Två äldre män spelar gåfotboll
Gåfotboll spelas i lägre tempo, men det är inte mindre konfrontativt för det. Här spelas sporten hos IFK Viksjö. Foto: Svenska fotbollförbundet

Många vinster med gåfotboll för äldre

Bättre kondition, socialt umgänge och en känsla av sammanhang. Gåfotboll är en allt populärare seniorsport och ämnet i en ny svensk studie. Resultaten visar att sporten främjar hälsan och pekar på att gåfotboll har en potential att bli ett alternativ för fysisk aktivitet på recept.

Gåfotboll liknar vanlig fotboll, men spelas ofta på en mindre plan med färre spelare och i gångtempo, därav namnet. Den senaste tiden har sporten blivit omåttligt populär bland äldre personer.

Nu visar en svensk studie att det finns många främjande egenskaper med gåfotboll. De äldre personerna som deltog i studien fick bättre fysisk förmåga, högre välbefinnande och ett socialt sammanhang.

Deras kondition, gripstyrka, benstyrka, balans och hoppförmåga blev något bättre än normalbefolkningen. Personernas fysiska aktivitetsmönster liknande det hos yngre personer i åldrarna 50 till 64 år.

– Sammantaget indikerar resultaten att ett fyrtio minuters gåfotbollpass är en medelintensiv aktivitet för den studerade målgruppen, säger Helena Andersson, högskolelektor på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och nu verksam vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Mer specifikt fick deltagarna en något bättre balans, kondition, gripstyrka, benstyrka och hoppförmåga än normalbefolkningen.

– Gåfotboll motsvarar ungefär vad som ofta brukar avses när patienter föreskrivs Fysisk aktivitet på recept, FaR, i syfte att förebygga och behandla sjukdomar. För att gåfotboll ska kunna bli ett alternativ vill vi nu gå vidare med en så kallad interventionsstudie där sporten testas som behandling, säger Mats Börjesson, professor på Göteborgs universitet.

Både före och efter ett gåfotbollspass skattade deltagarna sitt välbefinnande högre. Några av de främsta skälen till att delta i organiserad gåfotboll var umgänget med andra, motion och träning, att få vara en del en lagsport igen och att man tidigare spelat fotboll. Elin Ekblom Bak vid GIH är positivt ställd till resultaten.

– Studien visar också att deltagarna inte enbart utgör en grupp välmående och redan aktiva, utan de kommer från olika bakgrunder. Detta öppnar för att många fler kan inkluderas och vara aktiva långt upp i åren, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Göteborgs universitet och Svenska fotbollförbundet ligger bakom studien.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…