Sofia Wallström, generaldirektör Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Allvarliga smittskyddsbrister på vart tionde äldreboende

Efter riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till coronapandemin har cirka tusen verksamheter tillsynats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Generaldirektör Sofia Wallström varnar för att det är farligt för patienter och brukare om man i vissa verksamheter inte vågar berätta om fel som händer.

Den inledande tillsynen av 1 045 verksamheter bekräftade enligt Ivo den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning. Bland de allvarliga brister som Ivo noterat finns exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Det finns också exempel där personal utan skyddsutrustning gått mellan smittade personer och friska personer.

I de fall där det funnits allvarliga brister gör myndigheten fördjupande granskningar. I dagsläget är det aktuellt i cirka var tionde av de granskade verksamheterna.

Totalt har Ivo sedan mitten av mars fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg.

– Mycket av det vi ser och får till oss är av allvarlig karaktär och innebär risker för patienter och brukare som vi måste agera på, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, till Dagens medicin.

– Andelen allvarliga brister ökar. Flest indikationer på brist är gällande Stockholmsområdet, säger hon.

Riskindikationerna kopplade till coronapandemin är fler inom omsorgen än inom sjukvården.

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covidhänseende. Den risktyp som är störst är vårdhygien. Inom hälso- och sjukvården är det i den slutna, somatiska vården vi har flest riskindikationer. Allvarlighetsgraden är också högst inom de här grenarna, säger Sofia Wallström.

Tidigare undersökningar har också visat att det finns ett mörkertal.

– I vissa verksamheter så finns det också en rädsla för att berätta om fel som händer och det här är ju farligt för patienter och brukare om man inte vågar berätta om det.

Vad ökningen av de allvarliga fallen nu beror på är enligt Sofia Wallström svårt att veta.

– Det kan bero på att mörkertalet minskar, att vi får reda på mer. Det kan också så klart bero på att det blir mer allvarligt.

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…