Bild på vaccin, spruta och ansiktsmask.
Foto: Pixabay

Låg andel vaccinerade bland omsorgspersonal

Olika yrkesgrupper är olika väl vaccinerade, och personal som arbetar med äldre ligger långt under genomsnittet. Det visar en undersökning gjord i Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har genomfört en studie om vaccinationstäckningen mot covid-19 inom olika yrkesgrupper i Stockholms län. Analyserna visar att det är stora skillnader mellan yrken och att skillnaderna följer position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring till skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Medianyrket bland kvinnor hade 82 procent i vaccinationsgrad. I gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var endast 68 procent dubbelvaccinerade, något som är problematiskt på flera sätt. Dels riskerar man att utsätta äldre personer i riskgrupp för smitta, men man riskerar också att bidra till en högre sjukfrånvaro när pressen på omsorgen är som högst.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Läs rapporten

M lderling, M Albin, A Ahlbom, L Alfredsson, T Bodin, S Fors, J Lyström och J Selander (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapport 2022:05.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…