Foto: Canva/Robert Kneschke

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen får lära känna vårdtagaren.

Dålig munhälsa kan orsaka smärta, nedsatt aptit och vara en bidragande orsak till infektioner. Det finns även studier som kopplar försämrad munhälsa till en förhöjd risk att drabbas av kognitiv nedsättning.

Behovet av stöd med munvård ökar med åldern, men tidigare forskning visar att vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg försummar utförandet av munvård hos äldre.

Nu visar en avhandling från Högskolan i Skövde att en digital utbildning i kombination med praktiska övningsmoment är ett sätt att öka personalens kunskap om munhälsa. Det är också viktigt att personalen får förutsättningar för att utföra sitt arbete och utrymme att lära känna den äldre personen.

– Äldre personer värdesätter en god munhälsa och vårdpersonalen värdesätter kunskap relaterad till det. Men munvård är svårt och förutsätter att personalen har kunskap, rutiner, tid och samarbetar för att utföra den, säger Maria Snögren som har skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Hon intervjuade äldre personer om deras upplevelser och uppfattningar om munhälsa, och vårdpersonalens attityder till samt kunskap om det. Resultaten visar också att sjuksköterskor borde få möjlighet att samarbeta med övrig personal kring munhälsa och munvård, något som inte är självklart i dag.

– Samarbetet mellan sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden fungerar inte alltid så väl. Däremot fungerade samspelet bra vid vård i livets slutskede. Samarbete, tid, kunskap och reflektion är därför viktiga faktorer för vårdverksamheter att beakta i framtiden för att kommunal äldreomsorg ska kunna ge god munvård.

Läs avhandlingen

Avhandling

Maria Snögren (2024). Munhälsa – äldre personers upplevelser och vårdpersonalens attityder och kunskaper. Doktorsavhandling. Högskolan i Skövde.

Delstudier

I. Maria Snögren, Irene Eriksson, Maria Browall och Kristina Ek (2023). Older adults’ perceptions of oral health and its influence on general health: A deductive direct content analysis. Publicerad i Nordic journal of nursing research.

II. Maria Snögren, Amir H. Pakpour, Irene Eriksson, Malin Stensson, Kristina Ek och Maria Browall (2022). Psychometric evaluation of a short-form version of the Swedish “Attitudes to and knowledge of oral Health” questionnaire. Publicerad i BMC geriatrics.

III. Maria Snögren, Kristina Ek, Maria Browall, Irene Eriksson och Ulrika Lindmark (2024). Impacts on oral health attitude and knowledge after completing a digital training module among Swedish healthcare professionals working with older adults. Publicerad i BMC health services research.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Fler nyheter

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…