Pandemin blottar revor i välfärden

Fem forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet skriver i en stor internationell tidskrift om problemen med att nå de svenska målen för att skydda äldre personer.

– Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågansystem, just in time-leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger professor Mikael Granberg, som tillsammans med professor Malin Rönnblom, doktoranderna Michaela Padden och Johanna Tangnäs, samt lektor Andreas Öjehag står bakom debattartikeln i tidskriften Public money & management.

– Public money & management är en stor internationell akademisk och professionell tidskrift som täcker den offentliga sektorns finansiering, policy och förvaltning. Att vi är med och bidrar till debatten om samhällets hantering av covid-19 i tidskriften är av stort värde för oss, säger Malin Rönnblom.

Forskarnas argumentation sammanfaller med kritiken i den svenska Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på särskilt boende på grund av välkända strukturella problem. Dessa problem ledde till en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt utrustad för att hantera en pandemi och för att skydda äldre personer. Forskargruppen planerar att under år 2021 arbeta fram en forskningsansökan på samma tema som debattartikeln.
LÄS DEBATTARTIKELN

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en nya rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.