Folkhälsomyndigheten tipsar om smittskyddsåtgärder

Med sin nya rapport vill Folkhälsomyndigheten sprida lyckade exempel på arbetssätt mot smittspridning till äldre inom vård- och omsorgsverksamheter.

I mitten av april gick Folkhälsomyndigheten ut och efterfrågade lyckade arbetssätt för att förhindra smittspridning till äldre i olika vård- och omsorgsverksamheter. Nu har man sammanställt svaren i rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre.

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Rapporten innehåller inte någon utvärdering, utan sammanställer i stället åtgärder ur de trettiotalet mejlsvar som kommit in. Informationen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitetsarbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och ska enligt myndigheten inte ses som rekommendationer, utan ska snarare inspirera och väcka tankar.

Några områden för åtgärder är att organisera samverkan mellan aktörer för att korta beslutskedjor och förbättra informationsdelning, hantera personalfrågor exempelvis för att säkerställa grundbemanning och ta hand om de anställdas oro, arbeta med utbildning, hålla fysisk distans och att skapa rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att mejlsvaren visar att ”verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre”.

Relaterat

Många dog ensamma av covid-19

Äldre dog oftare ensamma och utan att få ett brytpunktssamtal under coronapandemin. Det konstaterar en grupp svenska forskare.

Lindring möjlig för äldre i livets slutskede med covid-19

Många äldre har avlidit i covid-19 på särskilt boende, utan att ha fått möjlighet att komma till sjukhus. I en studie konstaterar forskare att de till stor del kunnat få lindring för sina symptom.

Fler nyheter

Ett ägg om dagen ingen fara för hjärt-/kärlsjuka

En stor internationell studie visar att kolesterolhalten i ett ägg om dagen inte ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Personer med hjärt-/kärlsjukdom kan alltså pusta ut och i stället njuta av det rika näringsinnehållet som är särskilt…

Tidigare låg dödlighet kan förklara Sveriges höga dödstal

I en ny studie presenterar tre ekonomer 16 förslag till varför Sveriges dödstal i coronapandemin är så mycket högre än Danmarks och Norges. Det viktigaste skälet kan vara vår lägre dödlighet under föregående år.

Canceröverlevares livskvalitet undersöks

Med hjälp av intervjuer ska forskare undersöka livskvaliteten hos äldre personer som har överlevt den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom. Resultatet ska sedan användas för att ta fram en app som innehåller råd på vart man ska vända sig…

Äldreborgarråd: ”Oroande att äldre undviker att gå ut”

Hälften av alla Stockholms äldre personer undviker att gå ut vissa tider på dygnet och går oftast inte ensamma sent på kvällen. Det visar Stockholms stad senaste trygghetsmätning där äldre som är 80+ för första gången ingår.