Två äldre kvinnor sitter tätt tillsammans med muggar i händerna blickar oroligt och misstänksamt mot kameran

Hbtqi-personer är oroliga inför framtida omsorgsbehov

Många äldre hbtqi-personer känner oro inför framtiden och deras eventuella behov av stöd från äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. De efterlyser nu kunskapshöjande insatser och mer forskning inom området.

Socialstyrelsen har kartlagt hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Kartläggningen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför att få hjälp av hemtjänst eller flytta in på ett boende. De är oroliga för hur de ska bli behandlade av vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst eller äldreboende.

– Många kan tidigare ha upplevt stigmatisering eller diskriminering och är därmed oroliga för framtiden som äldre och att behöva äldreomsorg. Det kan handla om oro för att bli bemött negativt eller om huruvida personalen har kunskap om hbtqi-frågor. De vi har intervjuat lyfter också fram att personalkontinuitet kan vara extra viktigt för att skapa trygghet, säger Charlotte Fagerstedt, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I en tidigare kartläggning från 2012 hade 17 procent av kommunerna en skrivning i sina styrdokument om vikten av likabehandling inom vård och omsorg, den siffran har nu ökat till 28 procent. Det är främst kommuner som i storstadsregioner eller med fler än 50 000 invånare som arbetar aktivt med att höja omvårdnadspersonalens kunskap i hbtqi-frågor. En av fyra kommuner använder synliga markörer för att visa på ett positivt bemötande. De har exempelvis regnbågsflaggor, använder ett inkluderande språk i sin kommunikation och i formulär och samarbetar med frivilligorganisationer.

Socialstyrelsen efterlyser mer forskning kopplat till vård och omsorg för äldre utifrån ett hbtqi-perspektiv. De föreslår också att det borde tas fram kunskapsstöd inom området riktat till vården och omsorgen för att höja personalens kompetens i bemötande och i vilka rättigheter de äldre har. Det här är också något som kommunerna efterlyser.

Läs mer om att bemöta hbtqi-personer inom äldreomsorgen

Lisbeth Johansson, verksamhetsutvecklare och Annika Björk, specialistundersköterska, båda i Skellefteå kommun har skrivit en recension av boken Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg, av Anna Siverskog och RFSL.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…