Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

I en svensk studie från Högskolan i Gävle har man jämfört 17 studier, från Europa, USA, Israel och Taiwan, av äldreboenden som drivs i privat eller offentlig sektors regi. Det visades sig att personalen som arbetar på privata boenden upplevde mer stress än de som arbetade på icke vinstdrivande boenden.

– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle i en nyhet på högskolans webb.

De som arbetade på i offentlig sektor hade större förtroende för organisationen samt en större vilja stanna kvar, både inom yrket och på arbetsplatsen.

Forskarna från Högskolan i Gävle har även tittat på hur offentliga upphandlingar går till i svenska kommuner som ska upphandla äldreomsorg. De granskade tre olika stora kommuner i Sverige som upphandlar särskilda boenden och det skiljde sig främst på två punkter: de större kommunerna satte kvalitet som viktigaste när de skulle värdera, medan de mindre viktade priset som mest avgörande.

– Bara att det finns en skillnad är problematisk för ambitionen om jämlik omsorg i särskilt boende. När endast priset gäller finns risk att man drar ner på antalet anställda eller personalförutsättningarna. Det har också uttryckts att oavsett hur de presterat så blir det en ny upphandling, där lägst pris återigen vinner, säger Tomas Lindmark.

Han undersöker också hur man arbetar för att kunna möta upp det stora behovet av personal, när den stora 40-talistgenerationen inom en snar framtid väntas behöva omsorg på särskilda boenden. Specifikt undersöker han hur arbetsgivarna vill förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för att få fler att söka sig till yrket.

Läs de vetenskapliga artiklarna

Upphandlingsavtal gällande särskilt boende för äldre:  

Tomas Lindmark, Cecilia Ingard & Sven Trygged (2022). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work.

Psykosocial Arbetsmiljö och Välbefinnande för vårdpersonal under olika vårdhemsägande:

Tomas Lindmark, Maria Engström & Sven Trygged (2022). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology.

 

Relaterat

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap,…

Fler nyheter

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…