Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

I sin avhandling har Therese Nordin vid Umeå universitet undersökt äldre personers sociala delaktighet och hur de upplever ensamhet, samt hur hemtjänsten ser på ensamhet bland de äldre.

Resultatet visar att de äldre själva anser att personligt relevanta aktiviteter, som kan genomföras ensamma eller tillsammans med andra, är särskilt bärande för att känna att man får någon form av social delaktighet. Däremot om de äldre upplever att hemtjänstkvaliteten är dålig kan det bidra till en ökad känsla av ensamhet.

Hemtjänstnära professioner är tudelade när de beskriver äldre personer med hemtjänst och deras sociala behov. Å ena sidan beskrivs de äldre som värdefulla, men sårbara personer som har enkla sociala behov, å andra sidan som kompetenta jämlikar med individuella och mångfacetterade sociala behov.

Inom ramen för avhandlingen utvecklade Therese Nordin en arbetsmodell tillsammans med hemtjänstpersonal.

– Vi samskapade arbetsmodellen som syftar till att guida hemtjänstpersonal i att upptäcka ensamhet och stödja social delaktighet bland seniorer, säger hon.

Therese Nordins förhoppningar med avhandlingen och arbetsmodellen är att förståelsen för äldres ensamhet och sociala delaktighet i hemtjänstkontext har nyanserats. Arbetsmodellen utgör ett möjligt första steg mot ett mer systematiskt bemötande av ensamhet och sociala behov från hemtjänst, anser hon.

Läs avhandlingen

Therese Nordin (2023). Harnessing togetherness: perceptions of loneliness and promotion of social participation in the home care context. Umeå universitet.

Delstudier

I. Therese Nordin, Lena Rosenberg och Ingeborg Nilsson (2022). Personhood in aloneness and in affinity: satisfactory social participation among home care recipients. Publicerad i Scandinavian journal of occupational therapy.

II. Therese Nordin, Ingeborg Nilsson och Per Gustafsson. Cumulative consequences for loneliness? A total population survey on relationships between perceived home care quality and loneliness among older home care recipients in Sweden. Manuskript.

III. Therese Nordin, Anna Sofia Lundgren och Ingeborg Nilsson (2023). Constructing loneliness: home care providers’ notions of older adults’ social needs and the possibilities of the home care profession to support social participation. Publicerad i Journal of aging studies.

IV. Therese Nordin, Anna-Britt Coe och Ingeborg Nilsson (2022). Teaming up to traverse loneliness: a co-creative journey toward a home care work model for supporting social participation among older adults. Publicerad i BMC health services research.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie från Uppsala universitet hittar nyanser i äldre personers inställning till ensamätande.

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar. Nu startar en nationell undersökning riktad till närstående 55+ som ger omsorg till en anhörig. Enkäten ska…