Person tvättar händerna
Foto: Pixabay

Fler covid-19-projekt får forskningspengar

Genom AFA Försäkring satsar arbetsmarknadens parter på forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa. Här är äldreprojekten som fått pengar.

AFA Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK, och nu offentliggör de sina forskningsanslag, som de tilldelar en en rad nya projekt med inriktning mot hur coronapandemin påverkat arbetsliv och hälsa ur olika synvinklar.

– Mer kunskap kring konsekvenserna av pandemin behövs, exempelvis vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla, även inför en kommande vardag, och vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Men det är inte för sent att få pengar ur AFA:s budget. Utlysningen för covid-19-forskning är öppen fram till den 1 oktober.

Här är de projekt som hittills har beviljats stöd.

  • Covid-19 i äldrevård i Göteborgsområdet. Johan Ringlander, vid Göteborgs universitet ska undersöka förekomsten av covid-19-infektion hos personal inom äldreomsorgen i Göteborg, både hos de som känner sig friska och de som har symtom som förhindrar arbete. Flera olika metoder och deras möjlighet att minska smittspridning i äldreomsorgen ska testas.
  • Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under covid-19-pandemin. Cecilia Pettersson, vid Örebro universitet, kommer att studera bostaden som arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård under pandemin. Hon kommer att genomföra intervjuer om arbetsmiljö och säkerhet med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  • Skyddsutrustning vid covid-19 – metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta. Katrin Skagert, vid RISE ska ta fram ett metodstöd för egentillverkning av smittskyddsutrustning, tillsammans med riskanalys och bedömning av material. Projektet ska utveckla instruktionsfilmer och illustrationer för minskad smittspridning i äldreomsorgen.
  • Vårdpersonalens coronavardag – en intervjustudie om vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige. Erika Wall vid Mittuniversitetet, ska analysera arbetssituationen för vårdpersonalen under pandemin genom djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i kommuner, regioner och privat sjukvård.
  • Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt. Christofer Rydenfält vid Lunds tekniska högskola, kommer att studera pandemins påverkan på arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård och hemtjänst med fokus på det mobila teamarbetet runt hemsjukvården.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…