Foto: Unsplash

Högre risk att dö för änklingar med hög socioekonomisk status

Generellt löper änkor och änklingar en högre risk att dö, jämfört med personer som fortfarande har sin partner kvar i livet. Nu visar en avhandling att det finns könsskillnader: Överdödligheten är högre bland änklingar med bättre socioekonomisk status, men för änkor är det tvärtom.

– Det var lite förvånande att överdödligheten bland änklingar är högre i grupper med högre utbildning och inkomst, än i grupper med lägre utbildning och inkomst. Det verkar som att förlora sin partner tar bort något av den positiva effekten av hög socioekonomisk status för hälsa och livslängd för män, säger Filip Dabergott vid Stockholms universitet. 

Han har nyligen lagt fram sin avhandling som har undersökt kopplingen mellan dödlighet, socioekonomi och partnerskap. 

Anledningen till att män med hög inkomst och utbildning som förlorar sin partner har en högre risk att dö, beror delvis på att de gifter sig med kvinnor som också har en högre socioekonomisk status. Avhandlingen visar också att män med en högutbildad partner har en fördel när gäller livslängd och hälsa, oavsett deras egna utbildningsnivå. 

– De har sannolikt en fördel i att de oftare har tillgång till vård och stöd från en partner med god kunskap om sambandet mellan hälsa och livvstil. När kvinnan dör verkar inte den fördelen bestå, säger Filip Dabergott i ett pressmeddelande. 

Men för änkor verkar nästan motsatsen gälla. Där var överdödligheten högre bland de med lägre inkomst och överdödligheten var högre bland änkor än bland änklingar. Filip Dabergott tror att det kan finnas ett band mellan att fler kvinnor drabbas av relativ fattigdom när deras partner har gått bort. 

En annan orsak kan vara diskrimineringen inom vård och omsorg. 

– Tillgången till vård skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnors behov av till exempel hemtjänst bedöms på ett mer restriktivt sätt och de får i genomsnitt vänta längre på behandling av sjukdom. Kvinnor med lägre utbildning och inkomst är troligen särskilt utsatta. 

Avhandlingen visar också att överdödligheten bland änkor och änklingar har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet, något som kan bero på att befolkningen blir allt äldre. 

– Effekten av att ens partner dör förstärks då av att man ofta också har en rad åldersrelaterade sjukdomar. 

Fakta
Studierna

Studierna i avhandlingen bygger på registerdata från Statistiska centralbyrån, SCB. Data över änkor och änklingar i olika åldrar från 1970 till 2019. Totalt 2,7 miljoner gifta individer ingick som vid studiens inledande var 50-75 år gamla. 

Avhandlingen

Filip Dabergott (2022). The widowhood effect: Studies on mortality among Swedish widows and widowers. Stockholms universitet. 

Delstudier

I. Filip Dabergott (2022). Demographic change among the widowed population in Sweden 1970-2019. Manuskript. 

II. Filip Dabergott (2022): The gendered widowhood effect and social mortality gap. Publicerad i Population studies.

III. Filip Dabergott (2022). Period effects in widowhood mortality, 1990-2017: Differences by sex, education and time since loss. Manuskript.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fler nyheter

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.