Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

I en svensk studie från Högskolan i Gävle har man jämfört 17 studier, från Europa, USA, Israel och Taiwan, av äldreboenden som drivs i privat eller offentlig sektors regi. Det visades sig att personalen som arbetar på privata boenden upplevde mer stress än de som arbetade på icke vinstdrivande boenden.

– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle i en nyhet på högskolans webb.

De som arbetade på i offentlig sektor hade större förtroende för organisationen samt en större vilja stanna kvar, både inom yrket och på arbetsplatsen.

Forskarna från Högskolan i Gävle har även tittat på hur offentliga upphandlingar går till i svenska kommuner som ska upphandla äldreomsorg. De granskade tre olika stora kommuner i Sverige som upphandlar särskilda boenden och det skiljde sig främst på två punkter: de större kommunerna satte kvalitet som viktigaste när de skulle värdera, medan de mindre viktade priset som mest avgörande.

– Bara att det finns en skillnad är problematisk för ambitionen om jämlik omsorg i särskilt boende. När endast priset gäller finns risk att man drar ner på antalet anställda eller personalförutsättningarna. Det har också uttryckts att oavsett hur de presterat så blir det en ny upphandling, där lägst pris återigen vinner, säger Tomas Lindmark.

Han undersöker också hur man arbetar för att kunna möta upp det stora behovet av personal, när den stora 40-talistgenerationen inom en snar framtid väntas behöva omsorg på särskilda boenden. Specifikt undersöker han hur arbetsgivarna vill förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för att få fler att söka sig till yrket.

Läs de vetenskapliga artiklarna

Upphandlingsavtal gällande särskilt boende för äldre:  

Tomas Lindmark, Cecilia Ingard & Sven Trygged (2022). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work.

Psykosocial Arbetsmiljö och Välbefinnande för vårdpersonal under olika vårdhemsägande:

Tomas Lindmark, Maria Engström & Sven Trygged (2022). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology.

 

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Avsnitt 22 Äldre i Centrum-podden: Äldre företagare – en samhällsvinst?

Visste du att det är vanligare att vara egen företagare än anställd vid 73 års ålder? Lyssna till vårt samtal om att vara…

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…