Bild: Mostphotos

Kvinnors livspussel förvärras med åren

I takt med att svenskarna blir allt äldre är det också fler som behöver stöd och hjälp från anhöriga. Det är främst kvinnor som tar detta ansvar berättar Jämställdhetsmyndigheten i en rapport. Många av dem som utför detta obetalda hem- och omsorgsarbete är fortfarande i arbetsför ålder och det påverkar deras inkomst men också deras fritid och hälsa.

Jämställdhetsmyndigheten har gjort en uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. I en rapport visar de bland annat att det finns skillnader mellan vad män och kvinnor hjälper äldre närstående med.

Kvinnor tillbringar mer tid med att umgås med sina närstående och utföra tillsyn medan män i huvudsak hjälper till med praktiska göromål i och utanför hemmet.

– När kvinnor kommer upp i övre medelåldern utför de mer omsorgsarbete om äldre och andra närstående än män i samma ålder. När mamman eller pappan blir runt 75 år får de ofta sämre hälsa och då ser vi tydligt att kvinnor ökar sitt obetalda omsorgsarbete, Johan Kaluza, senior utredare i en nyhet från Jämställdhetsmyndigheten.

Ju mer omsorgsbehovet ökar hos de anhöriga, desto mer får kvinnorna betala i form av minskad arbetsinkomst ifall de väljer att gå ner i arbetstid. Kvinnorna får också svårt att upprätthålla balansen mellan förvärvsarbete och obetalt arbete.  Det extra omsorgsarbetet kan också innebära fysiska och mentala påfrestningar som påverkar deras hälsa och minskar deras sociala umgänge och fritidsaktiviteter.

För att minska de negativa effekterna föreslår Jämställdhetsmyndigheten en ny socialförsäkring för anhöriga som vårdar en närstående.

– En utredning bör titta närmare på politiska åtgärder, för annars lär inte situationen förändras. Att utöka närståendepenningen eller hämta inspiration från vab, det vill säga den tillfälliga föräldrapenningen, skulle kunna vara sätt att skydda de anhöriga som utför stora omsorgsinsatser, säger Johan Kaluza.

Relaterat

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: Kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…