Person tvättar händerna
Foto: Pixabay

Fler covid-19-projekt får forskningspengar

Genom AFA Försäkring satsar arbetsmarknadens parter på forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa. Här är äldreprojekten som fått pengar.

AFA Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK, och nu offentliggör de sina forskningsanslag, som de tilldelar en en rad nya projekt med inriktning mot hur coronapandemin påverkat arbetsliv och hälsa ur olika synvinklar.

– Mer kunskap kring konsekvenserna av pandemin behövs, exempelvis vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla, även inför en kommande vardag, och vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Men det är inte för sent att få pengar ur AFA:s budget. Utlysningen för covid-19-forskning är öppen fram till den 1 oktober.

Här är de projekt som hittills har beviljats stöd.

  • Covid-19 i äldrevård i Göteborgsområdet. Johan Ringlander, vid Göteborgs universitet ska undersöka förekomsten av covid-19-infektion hos personal inom äldreomsorgen i Göteborg, både hos de som känner sig friska och de som har symtom som förhindrar arbete. Flera olika metoder och deras möjlighet att minska smittspridning i äldreomsorgen ska testas.
  • Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under covid-19-pandemin. Cecilia Pettersson, vid Örebro universitet, kommer att studera bostaden som arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård under pandemin. Hon kommer att genomföra intervjuer om arbetsmiljö och säkerhet med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  • Skyddsutrustning vid covid-19 – metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta. Katrin Skagert, vid RISE ska ta fram ett metodstöd för egentillverkning av smittskyddsutrustning, tillsammans med riskanalys och bedömning av material. Projektet ska utveckla instruktionsfilmer och illustrationer för minskad smittspridning i äldreomsorgen.
  • Vårdpersonalens coronavardag – en intervjustudie om vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige. Erika Wall vid Mittuniversitetet, ska analysera arbetssituationen för vårdpersonalen under pandemin genom djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i kommuner, regioner och privat sjukvård.
  • Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt. Christofer Rydenfält vid Lunds tekniska högskola, kommer att studera pandemins påverkan på arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård och hemtjänst med fokus på det mobila teamarbetet runt hemsjukvården.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…