Sofia Wallström, generaldirektör Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter

Ivo: Allvarliga smittskyddsbrister på vart tionde äldreboende

Efter riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till coronapandemin har cirka tusen verksamheter tillsynats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Generaldirektör Sofia Wallström varnar för att det är farligt för patienter och brukare om man i vissa verksamheter inte vågar berätta om fel som händer.

Den inledande tillsynen av 1 045 verksamheter bekräftade enligt Ivo den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning. Bland de allvarliga brister som Ivo noterat finns exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Det finns också exempel där personal utan skyddsutrustning gått mellan smittade personer och friska personer.

I de fall där det funnits allvarliga brister gör myndigheten fördjupande granskningar. I dagsläget är det aktuellt i cirka var tionde av de granskade verksamheterna.

Totalt har Ivo sedan mitten av mars fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg.

– Mycket av det vi ser och får till oss är av allvarlig karaktär och innebär risker för patienter och brukare som vi måste agera på, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, till Dagens medicin.

– Andelen allvarliga brister ökar. Flest indikationer på brist är gällande Stockholmsområdet, säger hon.

Riskindikationerna kopplade till coronapandemin är fler inom omsorgen än inom sjukvården.

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covidhänseende. Den risktyp som är störst är vårdhygien. Inom hälso- och sjukvården är det i den slutna, somatiska vården vi har flest riskindikationer. Allvarlighetsgraden är också högst inom de här grenarna, säger Sofia Wallström.

Tidigare undersökningar har också visat att det finns ett mörkertal.

– I vissa verksamheter så finns det också en rädsla för att berätta om fel som händer och det här är ju farligt för patienter och brukare om man inte vågar berätta om det.

Vad ökningen av de allvarliga fallen nu beror på är enligt Sofia Wallström svårt att veta.

– Det kan bero på att mörkertalet minskar, att vi får reda på mer. Det kan också så klart bero på att det blir mer allvarligt.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…