Äldre man som tränar med gummiband
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

Forskare vid Göteborgs universitet har sedan tidigare visat att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och hur svåra strokesymptom patienter har vid själva insjuknandet.

Nu visar samma forskare att fyra timmars träning i veckan fördubblar chansen att uppnå bra återhämtning sex månader efter en stroke. Särskilt män och personer med bra kognitiv förmåga fortsatte att leva aktiva liv och återhämtade sig därmed bättre.

– Fysisk aktivitet programmerar om både hjärnan och kroppen på ett positivt sätt efter stroke genom att förbättra kroppens återhämtning på cellnivå, öka muskelstyrkan och välbefinnandet, samt minskar risken för fall, depression och hjärt-kärlsjukdom. Oavsett strokens svårighetsgrad kan de drabbade få fördelar genom att öka sin träning, säger Dongni Buvarp, försteförfattare i studien, i ett pressmeddelande.

– Detta är ett budskap som både sjukvårdspersonal, de drabbade och deras anhöriga borde känna till. Kvinnor och personer med nedsatt kognition tycks bli mindre aktiva efter en stroke. Studieresultaten tyder på att dessa grupper behöver mer stöttning för att komma igång med fysisk aktivitet.

Totalt ingick data om 1 500 strokepatienter som vårdats under 2014–2019 på 35 svenska sjukhus. Deltagarna blev grupperade utifrån sina fysiska aktivitetsmönster efter stroken.

Läs studien

Dongni Buvarp, Adam Viktorisson, Felix Axelsson, Elias Lehto, Linnea Lindgren och Erik Lundström m fl (2023). Physical activity trajectories and functional recovery after acute stroke among adults in Sweden. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Över 15 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Svensk forskning om prostatacancer har under de senaste åren medfört viktiga rön om bland annat screening. Nu får forskningen om cancerformen en finansiell…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…