Folkhälsomyndigheten tipsar om smittskyddsåtgärder

Med sin nya rapport vill Folkhälsomyndigheten sprida lyckade exempel på arbetssätt mot smittspridning till äldre inom vård- och omsorgsverksamheter.

I mitten av april gick Folkhälsomyndigheten ut och efterfrågade lyckade arbetssätt för att förhindra smittspridning till äldre i olika vård- och omsorgsverksamheter. Nu har man sammanställt svaren i rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre.

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Rapporten innehåller inte någon utvärdering, utan sammanställer i stället åtgärder ur de trettiotalet mejlsvar som kommit in. Informationen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitetsarbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och ska enligt myndigheten inte ses som rekommendationer, utan ska snarare inspirera och väcka tankar.

Några områden för åtgärder är att organisera samverkan mellan aktörer för att korta beslutskedjor och förbättra informationsdelning, hantera personalfrågor exempelvis för att säkerställa grundbemanning och ta hand om de anställdas oro, arbeta med utbildning, hålla fysisk distans och att skapa rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att mejlsvaren visar att ”verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre”.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner och SU-Kvinnofrid. De befarar att det finns ett stort mörkertal bland äldre som inte söker hjälp.