Äldre personer vänder sig främst till familjen för stöd och hjälp med digital teknik. Foto: Centre for ageing better

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre att ta del av de möjligheter som tekniken erbjuder. Det visar en avhandling av Sofia Alexopoulou vid Örebro universitet.

Hela tiden dyker det upp nya teknologiska innovationer som är tänkta att underlätta livet för individer och verksamheter. Men med denna snabba tekniska utveckling ökar risken för att framför allt äldre personer hamnar i ett utanförskap.

Sofia Alexopoulou har nyligen disputerat i statskunskap vid Örebro universitet med en avhandling, som har undersökt hur äldre personer ser på möjligheter, kompetens och tillgänglighet när de använder digital teknik. Hon har också analyserat och jämfört styrdokument för digitalisering i Sverige och Grekland.

Resultaten visar bland annat att ju mer digitaliserat ett land är, desto större risk finns det att äldre personer som inte använder digital teknik blir exkluderade från samhället.

– Äldre i Sverige, som saknar kunskap om digital teknik, är mer exkluderade än äldre som bor i Grekland. Det beror på att majoriteten av olika aktiviteter i det svenska samhället kräver digitala verktyg, säger Sofia Alexopoulou i ett pressmeddelande.

Ett tydligt exempel på digital teknik som kan bidra till ett utanförskap bland äldre är den svenska bank-id-tjänsten.

– Att inte ha ett bank-id är som att vara ett spöke som gör att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor.

– Vi lever i en tid där digitaliseringen påverkar en allt större del av våra liv. Äldres välfärd är kopplad till deras möjligheter att utöva sitt medborgarskap utan begränsningar. Därför behöver det uppmärksammas av politiker och andra beslutsfattare, säger Sofia Alexopoulou.

I dag har kommuner i Sverige huvudansvaret för äldreomsorgen, men äldre personer vänder sig främst till den egna familjen för att få stöd med digital teknik. Samtidigt är äldre svenskar mer tveksamma att be sina anhöriga om hjälp, jämfört med äldre personer i Grekland.

– Äldre personer i Sverige är väldigt självständiga och stolta, medan äldre i Grekland upplever att de när som helst kan vända sig till sina barn och barnbarn och be om hjälp.

Hon tror att en insats som skulle hjälpa äldre personer i Sverige att bli mer digitalt aktiva är att erbjuda ett bidrag till barn och barnbarn, för att underlätta att de delar med sig av sina kunskaper.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Sofia Alexopoulou (2022). ”Please mind the grey digital divide”: An analysis of digital public policies in light of the welfare state (Sweden and Greece). Örebro universitet.

Delarbeten

I. Sofia Alexopoulou (2020). The portrait of older people as (non) users of digital technologies: A scoping literature review and a typology of digital older (non) users. Publicerad i Gerontechnology.

II. Sofia Alexopoulou, Joachim Åström och Martin Karlsson (2022). The grey digital divide and welfare state regimes: a comparative study of European countries. Publicerad i Information technology and people.

III. Sofia Alexopoulou och Joachim Åström (2022). How the responsibility of digital support för older people is allocated? The Swedish welfare system at the crossroads. Publicerad i Research on ageing and social policy.

IV. Sofia Alexopoulou (2020). Borrowed access: The grey digital divide meets the familialist welfare model of Greece. Publicerad i The journal of ageing and social change.

Relaterat

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…