Pandemin blottar revor i välfärden

Fem forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet skriver i en stor internationell tidskrift om problemen med att nå de svenska målen för att skydda äldre personer.

– Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågansystem, just in time-leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger professor Mikael Granberg, som tillsammans med professor Malin Rönnblom, doktoranderna Michaela Padden och Johanna Tangnäs, samt lektor Andreas Öjehag står bakom debattartikeln i tidskriften Public money & management.

– Public money & management är en stor internationell akademisk och professionell tidskrift som täcker den offentliga sektorns finansiering, policy och förvaltning. Att vi är med och bidrar till debatten om samhällets hantering av covid-19 i tidskriften är av stort värde för oss, säger Malin Rönnblom.

Forskarnas argumentation sammanfaller med kritiken i den svenska Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på särskilt boende på grund av välkända strukturella problem. Dessa problem ledde till en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt utrustad för att hantera en pandemi och för att skydda äldre personer. Forskargruppen planerar att under år 2021 arbeta fram en forskningsansökan på samma tema som debattartikeln.
LÄS DEBATTARTIKELN

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.