Inhemskt socialarbete för Ugandas äldre

I sin doktorsavhandling skärskådar Charles Kiiza Wamara, vid Örebro universitet, socialarbetares arbete med Ugandas utsatta äldre invånare. Han föreslår en inhemsk praktik, som bygger på den lokala kulturen.

Avhandlingens omslagCharles Kiiza Wamara har lagt fram sin avhandling Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda i socialt arbete, som en del av forskarskolan Newbreed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro univeristet.

I Uganda har det sociala arbetet påverkats starkt av en modernisering av insatser i spåren av en kommersialisering, urbanisering och globalisering av samhället. Även biståndsarbete och regeringsprogram för att stödja de mänskliga rättigheterna för äldre har byggt på principer som inte tar hänsyn till lokal kultur. De drabbas också av brist på resurser, då de inte involverar det lokala samhället.

I denna kontext har Charles Kiiza Wamara undersökt arbetet för att motverka övergrepp och misshandel av äldre personer i Uganda. Syftet har varit att förstå hur socialarbetare kan utveckla inhemska sätt att arbeta för att hantera dessa övergrepp. I den första studien genomförde han intervjuer med äldre personer om deras upplevelser av övergrepp. Det visade sig att de själva inte hade det västerländska perspektivet, som bygger på mänskliga rättigheter. Snarare hade de ett kulturellt perspektiv och de berättade om övergrepp som tidigare inte fått någon större uppmärksamhet, det kunde vara stöld av mark, anklagelser om häxkonst, av bli övergiven på sjukhuset, barn som lämnar barnbarnen hos sina föräldrar, och andra typer av aggressioner.

I intervjuerna med socialarbetare framkom det att de insatser som funnits främst fokuserade mot fattigdom, utsatthet och marginalisering och var terapeutiskt, korrigerande och kurativt inriktade. De gav stöd till försörjningsmöjligheter och läs- och skrivkunnighet, samt gjorde medlande insatser. Samtidigt saknades tydliga definitioner för vad som är ett övergrepp mot äldre personer. Det finns heller inga lagar som tar hänsyn till äldres situation, socialarbetare i allmänhet saknar gerontologisk kunskap, och har otillräckliga resurser. Övergrepp mot äldre är heller inte ett erkänt problem i samhället.

I avhandlingen föreslår Charles Kiiza Wamara hur ett mer inhemskt baserat socialt arbete skulle kunna se ut. Det handlar bland annat om att ta vara på lokala, kollektiva, sociala resurser för att främja lokala röster och ge samhällen verktyg att motverka ojämlikhet och orättvisor.

Läs avhandlingen

Charles Kiiza Wamara (2022). Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

 

Läs avhandligens artiklar

CK Wamara, M Bennich och T Strandberg (2021). Thomas Missing voices: older people’s perspectives on being abused in Uganda. Journal of elder abuse and neglect.

CK Wamara (2022). Social work response to elder abuse in Uganda: Voices from practitioners. Journal of gerontological social work.

CK Wamara, J Twikirize, M Bennich och T Strandberg (2022). Reimagining indigenised social work in Uganda: Voices of practitioners. International social work.

CK Wamara, T Strandberg och M Bennich (2022). Indigenised approaches to addressing elder abuse in Uganda. Journal of social work.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

”Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla” vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.