Göran Bergström. Foto: Johanna Ewald St Michaels/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jättestudien SCAPIS är tillbaka

Tio år efter att den stora hjärt-kärlstudien SCAPIS genomfördes kommer forskarna att följa upp 15000 av deltagarna, som nu är i åldrarna 57-78 år.

SCAPIS, Swedish cardiopulmonary bioimage study, är ett gigantiskt samarbete mellan universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå, där 30000 studiedeltagare mellan 50 och 64 år undersökts med tanke på hjärt- och lungsjukdomar. De fick besvara frågor om sina levnadsvanor och genomgå en lång rad olika tester. Bland annat samlade forskarna in ungefär 2500 röntgenbilder av hjärta, lungor och fettfördelning på kroppen – för varje studiedeltagare.

Studien genomfördes mellan 2013 och 2018 och nu inleds ett nytt kapitel i dess historia. I SCAPIS 2 kommer hälften av de ursprungliga deltagarna, som nu är i åldrarna 55-78 år, att genomgå uppföljande undersökningar

– Nu vet vi att en stor del av Sveriges befolkning i åldern 50-64 år riskerar att drabbas av hjärtinfarkt och att forskningen behöver utveckla effektiva metoder för att hitta riskindivider. Förra studien visade att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år hade synliga plack i hjärtats kranskärl utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom och en av tjugo deltagare visade sig dessutom ha en tidigare oupptäckt allvarlig kranskärlssjukdom, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i Göteborg och huvudansvarig för SCAPIS, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…