Foto: Mostphotos

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Varannan kvinna och var fjärde man i Sverige drabbas av minst en benskörhetsfraktur under livet, vilket gör Sverige till ett av de länder i världen där diagnosen är vanligast.

Nu visar en avhandling, från Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet, att ett webbaserat verktyg som tar hänsyn till flera riskfaktorer såsom ålder, kön och tidigare frakturer skulle kunna vara värdefullt för riskbedömning av benskörhetsfrakturer.

Det webbaserade verktyget, Fracture risk assessment tool, Frax, som primärvården använder redan i dag för att bedöma risken för frakturer på grund av benskörhet inom tio år.

– I den här avhandlingen har vi ett väldigt stort dataunderlag. Vi har utgått från den stora Rebus-studien från 1970 med enkäter som gick ut till 32 000 stockholmare i åldrarna 18–65, där en mindre del även fick tandröntgen, säger Charlotta Elleby, tandläkare och författare till avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Hon har undersökt om enkätsvaren på frågor om fysisk mobilitet och alkoholvanor, samt käkbenets utseende på tandröntgenbilderna kunde kopplas till benskörhetsfrakturer under en uppföljningstid på 47 år. Resultaten visade att metoderna som användes för att undersöka käkbenets utseende inte kunde kopplas till benskörhetsfrakturer.

Utöver detta genomförde Charlotta Elleby en intervjustudie om vad patienter i Folktandvården Stockholm hade för tankar om att använda det webbaserade verktyget, för att bedöma risken att få en benskörhetsfraktur inom tio år.

Deltagarna var positiva till att göra en Frax-undersökning om det skedde till samma kostnad som i primärvården. Om resultaten från undersökningen visade att de hade hög risk för fraktur, förväntade sig deltagarna ett samarbete mellan tandvård och primärvård för fortsatt utredning, samt vård och råd vid behov.

Fakta.
Benskörhetsfrakturer

Vid en vanlig tandundersökning är det oftast motiverat att ta röntgenbilder, där man kan se egenskaper i käkbenet i underkäken som avspeglar bentätheten i resten av kroppen. Låg bentäthet är en riskfaktor för benskörhetsfrakturer.

Benskörhetsfrakturer orsakas av lågenergitrauma, som till exempel att falla från stående – ett fall som normalt sett inte skulle kunna orsaka fraktur. De är vanligast hos äldre personer och kan orsaka stort lidande, sänkt livskvalitet och höga kostnader för samhället.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Charlotta Elleby (2024). Identifying individuals at risk of fragility fractures in a dental setting. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

Delstudier

I. C Elleby, P Skott, G Jonasson, H Theobald, S Nyrén och H Salminen (2021). Two methods of evaluating mandibular trabecular pattern in intraoral radiographs and the association to fragility fractures during a 47-year follow up. Publicerad i European journal of oral sciences.

II. C Elleby, P Skott, SE Johansson, S Nyrén, H Theobald och H Salminen (2023). Long term association of hip fractures by questions of physical health in a cohort of men and women. Publicerad i Plos one.

III. C Elleby, P Skott, SE Johansson, S Nyrén, H Theobald och H Salminen [Manuskript]. The association between long term high alcohol consumption and hip fractures by sex.

IV. C Elleby, P Skott, H Theobald, S Nyrén och H Salminen (2023). Patients’ thoughts about assessment of fracture risk in a dental setting using FRAX—a qualitative interview study. Publicerad i Archives of osteoporosis.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…