Pandemin blottar revor i välfärden

Fem forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet skriver i en stor internationell tidskrift om problemen med att nå de svenska målen för att skydda äldre personer.

– Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågansystem, just in time-leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger professor Mikael Granberg, som tillsammans med professor Malin Rönnblom, doktoranderna Michaela Padden och Johanna Tangnäs, samt lektor Andreas Öjehag står bakom debattartikeln i tidskriften Public money & management.

– Public money & management är en stor internationell akademisk och professionell tidskrift som täcker den offentliga sektorns finansiering, policy och förvaltning. Att vi är med och bidrar till debatten om samhällets hantering av covid-19 i tidskriften är av stort värde för oss, säger Malin Rönnblom.

Forskarnas argumentation sammanfaller med kritiken i den svenska Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på särskilt boende på grund av välkända strukturella problem. Dessa problem ledde till en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt utrustad för att hantera en pandemi och för att skydda äldre personer. Forskargruppen planerar att under år 2021 arbeta fram en forskningsansökan på samma tema som debattartikeln.
LÄS DEBATTARTIKELN

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen får lära…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…