Jämfört med de nordiska länderna är det fler äldre personer som upplever ensamhet i Europa som helhet. Foto: Pixabay

Forskare efterlyser mer kunskap för att hjälpa ensamma äldre

Andelen äldre personer i Norden som upplever ensamhet har under en följd av år varit oförändrad. Men ensamhet är ett problem för den enskilde som också kan ge hälsokonsekvenser. Det behövs fler studier om hur ensamheten kan minska, enligt en ny nordisk rapport.

Nordiska ministerrådets nya rapport presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre. Ensamhet var enligt den redovisade statistiken i Norden bara hälften så utbredd som i övriga Europa, där nästan 40 procent av äldre personer upplevde ensamhet ibland eller oftare under en vecka.

Forskning visar att ensamhet har ett samband med ohälsa och kan leda till en för tidig död, men den utbredda uppfattningen att allt fler äldre personer upplever ensamhet stämmer inte enligt rapporten.

– Vi har det ganska bra i Norden jämfört med andra europeiska länder, men de som är ensamma behöver få hjälp och än så länge finns det inte tillräckligt med forskning om vilka åtgärder som hjälper, säger Lena Dahlberg, forskare vid Högskolan Dalarna och Karolinska institutet och en av rapportens redaktörer.

– Det finns med andra ord ett stort behov av mer forskning, bland annat om effekter av olika typer av interventioner riktade till äldre personer som känner sig ensamma, konstaterar hon.

Forskningen som rapporten redovisar genomfördes före covid19-pandemin.

Läs mer om ensamhetsforskning i Äldre i Centrum #4 2019.

Ladda ner rapporten

Ensamhet bland äldre personer i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet.

Äldre i Centrum-podden

Lena Dahlberg har varit med i Äldre i Centrum-podden för att prata om just ensamhet bland äldre. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller direkt i spelaren nedan när hon gästar studion med kollegan Carin Lennartsson.

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…