Gammal person som håller i en smartphone
Foto: Centre for ageing better

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre personer.

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som internetanvändare. Personer över 76 år är den åldersgrupp som ökar sin internetanvändning mest. Samtidigt finns det fortfarande en stor andel personer i 65–85-årsåldern som står utanför den digitala delaktigheten.

– Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut i dag så behövs det oftare och oftare. De som inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, säger Caroline Fischl, forskare vid Jönköping university.

Hon leder ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka äldre personers digitala kompetens med hjälp av ett nyutvecklat instrument. Instrumentet är byggt som ett poängssystem där forskare observerar äldre personer när de använder digital teknik som de upplever är svår, exempelvis en smartphone eller en tv med digital box. Varje moment får poäng i instrumentet som sedan kan mätas och analyseras.

– Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra, kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl i ett pressmeddelande.

Hennes förhoppning är att resultaten kan hjälpa personer som utvecklar digitala tjänster att ta fram teknik som är mer användbar för äldre, kanske till och med inom arbetsmarknaden.

– I dag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter, vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Relaterat

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…