Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

I sin avhandling har Therese Nordin vid Umeå universitet undersökt äldre personers sociala delaktighet och hur de upplever ensamhet, samt hur hemtjänsten ser på ensamhet bland de äldre.

Resultatet visar att de äldre själva anser att personligt relevanta aktiviteter, som kan genomföras ensamma eller tillsammans med andra, är särskilt bärande för att känna att man får någon form av social delaktighet. Däremot om de äldre upplever att hemtjänstkvaliteten är dålig kan det bidra till en ökad känsla av ensamhet.

Hemtjänstnära professioner är tudelade när de beskriver äldre personer med hemtjänst och deras sociala behov. Å ena sidan beskrivs de äldre som värdefulla, men sårbara personer som har enkla sociala behov, å andra sidan som kompetenta jämlikar med individuella och mångfacetterade sociala behov.

Inom ramen för avhandlingen utvecklade Therese Nordin en arbetsmodell tillsammans med hemtjänstpersonal.

– Vi samskapade arbetsmodellen som syftar till att guida hemtjänstpersonal i att upptäcka ensamhet och stödja social delaktighet bland seniorer, säger hon.

Therese Nordins förhoppningar med avhandlingen och arbetsmodellen är att förståelsen för äldres ensamhet och sociala delaktighet i hemtjänstkontext har nyanserats. Arbetsmodellen utgör ett möjligt första steg mot ett mer systematiskt bemötande av ensamhet och sociala behov från hemtjänst, anser hon.

Läs avhandlingen

Therese Nordin (2023). Harnessing togetherness: perceptions of loneliness and promotion of social participation in the home care context. Umeå universitet.

Delstudier

I. Therese Nordin, Lena Rosenberg och Ingeborg Nilsson (2022). Personhood in aloneness and in affinity: satisfactory social participation among home care recipients. Publicerad i Scandinavian journal of occupational therapy.

II. Therese Nordin, Ingeborg Nilsson och Per Gustafsson. Cumulative consequences for loneliness? A total population survey on relationships between perceived home care quality and loneliness among older home care recipients in Sweden. Manuskript.

III. Therese Nordin, Anna Sofia Lundgren och Ingeborg Nilsson (2023). Constructing loneliness: home care providers’ notions of older adults’ social needs and the possibilities of the home care profession to support social participation. Publicerad i Journal of aging studies.

IV. Therese Nordin, Anna-Britt Coe och Ingeborg Nilsson (2022). Teaming up to traverse loneliness: a co-creative journey toward a home care work model for supporting social participation among older adults. Publicerad i BMC health services research.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner och SU-Kvinnofrid. De befarar att det finns ett stort mörkertal bland äldre som inte söker hjälp.

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra uttryck och får en annan intensitet.