Äldre personer vänder sig främst till familjen för stöd och hjälp med digital teknik. Foto: Centre for ageing better

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre att ta del av de möjligheter som tekniken erbjuder. Det visar en avhandling av Sofia Alexopoulou vid Örebro universitet.

Hela tiden dyker det upp nya teknologiska innovationer som är tänkta att underlätta livet för individer och verksamheter. Men med denna snabba tekniska utveckling ökar risken för att framför allt äldre personer hamnar i ett utanförskap.

Sofia Alexopoulou har nyligen disputerat i statskunskap vid Örebro universitet med en avhandling, som har undersökt hur äldre personer ser på möjligheter, kompetens och tillgänglighet när de använder digital teknik. Hon har också analyserat och jämfört styrdokument för digitalisering i Sverige och Grekland.

Resultaten visar bland annat att ju mer digitaliserat ett land är, desto större risk finns det att äldre personer som inte använder digital teknik blir exkluderade från samhället.

– Äldre i Sverige, som saknar kunskap om digital teknik, är mer exkluderade än äldre som bor i Grekland. Det beror på att majoriteten av olika aktiviteter i det svenska samhället kräver digitala verktyg, säger Sofia Alexopoulou i ett pressmeddelande.

Ett tydligt exempel på digital teknik som kan bidra till ett utanförskap bland äldre är den svenska bank-id-tjänsten.

– Att inte ha ett bank-id är som att vara ett spöke som gör att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor.

– Vi lever i en tid där digitaliseringen påverkar en allt större del av våra liv. Äldres välfärd är kopplad till deras möjligheter att utöva sitt medborgarskap utan begränsningar. Därför behöver det uppmärksammas av politiker och andra beslutsfattare, säger Sofia Alexopoulou.

I dag har kommuner i Sverige huvudansvaret för äldreomsorgen, men äldre personer vänder sig främst till den egna familjen för att få stöd med digital teknik. Samtidigt är äldre svenskar mer tveksamma att be sina anhöriga om hjälp, jämfört med äldre personer i Grekland.

– Äldre personer i Sverige är väldigt självständiga och stolta, medan äldre i Grekland upplever att de när som helst kan vända sig till sina barn och barnbarn och be om hjälp.

Hon tror att en insats som skulle hjälpa äldre personer i Sverige att bli mer digitalt aktiva är att erbjuda ett bidrag till barn och barnbarn, för att underlätta att de delar med sig av sina kunskaper.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Sofia Alexopoulou (2022). ”Please mind the grey digital divide”: An analysis of digital public policies in light of the welfare state (Sweden and Greece). Örebro universitet.

Delarbeten

I. Sofia Alexopoulou (2020). The portrait of older people as (non) users of digital technologies: A scoping literature review and a typology of digital older (non) users. Publicerad i Gerontechnology.

II. Sofia Alexopoulou, Joachim Åström och Martin Karlsson (2022). The grey digital divide and welfare state regimes: a comparative study of European countries. Publicerad i Information technology and people.

III. Sofia Alexopoulou och Joachim Åström (2022). How the responsibility of digital support för older people is allocated? The Swedish welfare system at the crossroads. Publicerad i Research on ageing and social policy.

IV. Sofia Alexopoulou (2020). Borrowed access: The grey digital divide meets the familialist welfare model of Greece. Publicerad i The journal of ageing and social change.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…