Foto: Unsplash

Högre risk att dö för änklingar med hög socioekonomisk status

Generellt löper änkor och änklingar en högre risk att dö, jämfört med personer som fortfarande har sin partner kvar i livet. Nu visar en avhandling att det finns könsskillnader: Överdödligheten är högre bland änklingar med bättre socioekonomisk status, men för änkor är det tvärtom.

– Det var lite förvånande att överdödligheten bland änklingar är högre i grupper med högre utbildning och inkomst, än i grupper med lägre utbildning och inkomst. Det verkar som att förlora sin partner tar bort något av den positiva effekten av hög socioekonomisk status för hälsa och livslängd för män, säger Filip Dabergott vid Stockholms universitet. 

Han har nyligen lagt fram sin avhandling som har undersökt kopplingen mellan dödlighet, socioekonomi och partnerskap. 

Anledningen till att män med hög inkomst och utbildning som förlorar sin partner har en högre risk att dö, beror delvis på att de gifter sig med kvinnor som också har en högre socioekonomisk status. Avhandlingen visar också att män med en högutbildad partner har en fördel när gäller livslängd och hälsa, oavsett deras egna utbildningsnivå. 

– De har sannolikt en fördel i att de oftare har tillgång till vård och stöd från en partner med god kunskap om sambandet mellan hälsa och livvstil. När kvinnan dör verkar inte den fördelen bestå, säger Filip Dabergott i ett pressmeddelande. 

Men för änkor verkar nästan motsatsen gälla. Där var överdödligheten högre bland de med lägre inkomst och överdödligheten var högre bland änkor än bland änklingar. Filip Dabergott tror att det kan finnas ett band mellan att fler kvinnor drabbas av relativ fattigdom när deras partner har gått bort. 

En annan orsak kan vara diskrimineringen inom vård och omsorg. 

– Tillgången till vård skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnors behov av till exempel hemtjänst bedöms på ett mer restriktivt sätt och de får i genomsnitt vänta längre på behandling av sjukdom. Kvinnor med lägre utbildning och inkomst är troligen särskilt utsatta. 

Avhandlingen visar också att överdödligheten bland änkor och änklingar har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet, något som kan bero på att befolkningen blir allt äldre. 

– Effekten av att ens partner dör förstärks då av att man ofta också har en rad åldersrelaterade sjukdomar. 

Fakta
Studierna

Studierna i avhandlingen bygger på registerdata från Statistiska centralbyrån, SCB. Data över änkor och änklingar i olika åldrar från 1970 till 2019. Totalt 2,7 miljoner gifta individer ingick som vid studiens inledande var 50-75 år gamla. 

Avhandlingen

Filip Dabergott (2022). The widowhood effect: Studies on mortality among Swedish widows and widowers. Stockholms universitet. 

Delstudier

I. Filip Dabergott (2022). Demographic change among the widowed population in Sweden 1970-2019. Manuskript. 

II. Filip Dabergott (2022): The gendered widowhood effect and social mortality gap. Publicerad i Population studies.

III. Filip Dabergott (2022). Period effects in widowhood mortality, 1990-2017: Differences by sex, education and time since loss. Manuskript.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…