Foto: Mostphotos

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Varannan kvinna och var fjärde man i Sverige drabbas av minst en benskörhetsfraktur under livet, vilket gör Sverige till ett av de länder i världen där diagnosen är vanligast.

Nu visar en avhandling, från Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet, att ett webbaserat verktyg som tar hänsyn till flera riskfaktorer såsom ålder, kön och tidigare frakturer skulle kunna vara värdefullt för riskbedömning av benskörhetsfrakturer.

Det webbaserade verktyget, Fracture risk assessment tool, Frax, som primärvården använder redan i dag för att bedöma risken för frakturer på grund av benskörhet inom tio år.

– I den här avhandlingen har vi ett väldigt stort dataunderlag. Vi har utgått från den stora Rebus-studien från 1970 med enkäter som gick ut till 32 000 stockholmare i åldrarna 18–65, där en mindre del även fick tandröntgen, säger Charlotta Elleby, tandläkare och författare till avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Hon har undersökt om enkätsvaren på frågor om fysisk mobilitet och alkoholvanor, samt käkbenets utseende på tandröntgenbilderna kunde kopplas till benskörhetsfrakturer under en uppföljningstid på 47 år. Resultaten visade att metoderna som användes för att undersöka käkbenets utseende inte kunde kopplas till benskörhetsfrakturer.

Utöver detta genomförde Charlotta Elleby en intervjustudie om vad patienter i Folktandvården Stockholm hade för tankar om att använda det webbaserade verktyget, för att bedöma risken att få en benskörhetsfraktur inom tio år.

Deltagarna var positiva till att göra en Frax-undersökning om det skedde till samma kostnad som i primärvården. Om resultaten från undersökningen visade att de hade hög risk för fraktur, förväntade sig deltagarna ett samarbete mellan tandvård och primärvård för fortsatt utredning, samt vård och råd vid behov.

Fakta.
Benskörhetsfrakturer

Vid en vanlig tandundersökning är det oftast motiverat att ta röntgenbilder, där man kan se egenskaper i käkbenet i underkäken som avspeglar bentätheten i resten av kroppen. Låg bentäthet är en riskfaktor för benskörhetsfrakturer.

Benskörhetsfrakturer orsakas av lågenergitrauma, som till exempel att falla från stående – ett fall som normalt sett inte skulle kunna orsaka fraktur. De är vanligast hos äldre personer och kan orsaka stort lidande, sänkt livskvalitet och höga kostnader för samhället.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandling

Charlotta Elleby (2024). Identifying individuals at risk of fragility fractures in a dental setting. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

Delstudier

I. C Elleby, P Skott, G Jonasson, H Theobald, S Nyrén och H Salminen (2021). Two methods of evaluating mandibular trabecular pattern in intraoral radiographs and the association to fragility fractures during a 47-year follow up. Publicerad i European journal of oral sciences.

II. C Elleby, P Skott, SE Johansson, S Nyrén, H Theobald och H Salminen (2023). Long term association of hip fractures by questions of physical health in a cohort of men and women. Publicerad i Plos one.

III. C Elleby, P Skott, SE Johansson, S Nyrén, H Theobald och H Salminen [Manuskript]. The association between long term high alcohol consumption and hip fractures by sex.

IV. C Elleby, P Skott, H Theobald, S Nyrén och H Salminen (2023). Patients’ thoughts about assessment of fracture risk in a dental setting using FRAX—a qualitative interview study. Publicerad i Archives of osteoporosis.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…