Pandemin blottar revor i välfärden

Fem forskare i statsvetenskap vid Karlstads universitet skriver i en stor internationell tidskrift om problemen med att nå de svenska målen för att skydda äldre personer.

– Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågansystem, just in time-leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger professor Mikael Granberg, som tillsammans med professor Malin Rönnblom, doktoranderna Michaela Padden och Johanna Tangnäs, samt lektor Andreas Öjehag står bakom debattartikeln i tidskriften Public money & management.

– Public money & management är en stor internationell akademisk och professionell tidskrift som täcker den offentliga sektorns finansiering, policy och förvaltning. Att vi är med och bidrar till debatten om samhällets hantering av covid-19 i tidskriften är av stort värde för oss, säger Malin Rönnblom.

Forskarnas argumentation sammanfaller med kritiken i den svenska Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre på särskilt boende på grund av välkända strukturella problem. Dessa problem ledde till en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt utrustad för att hantera en pandemi och för att skydda äldre personer. Forskargruppen planerar att under år 2021 arbeta fram en forskningsansökan på samma tema som debattartikeln.
LÄS DEBATTARTIKELN

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.