Foto: Unsplash

Högre risk att dö för änklingar med hög socioekonomisk status

Generellt löper änkor och änklingar en högre risk att dö, jämfört med personer som fortfarande har sin partner kvar i livet. Nu visar en avhandling att det finns könsskillnader: Överdödligheten är högre bland änklingar med bättre socioekonomisk status, men för änkor är det tvärtom.

– Det var lite förvånande att överdödligheten bland änklingar är högre i grupper med högre utbildning och inkomst, än i grupper med lägre utbildning och inkomst. Det verkar som att förlora sin partner tar bort något av den positiva effekten av hög socioekonomisk status för hälsa och livslängd för män, säger Filip Dabergott vid Stockholms universitet. 

Han har nyligen lagt fram sin avhandling som har undersökt kopplingen mellan dödlighet, socioekonomi och partnerskap. 

Anledningen till att män med hög inkomst och utbildning som förlorar sin partner har en högre risk att dö, beror delvis på att de gifter sig med kvinnor som också har en högre socioekonomisk status. Avhandlingen visar också att män med en högutbildad partner har en fördel när gäller livslängd och hälsa, oavsett deras egna utbildningsnivå. 

– De har sannolikt en fördel i att de oftare har tillgång till vård och stöd från en partner med god kunskap om sambandet mellan hälsa och livvstil. När kvinnan dör verkar inte den fördelen bestå, säger Filip Dabergott i ett pressmeddelande. 

Men för änkor verkar nästan motsatsen gälla. Där var överdödligheten högre bland de med lägre inkomst och överdödligheten var högre bland änkor än bland änklingar. Filip Dabergott tror att det kan finnas ett band mellan att fler kvinnor drabbas av relativ fattigdom när deras partner har gått bort. 

En annan orsak kan vara diskrimineringen inom vård och omsorg. 

– Tillgången till vård skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnors behov av till exempel hemtjänst bedöms på ett mer restriktivt sätt och de får i genomsnitt vänta längre på behandling av sjukdom. Kvinnor med lägre utbildning och inkomst är troligen särskilt utsatta. 

Avhandlingen visar också att överdödligheten bland änkor och änklingar har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet, något som kan bero på att befolkningen blir allt äldre. 

– Effekten av att ens partner dör förstärks då av att man ofta också har en rad åldersrelaterade sjukdomar. 

Fakta
Studierna

Studierna i avhandlingen bygger på registerdata från Statistiska centralbyrån, SCB. Data över änkor och änklingar i olika åldrar från 1970 till 2019. Totalt 2,7 miljoner gifta individer ingick som vid studiens inledande var 50-75 år gamla. 

Avhandlingen

Filip Dabergott (2022). The widowhood effect: Studies on mortality among Swedish widows and widowers. Stockholms universitet. 

Delstudier

I. Filip Dabergott (2022). Demographic change among the widowed population in Sweden 1970-2019. Manuskript. 

II. Filip Dabergott (2022): The gendered widowhood effect and social mortality gap. Publicerad i Population studies.

III. Filip Dabergott (2022). Period effects in widowhood mortality, 1990-2017: Differences by sex, education and time since loss. Manuskript.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada…

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…