Jämfört med de nordiska länderna är det fler äldre personer som upplever ensamhet i Europa som helhet. Foto: Pixabay

Forskare efterlyser mer kunskap för att hjälpa ensamma äldre

Andelen äldre personer i Norden som upplever ensamhet har under en följd av år varit oförändrad. Men ensamhet är ett problem för den enskilde som också kan ge hälsokonsekvenser. Det behövs fler studier om hur ensamheten kan minska, enligt en ny nordisk rapport.

Nordiska ministerrådets nya rapport presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre. Ensamhet var enligt den redovisade statistiken i Norden bara hälften så utbredd som i övriga Europa, där nästan 40 procent av äldre personer upplevde ensamhet ibland eller oftare under en vecka.

Forskning visar att ensamhet har ett samband med ohälsa och kan leda till en för tidig död, men den utbredda uppfattningen att allt fler äldre personer upplever ensamhet stämmer inte enligt rapporten.

– Vi har det ganska bra i Norden jämfört med andra europeiska länder, men de som är ensamma behöver få hjälp och än så länge finns det inte tillräckligt med forskning om vilka åtgärder som hjälper, säger Lena Dahlberg, forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet och en av rapportens redaktörer.

– Det finns med andra ord ett stort behov av mer forskning, bland annat om effekter av olika typer av interventioner riktade till äldre personer som känner sig ensamma, konstaterar hon.

Forskningen som rapporten redovisar genomfördes före covid19-pandemin.

Läs mer om ensamhetsforskning i Äldre i Centrum #4 2019.

Ladda ner rapporten

Ensamhet bland äldre personer i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet.

Äldre i Centrum-podden

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om just ensamhet bland äldre. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Sociala miljön viktig för äldres munhälsa

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om vad som främjar en god munhälsa hos äldre personer. Nu visar en avhandling från Malmö universitet att…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…