Inhemskt socialarbete för Ugandas äldre

I sin doktorsavhandling skärskådar Charles Kiiza Wamara, vid Örebro universitet, socialarbetares arbete med Ugandas utsatta äldre invånare. Han föreslår en inhemsk praktik, som bygger på den lokala kulturen.

Avhandlingens omslagCharles Kiiza Wamara har lagt fram sin avhandling Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda i socialt arbete, som en del av forskarskolan Newbreed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro univeristet.

I Uganda har det sociala arbetet påverkats starkt av en modernisering av insatser i spåren av en kommersialisering, urbanisering och globalisering av samhället. Även biståndsarbete och regeringsprogram för att stödja de mänskliga rättigheterna för äldre har byggt på principer som inte tar hänsyn till lokal kultur. De drabbas också av brist på resurser, då de inte involverar det lokala samhället.

I denna kontext har Charles Kiiza Wamara undersökt arbetet för att motverka övergrepp och misshandel av äldre personer i Uganda. Syftet har varit att förstå hur socialarbetare kan utveckla inhemska sätt att arbeta för att hantera dessa övergrepp. I den första studien genomförde han intervjuer med äldre personer om deras upplevelser av övergrepp. Det visade sig att de själva inte hade det västerländska perspektivet, som bygger på mänskliga rättigheter. Snarare hade de ett kulturellt perspektiv och de berättade om övergrepp som tidigare inte fått någon större uppmärksamhet, det kunde vara stöld av mark, anklagelser om häxkonst, av bli övergiven på sjukhuset, barn som lämnar barnbarnen hos sina föräldrar, och andra typer av aggressioner.

I intervjuerna med socialarbetare framkom det att de insatser som funnits främst fokuserade mot fattigdom, utsatthet och marginalisering och var terapeutiskt, korrigerande och kurativt inriktade. De gav stöd till försörjningsmöjligheter och läs- och skrivkunnighet, samt gjorde medlande insatser. Samtidigt saknades tydliga definitioner för vad som är ett övergrepp mot äldre personer. Det finns heller inga lagar som tar hänsyn till äldres situation, socialarbetare i allmänhet saknar gerontologisk kunskap, och har otillräckliga resurser. Övergrepp mot äldre är heller inte ett erkänt problem i samhället.

I avhandlingen föreslår Charles Kiiza Wamara hur ett mer inhemskt baserat socialt arbete skulle kunna se ut. Det handlar bland annat om att ta vara på lokala, kollektiva, sociala resurser för att främja lokala röster och ge samhällen verktyg att motverka ojämlikhet och orättvisor.

Läs avhandlingen

Charles Kiiza Wamara (2022). Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

 

Läs avhandligens artiklar

CK Wamara, M Bennich och T Strandberg (2021). Thomas Missing voices: older people’s perspectives on being abused in Uganda. Journal of elder abuse and neglect.

CK Wamara (2022). Social work response to elder abuse in Uganda: Voices from practitioners. Journal of gerontological social work.

CK Wamara, J Twikirize, M Bennich och T Strandberg (2022). Reimagining indigenised social work in Uganda: Voices of practitioners. International social work.

CK Wamara, T Strandberg och M Bennich (2022). Indigenised approaches to addressing elder abuse in Uganda. Journal of social work.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Fler nyheter

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som har undersökt anhörigvården i flera europeiska länder.

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data från våra bostadsmiljöer. Nu är resultatet här.