Porträttfoto på Milja Ranung
Milja Ranung. Foto: Nestor FoU-center

Nära ledarskap viktigt under pandemin

Covid-19-utbrottet ställde höga krav på äldreomsorgens personal. I en ny rapport har Nestor FoU-center undersökt förutsättningarna för lärande under pandemin. Ett nära ledarskap var en av framgångsfaktorerna.

Rapportens omslagÄldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nu publicerar Nestor FoU-center en rapport om hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin. Rapporten bygger på enkätsvar från verksamhetsområdeschefer, enhetschefer och medarbetare inom hemtjänsten. Dessutom genomförde man gruppintervjuer med enhetschefer.

Milja Ranung är en av rapportens författare. Hon är projektledare på Nestor FoU-center och hon beskriver situationen som tuff för chefer och personal.

– Det var kris och det rasade in information från alla håll. Det var riktlinjer, det var nya rutiner som skulle införas, och vi såg att lärandet handlade just om riktlinjer och rutiner väldigt mycket. Basala hygienrutiner, hur man skulle hantera smittrisken. Informationen skulle snabbt skulle ner till medarbetarna för att de skulle kunna göra på rätt sätt. Och vi vet sedan tidigare att hemtjänsten har, generellt sett, en pressad och stressad arbetssituation, säger hon i en intervju på Nestors webbsajt.

Chefer och kollegor var viktiga för att lärandet skulle fungera.

– Först och främst såg vi att det var otroligt viktigt med ett nära ledarskap. Och också det kollegiala lärandet, att man hjälptes åt och lärde varandra saker. De informella samtal och möten som brukar finnas blev det ju mycket mindre av och det såg man som ganska problematiskt, säger Milja Ranung.

Samtidigt uppgav cheferna att viljan och motivationen att lära var hög, precis som före pandemin. Men både chefer och medarbetare lyfte fram att det behövs handlingsplaner, strukturer och rutiner för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Läs rapporten

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…