Porträttfoto på Milja Ranung
Milja Ranung. Foto: Nestor FoU-center

Nära ledarskap viktigt under pandemin

Covid-19-utbrottet ställde höga krav på äldreomsorgens personal. I en ny rapport har Nestor FoU-center undersökt förutsättningarna för lärande under pandemin. Ett nära ledarskap var en av framgångsfaktorerna.

Rapportens omslagÄldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nu publicerar Nestor FoU-center en rapport om hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin. Rapporten bygger på enkätsvar från verksamhetsområdeschefer, enhetschefer och medarbetare inom hemtjänsten. Dessutom genomförde man gruppintervjuer med enhetschefer.

Milja Ranung är en av rapportens författare. Hon är projektledare på Nestor FoU-center och hon beskriver situationen som tuff för chefer och personal.

– Det var kris och det rasade in information från alla håll. Det var riktlinjer, det var nya rutiner som skulle införas, och vi såg att lärandet handlade just om riktlinjer och rutiner väldigt mycket. Basala hygienrutiner, hur man skulle hantera smittrisken. Informationen skulle snabbt skulle ner till medarbetarna för att de skulle kunna göra på rätt sätt. Och vi vet sedan tidigare att hemtjänsten har, generellt sett, en pressad och stressad arbetssituation, säger hon i en intervju på Nestors webbsajt.

Chefer och kollegor var viktiga för att lärandet skulle fungera.

– Först och främst såg vi att det var otroligt viktigt med ett nära ledarskap. Och också det kollegiala lärandet, att man hjälptes åt och lärde varandra saker. De informella samtal och möten som brukar finnas blev det ju mycket mindre av och det såg man som ganska problematiskt, säger Milja Ranung.

Samtidigt uppgav cheferna att viljan och motivationen att lära var hög, precis som före pandemin. Men både chefer och medarbetare lyfte fram att det behövs handlingsplaner, strukturer och rutiner för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Läs rapporten

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…