Pensionerade kvinnor mest ekonomiskt utsatta

Pensionärer har generellt goda levnadsförhållanden jämfört med den övriga befolkningen. Men hos ensamstående pensionärer är den ekonomiska standarden betydligt lägre – och kvinnor är särskilt drabbade.

Pensionärer har en genomsnittlig ekonomisk standard som uppgår till 82 procent av den övriga befolkningens och det är allt färre pensionärer som oroar sig över sin ekonomi, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. 

Men rapporten visar också att ensamstående pensionärer har sämst ekonomi, en grupp som i hög grad består av kvinnor. Deras ekonomiska standard är i snitt hälften av den övriga befolkningens. 

En ensamstående pensionär har i genomsnitt 4 000 kronor över när de grundläggande utgifterna är betalda, medan sammanboende pensionärer har 7 000 kronor. Kvinnor 80 år och äldre har enbart 2 000 kronor kvar. 

– Den som bor med någon når oftast bättre köpkraft genom att man delar på till exempel hyran, tidningsprenumeration eller inköp av möbler. Det finns dessutom sju gånger fler ensamstående kvinnor som är åttio år eller äldre, än ensamstående män i samma ålder. Betydligt fler kvinnor upplever med andra ord nackdelarna med att bo ensamma, säger Linnea Wikmark Kreuger, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten i sin helhet

Pensionsmyndigheten (2022). Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?

Rapporten är den tredje delen i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensionerna.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och bildskapande, läsande och skrivande samt dans i ett spektrum, från enkla rörelser till avancerade.

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.