Göran Bergström. Foto: Johanna Ewald St Michaels/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jättestudien SCAPIS är tillbaka

Tio år efter att den stora hjärt-kärlstudien SCAPIS genomfördes kommer forskarna att följa upp 15000 av deltagarna, som nu är i åldrarna 57-78 år.

SCAPIS, Swedish cardiopulmonary bioimage study, är ett gigantiskt samarbete mellan universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå, där 30000 studiedeltagare mellan 50 och 64 år undersökts med tanke på hjärt- och lungsjukdomar. De fick besvara frågor om sina levnadsvanor och genomgå en lång rad olika tester. Bland annat samlade forskarna in ungefär 2500 röntgenbilder av hjärta, lungor och fettfördelning på kroppen – för varje studiedeltagare.

Studien genomfördes mellan 2013 och 2018 och nu inleds ett nytt kapitel i dess historia. I SCAPIS 2 kommer hälften av de ursprungliga deltagarna, som nu är i åldrarna 55-78 år, att genomgå uppföljande undersökningar

– Nu vet vi att en stor del av Sveriges befolkning i åldern 50-64 år riskerar att drabbas av hjärtinfarkt och att forskningen behöver utveckla effektiva metoder för att hitta riskindivider. Förra studien visade att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år hade synliga plack i hjärtats kranskärl utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom och en av tjugo deltagare visade sig dessutom ha en tidigare oupptäckt allvarlig kranskärlssjukdom, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i Göteborg och huvudansvarig för SCAPIS, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…