Pensionerade kvinnor mest ekonomiskt utsatta

Pensionärer har generellt goda levnadsförhållanden jämfört med den övriga befolkningen. Men hos ensamstående pensionärer är den ekonomiska standarden betydligt lägre – och kvinnor är särskilt drabbade.

Pensionärer har en genomsnittlig ekonomisk standard som uppgår till 82 procent av den övriga befolkningens och det är allt färre pensionärer som oroar sig över sin ekonomi, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. 

Men rapporten visar också att ensamstående pensionärer har sämst ekonomi, en grupp som i hög grad består av kvinnor. Deras ekonomiska standard är i snitt hälften av den övriga befolkningens. 

En ensamstående pensionär har i genomsnitt 4 000 kronor över när de grundläggande utgifterna är betalda, medan sammanboende pensionärer har 7 000 kronor. Kvinnor 80 år och äldre har enbart 2 000 kronor kvar. 

– Den som bor med någon når oftast bättre köpkraft genom att man delar på till exempel hyran, tidningsprenumeration eller inköp av möbler. Det finns dessutom sju gånger fler ensamstående kvinnor som är åttio år eller äldre, än ensamstående män i samma ålder. Betydligt fler kvinnor upplever med andra ord nackdelarna med att bo ensamma, säger Linnea Wikmark Kreuger, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten i sin helhet

Pensionsmyndigheten (2022). Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?

Rapporten är den tredje delen i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensionerna.

Relaterat

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som har undersökt anhörigvården i flera europeiska länder.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till forskning som rör äldre och åldrande. Här är hela listan över äldreprojekten som fått medel.

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i Sveriges påverkas av den ökade värmen. Göteborgs universitet har sammanställt en rapport som summerar vilka effekter värmen…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data från våra bostadsmiljöer. Nu är resultatet här.