Jämfört med de nordiska länderna är det fler äldre personer som upplever ensamhet i Europa som helhet. Foto: Pixabay

Forskare efterlyser mer kunskap för att hjälpa ensamma äldre

Andelen äldre personer i Norden som upplever ensamhet har under en följd av år varit oförändrad. Men ensamhet är ett problem för den enskilde som också kan ge hälsokonsekvenser. Det behövs fler studier om hur ensamheten kan minska, enligt en ny nordisk rapport.

Nordiska ministerrådets nya rapport presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre. Ensamhet var enligt den redovisade statistiken i Norden bara hälften så utbredd som i övriga Europa, där nästan 40 procent av äldre personer upplevde ensamhet ibland eller oftare under en vecka.

Forskning visar att ensamhet har ett samband med ohälsa och kan leda till en för tidig död, men den utbredda uppfattningen att allt fler äldre personer upplever ensamhet stämmer inte enligt rapporten.

– Vi har det ganska bra i Norden jämfört med andra europeiska länder, men de som är ensamma behöver få hjälp och än så länge finns det inte tillräckligt med forskning om vilka åtgärder som hjälper, säger Lena Dahlberg, forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet och en av rapportens redaktörer.

– Det finns med andra ord ett stort behov av mer forskning, bland annat om effekter av olika typer av interventioner riktade till äldre personer som känner sig ensamma, konstaterar hon.

Forskningen som rapporten redovisar genomfördes före covid19-pandemin.

Läs mer om ensamhetsforskning i Äldre i Centrum #4 2019.

Ladda ner rapporten

Ensamhet bland äldre personer i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet.

Äldre i Centrum-podden

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om just ensamhet bland äldre. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Äldre man som sitter på sin säng

Så påverkar sjukdomar vår sömn

Många äldre personer upplever att de har svårt att sova. Att sömnen förändras när vi blir äldre är naturligt, men kan bli problematiskt…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…