Bild på vaccin, spruta och ansiktsmask.
Foto: Pixabay

Låg andel vaccinerade bland omsorgspersonal

Olika yrkesgrupper är olika väl vaccinerade, och personal som arbetar med äldre ligger långt under genomsnittet. Det visar en undersökning gjord i Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har genomfört en studie om vaccinationstäckningen mot covid-19 inom olika yrkesgrupper i Stockholms län. Analyserna visar att det är stora skillnader mellan yrken och att skillnaderna följer position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring till skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Medianyrket bland kvinnor hade 82 procent i vaccinationsgrad. I gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var endast 68 procent dubbelvaccinerade, något som är problematiskt på flera sätt. Dels riskerar man att utsätta äldre personer i riskgrupp för smitta, men man riskerar också att bidra till en högre sjukfrånvaro när pressen på omsorgen är som högst.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Läs rapporten

M lderling, M Albin, A Ahlbom, L Alfredsson, T Bodin, S Fors, J Lyström och J Selander (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapport 2022:05.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…