Folkhälsomyndigheten tipsar om smittskyddsåtgärder

Med sin nya rapport vill Folkhälsomyndigheten sprida lyckade exempel på arbetssätt mot smittspridning till äldre inom vård- och omsorgsverksamheter.

I mitten av april gick Folkhälsomyndigheten ut och efterfrågade lyckade arbetssätt för att förhindra smittspridning till äldre i olika vård- och omsorgsverksamheter. Nu har man sammanställt svaren i rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre.

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Rapporten innehåller inte någon utvärdering, utan sammanställer i stället åtgärder ur de trettiotalet mejlsvar som kommit in. Informationen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitetsarbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och ska enligt myndigheten inte ses som rekommendationer, utan ska snarare inspirera och väcka tankar.

Några områden för åtgärder är att organisera samverkan mellan aktörer för att korta beslutskedjor och förbättra informationsdelning, hantera personalfrågor exempelvis för att säkerställa grundbemanning och ta hand om de anställdas oro, arbeta med utbildning, hålla fysisk distans och att skapa rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att mejlsvaren visar att ”verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre”.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.