Person tvättar händerna
Foto: Pixabay

Fler covid-19-projekt får forskningspengar

Genom AFA Försäkring satsar arbetsmarknadens parter på forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa. Här är äldreprojekten som fått pengar.

AFA Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK, och nu offentliggör de sina forskningsanslag, som de tilldelar en en rad nya projekt med inriktning mot hur coronapandemin påverkat arbetsliv och hälsa ur olika synvinklar.

– Mer kunskap kring konsekvenserna av pandemin behövs, exempelvis vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla, även inför en kommande vardag, och vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Men det är inte för sent att få pengar ur AFA:s budget. Utlysningen för covid-19-forskning är öppen fram till den 1 oktober.

Här är de projekt som hittills har beviljats stöd.

  • Covid-19 i äldrevård i Göteborgsområdet. Johan Ringlander, vid Göteborgs universitet ska undersöka förekomsten av covid-19-infektion hos personal inom äldreomsorgen i Göteborg, både hos de som känner sig friska och de som har symtom som förhindrar arbete. Flera olika metoder och deras möjlighet att minska smittspridning i äldreomsorgen ska testas.
  • Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under covid-19-pandemin. Cecilia Pettersson, vid Örebro universitet, kommer att studera bostaden som arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård under pandemin. Hon kommer att genomföra intervjuer om arbetsmiljö och säkerhet med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  • Skyddsutrustning vid covid-19 – metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta. Katrin Skagert, vid RISE ska ta fram ett metodstöd för egentillverkning av smittskyddsutrustning, tillsammans med riskanalys och bedömning av material. Projektet ska utveckla instruktionsfilmer och illustrationer för minskad smittspridning i äldreomsorgen.
  • Vårdpersonalens coronavardag – en intervjustudie om vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige. Erika Wall vid Mittuniversitetet, ska analysera arbetssituationen för vårdpersonalen under pandemin genom djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i kommuner, regioner och privat sjukvård.
  • Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt. Christofer Rydenfält vid Lunds tekniska högskola, kommer att studera pandemins påverkan på arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård och hemtjänst med fokus på det mobila teamarbetet runt hemsjukvården.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…