Två äldre män spelar gåfotboll
Gåfotboll spelas i lägre tempo, men det är inte mindre konfrontativt för det. Här spelas sporten hos IFK Viksjö. Foto: Svenska fotbollförbundet

Många vinster med gåfotboll för äldre

Bättre kondition, socialt umgänge och en känsla av sammanhang. Gåfotboll är en allt populärare seniorsport och ämnet i en ny svensk studie. Resultaten visar att sporten främjar hälsan och pekar på att gåfotboll har en potential att bli ett alternativ för fysisk aktivitet på recept.

Gåfotboll liknar vanlig fotboll, men spelas ofta på en mindre plan med färre spelare och i gångtempo, därav namnet. Den senaste tiden har sporten blivit omåttligt populär bland äldre personer.

Nu visar en svensk studie att det finns många främjande egenskaper med gåfotboll. De äldre personerna som deltog i studien fick bättre fysisk förmåga, högre välbefinnande och ett socialt sammanhang.

Deras kondition, gripstyrka, benstyrka, balans och hoppförmåga blev något bättre än normalbefolkningen. Personernas fysiska aktivitetsmönster liknande det hos yngre personer i åldrarna 50 till 64 år.

– Sammantaget indikerar resultaten att ett fyrtio minuters gåfotbollpass är en medelintensiv aktivitet för den studerade målgruppen, säger Helena Andersson, högskolelektor på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och nu verksam vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Mer specifikt fick deltagarna en något bättre balans, kondition, gripstyrka, benstyrka och hoppförmåga än normalbefolkningen.

– Gåfotboll motsvarar ungefär vad som ofta brukar avses när patienter föreskrivs Fysisk aktivitet på recept, FaR, i syfte att förebygga och behandla sjukdomar. För att gåfotboll ska kunna bli ett alternativ vill vi nu gå vidare med en så kallad interventionsstudie där sporten testas som behandling, säger Mats Börjesson, professor på Göteborgs universitet.

Både före och efter ett gåfotbollspass skattade deltagarna sitt välbefinnande högre. Några av de främsta skälen till att delta i organiserad gåfotboll var umgänget med andra, motion och träning, att få vara en del en lagsport igen och att man tidigare spelat fotboll. Elin Ekblom Bak vid GIH är positivt ställd till resultaten.

– Studien visar också att deltagarna inte enbart utgör en grupp välmående och redan aktiva, utan de kommer från olika bakgrunder. Detta öppnar för att många fler kan inkluderas och vara aktiva långt upp i åren, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Göteborgs universitet och Svenska fotbollförbundet ligger bakom studien.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…