Bild: Mostphotos

Kvinnors livspussel förvärras med åren

I takt med att svenskarna blir allt äldre är det också fler som behöver stöd och hjälp från anhöriga. Det är främst kvinnor som tar detta ansvar berättar Jämställdhetsmyndigheten i en rapport. Många av dem som utför detta obetalda hem- och omsorgsarbete är fortfarande i arbetsför ålder och det påverkar deras inkomst men också deras fritid och hälsa.

Jämställdhetsmyndigheten har gjort en uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. I en rapport visar de bland annat att det finns skillnader mellan vad män och kvinnor hjälper äldre närstående med.

Kvinnor tillbringar mer tid med att umgås med sina närstående och utföra tillsyn medan män i huvudsak hjälper till med praktiska göromål i och utanför hemmet.

– När kvinnor kommer upp i övre medelåldern utför de mer omsorgsarbete om äldre och andra närstående än män i samma ålder. När mamman eller pappan blir runt 75 år får de ofta sämre hälsa och då ser vi tydligt att kvinnor ökar sitt obetalda omsorgsarbete, Johan Kaluza, senior utredare i en nyhet från Jämställdhetsmyndigheten.

Ju mer omsorgsbehovet ökar hos de anhöriga, desto mer får kvinnorna betala i form av minskad arbetsinkomst ifall de väljer att gå ner i arbetstid. Kvinnorna får också svårt att upprätthålla balansen mellan förvärvsarbete och obetalt arbete.  Det extra omsorgsarbetet kan också innebära fysiska och mentala påfrestningar som påverkar deras hälsa och minskar deras sociala umgänge och fritidsaktiviteter.

För att minska de negativa effekterna föreslår Jämställdhetsmyndigheten en ny socialförsäkring för anhöriga som vårdar en närstående.

– En utredning bör titta närmare på politiska åtgärder, för annars lär inte situationen förändras. Att utöka närståendepenningen eller hämta inspiration från vab, det vill säga den tillfälliga föräldrapenningen, skulle kunna vara sätt att skydda de anhöriga som utför stora omsorgsinsatser, säger Johan Kaluza.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Tuff press på anhöriga

Anhörigvårdare lägger ofta mycket tid och omsorg på sina nära, och främst gäller det kvinnor. Joana Vicente har lagt fram en avhandling vid…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…