Jämfört med de nordiska länderna är det fler äldre personer som upplever ensamhet i Europa som helhet. Foto: Pixabay

Forskare efterlyser mer kunskap för att hjälpa ensamma äldre

Andelen äldre personer i Norden som upplever ensamhet har under en följd av år varit oförändrad. Men ensamhet är ett problem för den enskilde som också kan ge hälsokonsekvenser. Det behövs fler studier om hur ensamheten kan minska, enligt en ny nordisk rapport.

Nordiska ministerrådets nya rapport presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre. Ensamhet var enligt den redovisade statistiken i Norden bara hälften så utbredd som i övriga Europa, där nästan 40 procent av äldre personer upplevde ensamhet ibland eller oftare under en vecka.

Forskning visar att ensamhet har ett samband med ohälsa och kan leda till en för tidig död, men den utbredda uppfattningen att allt fler äldre personer upplever ensamhet stämmer inte enligt rapporten.

– Vi har det ganska bra i Norden jämfört med andra europeiska länder, men de som är ensamma behöver få hjälp och än så länge finns det inte tillräckligt med forskning om vilka åtgärder som hjälper, säger Lena Dahlberg, forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet och en av rapportens redaktörer.

– Det finns med andra ord ett stort behov av mer forskning, bland annat om effekter av olika typer av interventioner riktade till äldre personer som känner sig ensamma, konstaterar hon.

Forskningen som rapporten redovisar genomfördes före covid19-pandemin.

Läs mer om ensamhetsforskning i Äldre i Centrum #4 2019.

Ladda ner rapporten

Ensamhet bland äldre personer i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet.

Äldre i Centrum-podden

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om just ensamhet bland äldre. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…