Inhemskt socialarbete för Ugandas äldre

I sin doktorsavhandling skärskådar Charles Kiiza Wamara, vid Örebro universitet, socialarbetares arbete med Ugandas utsatta äldre invånare. Han föreslår en inhemsk praktik, som bygger på den lokala kulturen.

Avhandlingens omslagCharles Kiiza Wamara har lagt fram sin avhandling Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda i socialt arbete, som en del av forskarskolan Newbreed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro univeristet.

I Uganda har det sociala arbetet påverkats starkt av en modernisering av insatser i spåren av en kommersialisering, urbanisering och globalisering av samhället. Även biståndsarbete och regeringsprogram för att stödja de mänskliga rättigheterna för äldre har byggt på principer som inte tar hänsyn till lokal kultur. De drabbas också av brist på resurser, då de inte involverar det lokala samhället.

I denna kontext har Charles Kiiza Wamara undersökt arbetet för att motverka övergrepp och misshandel av äldre personer i Uganda. Syftet har varit att förstå hur socialarbetare kan utveckla inhemska sätt att arbeta för att hantera dessa övergrepp. I den första studien genomförde han intervjuer med äldre personer om deras upplevelser av övergrepp. Det visade sig att de själva inte hade det västerländska perspektivet, som bygger på mänskliga rättigheter. Snarare hade de ett kulturellt perspektiv och de berättade om övergrepp som tidigare inte fått någon större uppmärksamhet, det kunde vara stöld av mark, anklagelser om häxkonst, av bli övergiven på sjukhuset, barn som lämnar barnbarnen hos sina föräldrar, och andra typer av aggressioner.

I intervjuerna med socialarbetare framkom det att de insatser som funnits främst fokuserade mot fattigdom, utsatthet och marginalisering och var terapeutiskt, korrigerande och kurativt inriktade. De gav stöd till försörjningsmöjligheter och läs- och skrivkunnighet, samt gjorde medlande insatser. Samtidigt saknades tydliga definitioner för vad som är ett övergrepp mot äldre personer. Det finns heller inga lagar som tar hänsyn till äldres situation, socialarbetare i allmänhet saknar gerontologisk kunskap, och har otillräckliga resurser. Övergrepp mot äldre är heller inte ett erkänt problem i samhället.

I avhandlingen föreslår Charles Kiiza Wamara hur ett mer inhemskt baserat socialt arbete skulle kunna se ut. Det handlar bland annat om att ta vara på lokala, kollektiva, sociala resurser för att främja lokala röster och ge samhällen verktyg att motverka ojämlikhet och orättvisor.

Läs avhandlingen

Charles Kiiza Wamara (2022). Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

 

Läs avhandligens artiklar

CK Wamara, M Bennich och T Strandberg (2021). Thomas Missing voices: older people’s perspectives on being abused in Uganda. Journal of elder abuse and neglect.

CK Wamara (2022). Social work response to elder abuse in Uganda: Voices from practitioners. Journal of gerontological social work.

CK Wamara, J Twikirize, M Bennich och T Strandberg (2022). Reimagining indigenised social work in Uganda: Voices of practitioners. International social work.

CK Wamara, T Strandberg och M Bennich (2022). Indigenised approaches to addressing elder abuse in Uganda. Journal of social work.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.