Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som har undersökt anhörigvården i flera europeiska länder.

– Ju äldre befolkningen blir, desto mer krav ställs det på oss att klara av både förvärvsarbete och obetalt arbete med att vårda våra äldre familjemedlemmar. Omsorgsarbetet tar både tid och energi i anspråk, vilket påverkar yrkeslivet och det egna måendet, säger Elisa Labbas i ett pressmeddelande. 

Hon har nyligen lagt fram sin avhandling vid Lunds universitet om just anhörigvårdares psykiska hälsa i flera Europeiska länder, bland annat Sverige. Resultaten visar att omsorg för föräldrar är kopplad till en ökad risk för sjukfrånvaro i hela Europa, och att risken är högre i länder där hemtjänst är vanligt.

Enligt Elisa Labbas kan det bero på att hemtjänsten inte räcker fullt ut och att familjemedlemmar då måste ta ett större ansvar för omvårdnaden. 

Sambandet mellan en högre risk för depression och ett stort omsorgsansvar var som starkast bland kvinnor i södra Europa. I Norden syns samma samband, om än inte lika starkt och utan några större skillnader mellan könen. 

Sammantaget är det svårt att kombinera förvärvsarbete med informell omsorg av sina äldre föräldrar. Elisa Labbas anser att avhandlingens resultat pekar på att de nordiska ländernas offentliga insatser för äldreomsorg saknar ett anhörigperspektiv.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en ny rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar risken att drabbas av demens senare i livet.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.