Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

I sin avhandling har Therese Nordin vid Umeå universitet undersökt äldre personers sociala delaktighet och hur de upplever ensamhet, samt hur hemtjänsten ser på ensamhet bland de äldre.

Resultatet visar att de äldre själva anser att personligt relevanta aktiviteter, som kan genomföras ensamma eller tillsammans med andra, är särskilt bärande för att känna att man får någon form av social delaktighet. Däremot om de äldre upplever att hemtjänstkvaliteten är dålig kan det bidra till en ökad känsla av ensamhet.

Hemtjänstnära professioner är tudelade när de beskriver äldre personer med hemtjänst och deras sociala behov. Å ena sidan beskrivs de äldre som värdefulla, men sårbara personer som har enkla sociala behov, å andra sidan som kompetenta jämlikar med individuella och mångfacetterade sociala behov.

Inom ramen för avhandlingen utvecklade Therese Nordin en arbetsmodell tillsammans med hemtjänstpersonal.

– Vi samskapade arbetsmodellen som syftar till att guida hemtjänstpersonal i att upptäcka ensamhet och stödja social delaktighet bland seniorer, säger hon.

Therese Nordins förhoppningar med avhandlingen och arbetsmodellen är att förståelsen för äldres ensamhet och sociala delaktighet i hemtjänstkontext har nyanserats. Arbetsmodellen utgör ett möjligt första steg mot ett mer systematiskt bemötande av ensamhet och sociala behov från hemtjänst, anser hon.

Läs avhandlingen

Therese Nordin (2023). Harnessing togetherness: perceptions of loneliness and promotion of social participation in the home care context. Umeå universitet.

Delstudier

I. Therese Nordin, Lena Rosenberg och Ingeborg Nilsson (2022). Personhood in aloneness and in affinity: satisfactory social participation among home care recipients. Publicerad i Scandinavian journal of occupational therapy.

II. Therese Nordin, Ingeborg Nilsson och Per Gustafsson. Cumulative consequences for loneliness? A total population survey on relationships between perceived home care quality and loneliness among older home care recipients in Sweden. Manuskript.

III. Therese Nordin, Anna Sofia Lundgren och Ingeborg Nilsson (2023). Constructing loneliness: home care providers’ notions of older adults’ social needs and the possibilities of the home care profession to support social participation. Publicerad i Journal of aging studies.

IV. Therese Nordin, Anna-Britt Coe och Ingeborg Nilsson (2022). Teaming up to traverse loneliness: a co-creative journey toward a home care work model for supporting social participation among older adults. Publicerad i BMC health services research.

Relaterat

Personlig omsorg är en kompetensfråga

Magdalena Elmersjö skriver om hur viktigt det är att omsorgsmottagare träffar få och samma personal samt betydelsen av relationer och personkontinuitet i både omsorg och utbildning.

Han vill ha mer fysisk aktivitet för personer med demens

Erik Rosendahl har i nästan tjugo års tid studerat hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer, särskilt de med demens och de som bor på särskilda boenden. Han har tagit emot utmärkelser för sin forskning som visar på goda effekter av…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt är det få vuxna som får diagnosen adhd och behandling. Det visar en avhandling från Örebro universitet.

Fler nyheter

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala och intellektuella krav i arbetet leder till bättre kognition och förebygger Alzheimers sjukdom.

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.