Jämfört med de nordiska länderna är det fler äldre personer som upplever ensamhet i Europa som helhet. Foto: Pixabay

Forskare efterlyser mer kunskap för att hjälpa ensamma äldre

Andelen äldre personer i Norden som upplever ensamhet har under en följd av år varit oförändrad. Men ensamhet är ett problem för den enskilde som också kan ge hälsokonsekvenser. Det behövs fler studier om hur ensamheten kan minska, enligt en ny nordisk rapport.

Nordiska ministerrådets nya rapport presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre. Ensamhet var enligt den redovisade statistiken i Norden bara hälften så utbredd som i övriga Europa, där nästan 40 procent av äldre personer upplevde ensamhet ibland eller oftare under en vecka.

Forskning visar att ensamhet har ett samband med ohälsa och kan leda till en för tidig död, men den utbredda uppfattningen att allt fler äldre personer upplever ensamhet stämmer inte enligt rapporten.

– Vi har det ganska bra i Norden jämfört med andra europeiska länder, men de som är ensamma behöver få hjälp och än så länge finns det inte tillräckligt med forskning om vilka åtgärder som hjälper, säger Lena Dahlberg, forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet och en av rapportens redaktörer.

– Det finns med andra ord ett stort behov av mer forskning, bland annat om effekter av olika typer av interventioner riktade till äldre personer som känner sig ensamma, konstaterar hon.

Forskningen som rapporten redovisar genomfördes före covid19-pandemin.

Läs mer om ensamhetsforskning i Äldre i Centrum #4 2019.

Ladda ner rapporten

Ensamhet bland äldre personer i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet.

Äldre i Centrum-podden

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om just ensamhet bland äldre. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…