Äldre man som tränar med gummiband
Foto: Centre for ageing better (arkivbild)

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

Forskare vid Göteborgs universitet har sedan tidigare visat att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och hur svåra strokesymptom patienter har vid själva insjuknandet.

Nu visar samma forskare att fyra timmars träning i veckan fördubblar chansen att uppnå bra återhämtning sex månader efter en stroke. Särskilt män och personer med bra kognitiv förmåga fortsatte att leva aktiva liv och återhämtade sig därmed bättre.

– Fysisk aktivitet programmerar om både hjärnan och kroppen på ett positivt sätt efter stroke genom att förbättra kroppens återhämtning på cellnivå, öka muskelstyrkan och välbefinnandet, samt minskar risken för fall, depression och hjärt-kärlsjukdom. Oavsett strokens svårighetsgrad kan de drabbade få fördelar genom att öka sin träning, säger Dongni Buvarp, försteförfattare i studien, i ett pressmeddelande.

– Detta är ett budskap som både sjukvårdspersonal, de drabbade och deras anhöriga borde känna till. Kvinnor och personer med nedsatt kognition tycks bli mindre aktiva efter en stroke. Studieresultaten tyder på att dessa grupper behöver mer stöttning för att komma igång med fysisk aktivitet.

Totalt ingick data om 1 500 strokepatienter som vårdats under 2014–2019 på 35 svenska sjukhus. Deltagarna blev grupperade utifrån sina fysiska aktivitetsmönster efter stroken.

Läs studien

Dongni Buvarp, Adam Viktorisson, Felix Axelsson, Elias Lehto, Linnea Lindgren och Erik Lundström m fl (2023). Physical activity trajectories and functional recovery after acute stroke among adults in Sweden. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…