Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Berättandet fyller en viktig funktion för hur vi människor förstår och ger mening åt våra erfarenheter och handlingar. Lisa Herulf Scholander disputerade nyligen vid Karolinska institutet, och hennes avhandling visar att personcentreringen och meningsskapandet inom vården blir bättre om äldre personers berättelser integreras i vården.

– Vi vet redan att berättandet är viktigt för det personliga bemötandet, vilket är anledningen till att patientberättelsen lyfts fram som en betydelsefull del av personcentrerad vård, säger Lisa Herulf Scholander i ett pressmeddelande.

– Det behövs en mer inkluderande syn på berättande som också innefattar vårdpersonalens och närståendes berättande. Resultaten visar hur patienters berättelser och förmedlingen av dessa i vårdarbetet är kopplade till vårdpersonalens pågående berättande i relation till kollegor, patienter och sig själva.

Detta berättande mellan patienter och personal sker ofta i möten som inte är planerade, utan kan ske i spontana situationer.

– Patientens berättelse kommer inte alltid fram där vården förväntar sig att det ska ske, till exempel vid en inskrivningsintervju. Mycket av berättandet sker i triviala situationer som passerar obemärkt, när man tar en fika eller hämtar ett par strumpor tillsammans med en patient. Där finns pusselbitarna som ökar förståelsen för patientens behov, önskningar och förutsättningar, säger Lisa Herulf Scholander till tidningen Fysioterapi.

Hon berättar att avhandlingens resultat kan bidra till en bättre förståelse av den komplexitet som vardagligt vårdarbete och vårdrelationer innebär. På sikt kan kunskapen om hur de vardagliga interaktionerna mellan äldre patienter och vårdpersonal bidra till en mer patientnära vård och omsorg.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Lisa Herulf Scholander (2023). Narrative relations. Resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

Delstudier

I. L H Scholander, S Vikström, M Mondaca och S Josephsson (2021). Stories under construction: Exploring meaning-making on a geriatric ward. Publicerad i Journal of aging studies.

II. L H Scholander, A-M Boström, S Josephsson och S Vikström (2023). Engaging in narrative relations in everyday work on a geriatric ward: A qualitative study with healthcare professionals. Publicerad i Journal of clinical nursing.

III. L H Scholander, A-M Boström, S Josephsson och S Vikström [Manuskript]. Hidden or approved? Exploring arenas for narrative relations in geriatric care.

IV. L H Scholander, S Vikström, A-M Boström och S Josephsson [Manusskript]. Inquiring into the conditions for engaging in narrative relations on a geriatric ward – how interpretation matters in everyday practices.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…