Bild på vaccin, spruta och ansiktsmask.
Foto: Pixabay

Låg andel vaccinerade bland omsorgspersonal

Olika yrkesgrupper är olika väl vaccinerade, och personal som arbetar med äldre ligger långt under genomsnittet. Det visar en undersökning gjord i Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har genomfört en studie om vaccinationstäckningen mot covid-19 inom olika yrkesgrupper i Stockholms län. Analyserna visar att det är stora skillnader mellan yrken och att skillnaderna följer position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring till skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Medianyrket bland kvinnor hade 82 procent i vaccinationsgrad. I gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var endast 68 procent dubbelvaccinerade, något som är problematiskt på flera sätt. Dels riskerar man att utsätta äldre personer i riskgrupp för smitta, men man riskerar också att bidra till en högre sjukfrånvaro när pressen på omsorgen är som högst.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Läs rapporten

M lderling, M Albin, A Ahlbom, L Alfredsson, T Bodin, S Fors, J Lyström och J Selander (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapport 2022:05.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…