Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

I en svensk studie från Högskolan i Gävle har man jämfört 17 studier, från Europa, USA, Israel och Taiwan, av äldreboenden som drivs i privat eller offentlig sektors regi. Det visades sig att personalen som arbetar på privata boenden upplevde mer stress än de som arbetade på icke vinstdrivande boenden.

– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle i en nyhet på högskolans webb.

De som arbetade på i offentlig sektor hade större förtroende för organisationen samt en större vilja stanna kvar, både inom yrket och på arbetsplatsen.

Forskarna från Högskolan i Gävle har även tittat på hur offentliga upphandlingar går till i svenska kommuner som ska upphandla äldreomsorg. De granskade tre olika stora kommuner i Sverige som upphandlar särskilda boenden och det skiljde sig främst på två punkter: de större kommunerna satte kvalitet som viktigaste när de skulle värdera, medan de mindre viktade priset som mest avgörande.

– Bara att det finns en skillnad är problematisk för ambitionen om jämlik omsorg i särskilt boende. När endast priset gäller finns risk att man drar ner på antalet anställda eller personalförutsättningarna. Det har också uttryckts att oavsett hur de presterat så blir det en ny upphandling, där lägst pris återigen vinner, säger Tomas Lindmark.

Han undersöker också hur man arbetar för att kunna möta upp det stora behovet av personal, när den stora 40-talistgenerationen inom en snar framtid väntas behöva omsorg på särskilda boenden. Specifikt undersöker han hur arbetsgivarna vill förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för att få fler att söka sig till yrket.

Läs de vetenskapliga artiklarna

Upphandlingsavtal gällande särskilt boende för äldre:  

Tomas Lindmark, Cecilia Ingard & Sven Trygged (2022). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work.

Psykosocial Arbetsmiljö och Välbefinnande för vårdpersonal under olika vårdhemsägande:

Tomas Lindmark, Maria Engström & Sven Trygged (2022). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology.

 

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Äldre exkluderas i nybyggnation

Bristande tillgänglighet är en vanlig orsak till att människor med funktionsnedsättningar utestängs från nya byggnader och platser. Det visar en avhandling som Lilian…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…