Gammal person som håller i en smartphone
Foto: Centre for ageing better

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre personer.

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som internetanvändare. Personer över 76 år är den åldersgrupp som ökar sin internetanvändning mest. Samtidigt finns det fortfarande en stor andel personer i 65–85-årsåldern som står utanför den digitala delaktigheten.

– Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut i dag så behövs det oftare och oftare. De som inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, säger Caroline Fischl, forskare vid Jönköping university.

Hon leder ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka äldre personers digitala kompetens med hjälp av ett nyutvecklat instrument. Instrumentet är byggt som ett poängssystem där forskare observerar äldre personer när de använder digital teknik som de upplever är svår, exempelvis en smartphone eller en tv med digital box. Varje moment får poäng i instrumentet som sedan kan mätas och analyseras.

– Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra, kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl i ett pressmeddelande.

Hennes förhoppning är att resultaten kan hjälpa personer som utvecklar digitala tjänster att ta fram teknik som är mer användbar för äldre, kanske till och med inom arbetsmarknaden.

– I dag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter, vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world i…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…