Sofia Wallström, generaldirektör Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Allvarliga smittskyddsbrister på vart tionde äldreboende

Efter riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till coronapandemin har cirka tusen verksamheter tillsynats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Generaldirektör Sofia Wallström varnar för att det är farligt för patienter och brukare om man i vissa verksamheter inte vågar berätta om fel som händer.

Den inledande tillsynen av 1 045 verksamheter bekräftade enligt Ivo den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning. Bland de allvarliga brister som Ivo noterat finns exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Det finns också exempel där personal utan skyddsutrustning gått mellan smittade personer och friska personer.

I de fall där det funnits allvarliga brister gör myndigheten fördjupande granskningar. I dagsläget är det aktuellt i cirka var tionde av de granskade verksamheterna.

Totalt har Ivo sedan mitten av mars fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg.

– Mycket av det vi ser och får till oss är av allvarlig karaktär och innebär risker för patienter och brukare som vi måste agera på, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, till Dagens medicin.

– Andelen allvarliga brister ökar. Flest indikationer på brist är gällande Stockholmsområdet, säger hon.

Riskindikationerna kopplade till coronapandemin är fler inom omsorgen än inom sjukvården.

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covidhänseende. Den risktyp som är störst är vårdhygien. Inom hälso- och sjukvården är det i den slutna, somatiska vården vi har flest riskindikationer. Allvarlighetsgraden är också högst inom de här grenarna, säger Sofia Wallström.

Tidigare undersökningar har också visat att det finns ett mörkertal.

– I vissa verksamheter så finns det också en rädsla för att berätta om fel som händer och det här är ju farligt för patienter och brukare om man inte vågar berätta om det.

Vad ökningen av de allvarliga fallen nu beror på är enligt Sofia Wallström svårt att veta.

– Det kan bero på att mörkertalet minskar, att vi får reda på mer. Det kan också så klart bero på att det blir mer allvarligt.

Relaterat

Många dog ensamma av covid-19

Äldre dog oftare ensamma och utan att få ett brytpunktssamtal under coronapandemin. Det konstaterar en grupp svenska forskare.

Lindring möjlig för äldre i livets slutskede med covid-19

Många äldre har avlidit i covid-19 på särskilt boende, utan att ha fått möjlighet att komma till sjukhus. I en studie konstaterar forskare…

Fler nyheter

Ett ägg om dagen ingen fara för hjärt-/kärlsjuka

En stor internationell studie visar att kolesterolhalten i ett ägg om dagen inte ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Personer…

Tidigare låg dödlighet kan förklara Sveriges höga dödstal

I en ny studie presenterar tre ekonomer 16 förslag till varför Sveriges dödstal i coronapandemin är så mycket högre än Danmarks och Norges.…

Canceröverlevares livskvalitet undersöks

Med hjälp av intervjuer ska forskare undersöka livskvaliteten hos äldre personer som har överlevt den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom. Resultatet ska…

Äldreborgarråd: ”Oroande att äldre undviker att gå ut”

Hälften av alla Stockholms äldre personer undviker att gå ut vissa tider på dygnet och går oftast inte ensamma sent på kvällen. Det…