Gammal person som håller i en smartphone
Foto: Centre for ageing better

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre personer.

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som internetanvändare. Personer över 76 år är den åldersgrupp som ökar sin internetanvändning mest. Samtidigt finns det fortfarande en stor andel personer i 65–85-årsåldern som står utanför den digitala delaktigheten.

– Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut i dag så behövs det oftare och oftare. De som inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, säger Caroline Fischl, forskare vid Jönköping university.

Hon leder ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka äldre personers digitala kompetens med hjälp av ett nyutvecklat instrument. Instrumentet är byggt som ett poängssystem där forskare observerar äldre personer när de använder digital teknik som de upplever är svår, exempelvis en smartphone eller en tv med digital box. Varje moment får poäng i instrumentet som sedan kan mätas och analyseras.

– Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra, kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl i ett pressmeddelande.

Hennes förhoppning är att resultaten kan hjälpa personer som utvecklar digitala tjänster att ta fram teknik som är mer användbar för äldre, kanske till och med inom arbetsmarknaden.

– I dag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter, vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det…

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…