Gammal person som håller i en smartphone
Foto: Centre for ageing better

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre personer.

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som internetanvändare. Personer över 76 år är den åldersgrupp som ökar sin internetanvändning mest. Samtidigt finns det fortfarande en stor andel personer i 65–85-årsåldern som står utanför den digitala delaktigheten.

– Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut i dag så behövs det oftare och oftare. De som inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, säger Caroline Fischl, forskare vid Jönköping university.

Hon leder ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka äldre personers digitala kompetens med hjälp av ett nyutvecklat instrument. Instrumentet är byggt som ett poängssystem där forskare observerar äldre personer när de använder digital teknik som de upplever är svår, exempelvis en smartphone eller en tv med digital box. Varje moment får poäng i instrumentet som sedan kan mätas och analyseras.

– Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra, kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl i ett pressmeddelande.

Hennes förhoppning är att resultaten kan hjälpa personer som utvecklar digitala tjänster att ta fram teknik som är mer användbar för äldre, kanske till och med inom arbetsmarknaden.

– I dag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter, vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…