Två äldre kvinnor sitter tätt tillsammans med muggar i händerna blickar oroligt och misstänksamt mot kameran

Hbtqi-personer är oroliga inför framtida omsorgsbehov

Många äldre hbtqi-personer känner oro inför framtiden och deras eventuella behov av stöd från äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. De efterlyser nu kunskapshöjande insatser och mer forskning inom området.

Socialstyrelsen har kartlagt hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Kartläggningen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför att få hjälp av hemtjänst eller flytta in på ett boende. De är oroliga för hur de ska bli behandlade av vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst eller äldreboende.

– Många kan tidigare ha upplevt stigmatisering eller diskriminering och är därmed oroliga för framtiden som äldre och att behöva äldreomsorg. Det kan handla om oro för att bli bemött negativt eller om huruvida personalen har kunskap om hbtqi-frågor. De vi har intervjuat lyfter också fram att personalkontinuitet kan vara extra viktigt för att skapa trygghet, säger Charlotte Fagerstedt, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I en tidigare kartläggning från 2012 hade 17 procent av kommunerna en skrivning i sina styrdokument om vikten av likabehandling inom vård och omsorg, den siffran har nu ökat till 28 procent. Det är främst kommuner som i storstadsregioner eller med fler än 50 000 invånare som arbetar aktivt med att höja omvårdnadspersonalens kunskap i hbtqi-frågor. En av fyra kommuner använder synliga markörer för att visa på ett positivt bemötande. De har exempelvis regnbågsflaggor, använder ett inkluderande språk i sin kommunikation och i formulär och samarbetar med frivilligorganisationer.

Socialstyrelsen efterlyser mer forskning kopplat till vård och omsorg för äldre utifrån ett hbtqi-perspektiv. De föreslår också att det borde tas fram kunskapsstöd inom området riktat till vården och omsorgen för att höja personalens kompetens i bemötande och i vilka rättigheter de äldre har. Det här är också något som kommunerna efterlyser.

Läs mer om att bemöta hbtqi-personer inom äldreomsorgen

Lisbeth Johansson, verksamhetsutvecklare och Annika Björk, specialistundersköterska, båda i Skellefteå kommun har skrivit en recension av boken Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg, av Anna Siverskog och RFSL.

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…