Bild på vaccin, spruta och ansiktsmask.
Foto: Pixabay

Låg andel vaccinerade bland omsorgspersonal

Olika yrkesgrupper är olika väl vaccinerade, och personal som arbetar med äldre ligger långt under genomsnittet. Det visar en undersökning gjord i Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har genomfört en studie om vaccinationstäckningen mot covid-19 inom olika yrkesgrupper i Stockholms län. Analyserna visar att det är stora skillnader mellan yrken och att skillnaderna följer position på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring till skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Medianyrket bland kvinnor hade 82 procent i vaccinationsgrad. I gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var endast 68 procent dubbelvaccinerade, något som är problematiskt på flera sätt. Dels riskerar man att utsätta äldre personer i riskgrupp för smitta, men man riskerar också att bidra till en högre sjukfrånvaro när pressen på omsorgen är som högst.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

Läs rapporten

M lderling, M Albin, A Ahlbom, L Alfredsson, T Bodin, S Fors, J Lyström och J Selander (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapport 2022:05.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…