Pandemin blottar revor i välfärden

Fem forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet skriver i en stor internationell tidskrift om problemen med att nå de svenska målen för att skydda äldre personer.

– Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågansystem, just in time-leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger professor Mikael Granberg, som tillsammans med professor Malin Rönnblom, doktoranderna Michaela Padden och Johanna Tangnäs, samt lektor Andreas Öjehag står bakom debattartikeln i tidskriften Public money & management.

– Public money & management är en stor internationell akademisk och professionell tidskrift som täcker den offentliga sektorns finansiering, policy och förvaltning. Att vi är med och bidrar till debatten om samhällets hantering av covid-19 i tidskriften är av stort värde för oss, säger Malin Rönnblom.

Forskarnas argumentation sammanfaller med kritiken i den svenska Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på särskilt boende på grund av välkända strukturella problem. Dessa problem ledde till en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt utrustad för att hantera en pandemi och för att skydda äldre personer. Forskargruppen planerar att under år 2021 arbeta fram en forskningsansökan på samma tema som debattartikeln.
LÄS DEBATTARTIKELN

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.