Porträttfoto på Milja Ranung
Milja Ranung. Foto: Nestor FoU-center

Nära ledarskap viktigt under pandemin

Covid-19-utbrottet ställde höga krav på äldreomsorgens personal. I en ny rapport har Nestor FoU-center undersökt förutsättningarna för lärande under pandemin. Ett nära ledarskap var en av framgångsfaktorerna.

Rapportens omslagÄldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nu publicerar Nestor FoU-center en rapport om hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin. Rapporten bygger på enkätsvar från verksamhetsområdeschefer, enhetschefer och medarbetare inom hemtjänsten. Dessutom genomförde man gruppintervjuer med enhetschefer.

Milja Ranung är en av rapportens författare. Hon är projektledare på Nestor FoU-center och hon beskriver situationen som tuff för chefer och personal.

– Det var kris och det rasade in information från alla håll. Det var riktlinjer, det var nya rutiner som skulle införas, och vi såg att lärandet handlade just om riktlinjer och rutiner väldigt mycket. Basala hygienrutiner, hur man skulle hantera smittrisken. Informationen skulle snabbt skulle ner till medarbetarna för att de skulle kunna göra på rätt sätt. Och vi vet sedan tidigare att hemtjänsten har, generellt sett, en pressad och stressad arbetssituation, säger hon i en intervju på Nestors webbsajt.

Chefer och kollegor var viktiga för att lärandet skulle fungera.

– Först och främst såg vi att det var otroligt viktigt med ett nära ledarskap. Och också det kollegiala lärandet, att man hjälptes åt och lärde varandra saker. De informella samtal och möten som brukar finnas blev det ju mycket mindre av och det såg man som ganska problematiskt, säger Milja Ranung.

Samtidigt uppgav cheferna att viljan och motivationen att lära var hög, precis som före pandemin. Men både chefer och medarbetare lyfte fram att det behövs handlingsplaner, strukturer och rutiner för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Läs rapporten

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…