Porträttfoto på Milja Ranung
Milja Ranung. Foto: Nestor FoU-center

Nära ledarskap viktigt under pandemin

Covid-19-utbrottet ställde höga krav på äldreomsorgens personal. I en ny rapport har Nestor FoU-center undersökt förutsättningarna för lärande under pandemin. Ett nära ledarskap var en av framgångsfaktorerna.

Rapportens omslagÄldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nu publicerar Nestor FoU-center en rapport om hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin. Rapporten bygger på enkätsvar från verksamhetsområdeschefer, enhetschefer och medarbetare inom hemtjänsten. Dessutom genomförde man gruppintervjuer med enhetschefer.

Milja Ranung är en av rapportens författare. Hon är projektledare på Nestor FoU-center och hon beskriver situationen som tuff för chefer och personal.

– Det var kris och det rasade in information från alla håll. Det var riktlinjer, det var nya rutiner som skulle införas, och vi såg att lärandet handlade just om riktlinjer och rutiner väldigt mycket. Basala hygienrutiner, hur man skulle hantera smittrisken. Informationen skulle snabbt skulle ner till medarbetarna för att de skulle kunna göra på rätt sätt. Och vi vet sedan tidigare att hemtjänsten har, generellt sett, en pressad och stressad arbetssituation, säger hon i en intervju på Nestors webbsajt.

Chefer och kollegor var viktiga för att lärandet skulle fungera.

– Först och främst såg vi att det var otroligt viktigt med ett nära ledarskap. Och också det kollegiala lärandet, att man hjälptes åt och lärde varandra saker. De informella samtal och möten som brukar finnas blev det ju mycket mindre av och det såg man som ganska problematiskt, säger Milja Ranung.

Samtidigt uppgav cheferna att viljan och motivationen att lära var hög, precis som före pandemin. Men både chefer och medarbetare lyfte fram att det behövs handlingsplaner, strukturer och rutiner för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Läs rapporten

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…