Gammal person som håller i en smartphone
Foto: Centre for ageing better

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre personer.

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som internetanvändare. Personer över 76 år är den åldersgrupp som ökar sin internetanvändning mest. Samtidigt finns det fortfarande en stor andel personer i 65–85-årsåldern som står utanför den digitala delaktigheten.

– Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut i dag så behövs det oftare och oftare. De som inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, säger Caroline Fischl, forskare vid Jönköping university.

Hon leder ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka äldre personers digitala kompetens med hjälp av ett nyutvecklat instrument. Instrumentet är byggt som ett poängssystem där forskare observerar äldre personer när de använder digital teknik som de upplever är svår, exempelvis en smartphone eller en tv med digital box. Varje moment får poäng i instrumentet som sedan kan mätas och analyseras.

– Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra, kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl i ett pressmeddelande.

Hennes förhoppning är att resultaten kan hjälpa personer som utvecklar digitala tjänster att ta fram teknik som är mer användbar för äldre, kanske till och med inom arbetsmarknaden.

– I dag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter, vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Relaterat

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld…

Äldre exkluderas från teknikuvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Från sjuksköterska till professor

Joakim Öhlén är verksam inom vården i olika roller sedan länge. Under dessa 30 år har han personligen sett hur den palliativa vården…

Fler nyheter

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…