Bild på vaccin, spruta och ansiktsmask.
Foto: Pixabay

Låg andel vaccinerade bland omsorgspersonal

Olika yrkesgrupper är olika väl vaccinerade, och personal som arbetar med äldre ligger långt under genomsnittet. Det visar en undersökning gjord i Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har genomfört en studie om vaccinationstäckningen mot covid-19 inom olika yrkesgrupper i Stockholms län. Analyserna visar att det är stora skillnader mellan yrken och att skillnaderna följer position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring till skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Medianyrket bland kvinnor hade 82 procent i vaccinationsgrad. I gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var endast 68 procent dubbelvaccinerade, något som är problematiskt på flera sätt. Dels riskerar man att utsätta äldre personer i riskgrupp för smitta, men man riskerar också att bidra till en högre sjukfrånvaro när pressen på omsorgen är som högst.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Läs rapporten

M lderling, M Albin, A Ahlbom, L Alfredsson, T Bodin, S Fors, J Lyström och J Selander (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapport 2022:05.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…