Covidvaccin i flaska och små porträttbilder på Marcel Ballin och Peter ordström

Fjärde vaccindos minskar risken att dö för sköra äldre

Personer över 80 år som tagit den fjärde dosen vaccin mot covid-19 har betydligt bättre chans att överleva än de som bara fått den tredje dosen. Det visar en ny studie av Marcel Ballin och Peter Nordström på Umeå universitet. Studien är utförd både bland personer över 80 år och de som bor på särskilt boende.

Sakta men säkert börjar ser vi siffrorna stiga på antalet insjuknade i covid-19 återigen. Det är främst de sköra och äldre över 80 år som riskerar att dö av sjukdomen. Nu visar ny svensk forskning på att det finns ett starkt samband mellan att ha tagit den fjärde dosen vaccin och överleva bland sköra äldre.

– Resultaten visar att personer över 80 år som fått den fjärde dosen hade 71 procent lägre risk att avlida de två första månaderna efter vaccination jämfört med de som fått den tredje dosen. Motsvarande siffra för de på särskilt boende var 39 procent, berättar Marcel Ballin, doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet.

Studien skiljer sig från andra som gjorts tidigare om den fjärde dosen, eftersom forskarna tagit med alla typer av dödsfall. Forskarna följde personer över 80 år och personer på särskilt boende under fyra och en halv månads tid, med hjälp av nationella register. De tittade på alla dödstal, även de som uppgavs ha dött av annan orsak än covid-19, och jämförde dödstalen hos de som tagit tre doser med de som tagit fyra doser. Detta gjorde man eftersom dessa personer inte nödvändigtvis har uppvisat symptom på allvarlig sjukdom och därför inte har testats för covid-19. Efter två månader verkade dock sprutans skydd minska något och risken var då 54 procent lägre för 80-plussare, respektive 27 procent för de på särskilt boende.

Enligt forskarna kan studien dock ha begränsats av att en del av de personer om fick den fjärde dosen förmodligen var i bättre hälsotillstånd än de som bara fått den tredje dosen. Det kan innebära att effekten av den fjärde dosen kan vara något överskattad.

Men om så många som möjligt i riskgruppen tar den fjärde dosen kommer risken att fler avlider minska betydligt enligt forskarna bakom studien.

Studien är publicerad i Regional Health Europe.

Läs den vetenskapliga artikeln

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de…

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras…