Osäkerhet inom finska äldreomsorgen, men få coronasmittade

Under den första coronavågen hade äldre svårt att förstå och följa skyddsåtgärder samtidigt som personalen kände stor oro och osäkerhet. Trots detta var det få personer i Finland som smittades av covid-19, både bland äldre och personalen.

En studie från Åbo akademi visar att coronapandemin ledde till stora verksamhetsförändringar inom äldreomsorgen i Finland, särskilt under den första vågen.

– Det krävde kreativitet och en mångfald av arrangemang. Förutom att skärpa hygienkraven och användningen av skyddsutrustning delades lokaler in i zoner och arbetet i isolerade rum begränsades till samma anställda, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo akademi, i ett pressmeddelande.

Bristen på skyddsutrustning var ett stort problem under pandemins värsta skede, liksom tillgången till coronatest. Under denna period var anställda också osäkra på de förändrade arbetsrutinerna och oroliga över att de skulle föra smittan vidare till de äldre eller sina anhöriga.

– Framför allt äldre med demens kände sig förvirrade och anhöriga reagerade mycket starkt på besöksrestriktionerna. Med undantag för den inledande fasen var cheferna inom äldreomsorgen nöjda med vägledningen och informationen, säger Auvo Rauhala, arbetslivsprofessor vid Åbo akademi.

Men trots oroligheter och starka reaktioner var det få som smittades av coronaviruset. I endast en femtedel av organisationerna fanns det coronafall och bara i hälften av dessa var äldre personer smittade.

Uppgifterna kommer från en undersökning där 247 ledare och chefer inom äldreomsorgen i Finland svarade på frågor om äldrevårdens situation under pandemins första månader, från januari till slutet av augusti 2020.

Fakta.
SAMNORDISK STUDIE

Den aktuella undersökningen bygger på en omfattande samnordisk studie. Förutom Åbo akademi och Institutet för hälsa och välfärd i Finland deltar också Aalborg universitet i Danmark, Nord universitet i Norge och Högskolan i Borås, Sverige, i studien.

Ladda ner den finska studien

Relaterat

Delta i FINGER-studie om coronapandemin

Med fokus på livsstilsfaktorer och hur de påverkar hjärnan och minnet, söker World wide FINGERS nu deltagare över 60 år till en studie om coronapandemins verkningar.

På spaning efter den pandemi som flytt

Temat i nya numret av Äldre i Centrum berättar om hur coronapandemin har påverkat personer 65+ (och hela jämra välfärdssamhället).

Fler nyheter

Susanne Iwarsson vid Lunds universitet

Lärosäten går ihop för att rädda äldreforskarskola

Nu står det klart att tolv svenska lärosäten tillsammans ska bidra med pengar till den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. Detta efter att tidigare finansiering löper ut under 2021.

Forte fixar forskningsfinansieringen

För att hantera utmaningarna på äldre-och åldrandeområdet behövs både ny kunskap och bättre nyttiggörande av densamma. Forskningsrådet Forte är en av de största finansiärerna inom fältet.