Person tvättar händerna
Foto: Pixabay

Fler covid-19-projekt får forskningspengar

Genom AFA Försäkring satsar arbetsmarknadens parter på forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa. Här är äldreprojekten som fått pengar.

AFA Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK, och nu offentliggör de sina forskningsanslag, som de tilldelar en en rad nya projekt med inriktning mot hur coronapandemin påverkat arbetsliv och hälsa ur olika synvinklar.

– Mer kunskap kring konsekvenserna av pandemin behövs, exempelvis vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla, även inför en kommande vardag, och vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

Men det är inte för sent att få pengar ur AFA:s budget. Utlysningen för covid-19-forskning är öppen fram till den 1 oktober.

Här är de projekt som hittills har beviljats stöd.

  • Covid-19 i äldrevård i Göteborgsområdet. Johan Ringlander, vid Göteborgs universitet ska undersöka förekomsten av covid-19-infektion hos personal inom äldreomsorgen i Göteborg, både hos de som känner sig friska och de som har symtom som förhindrar arbete. Flera olika metoder och deras möjlighet att minska smittspridning i äldreomsorgen ska testas.
  • Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under covid-19-pandemin. Cecilia Pettersson, vid Örebro universitet, kommer att studera bostaden som arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård under pandemin. Hon kommer att genomföra intervjuer om arbetsmiljö och säkerhet med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  • Skyddsutrustning vid covid-19 – metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta. Katrin Skagert, vid RISE ska ta fram ett metodstöd för egentillverkning av smittskyddsutrustning, tillsammans med riskanalys och bedömning av material. Projektet ska utveckla instruktionsfilmer och illustrationer för minskad smittspridning i äldreomsorgen.
  • Vårdpersonalens coronavardag – en intervjustudie om vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige. Erika Wall vid Mittuniversitetet, ska analysera arbetssituationen för vårdpersonalen under pandemin genom djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i kommuner, regioner och privat sjukvård.
  • Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt. Christofer Rydenfält vid Lunds tekniska högskola, kommer att studera pandemins påverkan på arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård och hemtjänst med fokus på det mobila teamarbetet runt hemsjukvården.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…