Sofia Wallström, generaldirektör Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Allvarliga smittskyddsbrister på vart tionde äldreboende

Efter riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till coronapandemin har cirka tusen verksamheter tillsynats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Generaldirektör Sofia Wallström varnar för att det är farligt för patienter och brukare om man i vissa verksamheter inte vågar berätta om fel som händer.

Den inledande tillsynen av 1 045 verksamheter bekräftade enligt Ivo den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning. Bland de allvarliga brister som Ivo noterat finns exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Det finns också exempel där personal utan skyddsutrustning gått mellan smittade personer och friska personer.

I de fall där det funnits allvarliga brister gör myndigheten fördjupande granskningar. I dagsläget är det aktuellt i cirka var tionde av de granskade verksamheterna.

Totalt har Ivo sedan mitten av mars fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg.

– Mycket av det vi ser och får till oss är av allvarlig karaktär och innebär risker för patienter och brukare som vi måste agera på, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, till Dagens medicin.

– Andelen allvarliga brister ökar. Flest indikationer på brist är gällande Stockholmsområdet, säger hon.

Riskindikationerna kopplade till coronapandemin är fler inom omsorgen än inom sjukvården.

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covidhänseende. Den risktyp som är störst är vårdhygien. Inom hälso- och sjukvården är det i den slutna, somatiska vården vi har flest riskindikationer. Allvarlighetsgraden är också högst inom de här grenarna, säger Sofia Wallström.

Tidigare undersökningar har också visat att det finns ett mörkertal.

– I vissa verksamheter så finns det också en rädsla för att berätta om fel som händer och det här är ju farligt för patienter och brukare om man inte vågar berätta om det.

Vad ökningen av de allvarliga fallen nu beror på är enligt Sofia Wallström svårt att veta.

– Det kan bero på att mörkertalet minskar, att vi får reda på mer. Det kan också så klart bero på att det blir mer allvarligt.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…