Porträttfoto på Milja Ranung
Milja Ranung. Foto: Nestor FoU-center

Nära ledarskap viktigt under pandemin

Covid-19-utbrottet ställde höga krav på äldreomsorgens personal. I en ny rapport har Nestor FoU-center undersökt förutsättningarna för lärande under pandemin. Ett nära ledarskap var en av framgångsfaktorerna.

Rapportens omslagÄldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nu publicerar Nestor FoU-center en rapport om hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin. Rapporten bygger på enkätsvar från verksamhetsområdeschefer, enhetschefer och medarbetare inom hemtjänsten. Dessutom genomförde man gruppintervjuer med enhetschefer.

Milja Ranung är en av rapportens författare. Hon är projektledare på Nestor FoU-center och hon beskriver situationen som tuff för chefer och personal.

– Det var kris och det rasade in information från alla håll. Det var riktlinjer, det var nya rutiner som skulle införas, och vi såg att lärandet handlade just om riktlinjer och rutiner väldigt mycket. Basala hygienrutiner, hur man skulle hantera smittrisken. Informationen skulle snabbt skulle ner till medarbetarna för att de skulle kunna göra på rätt sätt. Och vi vet sedan tidigare att hemtjänsten har, generellt sett, en pressad och stressad arbetssituation, säger hon i en intervju på Nestors webbsajt.

Chefer och kollegor var viktiga för att lärandet skulle fungera.

– Först och främst såg vi att det var otroligt viktigt med ett nära ledarskap. Och också det kollegiala lärandet, att man hjälptes åt och lärde varandra saker. De informella samtal och möten som brukar finnas blev det ju mycket mindre av och det såg man som ganska problematiskt, säger Milja Ranung.

Samtidigt uppgav cheferna att viljan och motivationen att lära var hög, precis som före pandemin. Men både chefer och medarbetare lyfte fram att det behövs handlingsplaner, strukturer och rutiner för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Läs rapporten

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…