Folkhälsomyndigheten tipsar om smittskyddsåtgärder

Med sin nya rapport vill Folkhälsomyndigheten sprida lyckade exempel på arbetssätt mot smittspridning till äldre inom vård- och omsorgsverksamheter.

I mitten av april gick Folkhälsomyndigheten ut och efterfrågade lyckade arbetssätt för att förhindra smittspridning till äldre i olika vård- och omsorgsverksamheter. Nu har man sammanställt svaren i rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre.

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Rapporten innehåller inte någon utvärdering, utan sammanställer i stället åtgärder ur de trettiotalet mejlsvar som kommit in. Informationen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitetsarbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och ska enligt myndigheten inte ses som rekommendationer, utan ska snarare inspirera och väcka tankar.

Några områden för åtgärder är att organisera samverkan mellan aktörer för att korta beslutskedjor och förbättra informationsdelning, hantera personalfrågor exempelvis för att säkerställa grundbemanning och ta hand om de anställdas oro, arbeta med utbildning, hålla fysisk distans och att skapa rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att mejlsvaren visar att ”verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre”.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell frihet. Men obekväma situationer kan lätt uppstå för äldreomsorgens personal. Med rätt utbildning kan sjuksköterskor, som bär…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar och stödjer de boendes sexuella behov och hälsa. Men personalen behöver öka sin medvetenhet och bör därför…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.