Foto: Andysavchenko/Mostphotos

Så många över 65 är hemlösa

Hemlöshet är ett stort samhällsproblem även bland äldre personer. I Socialstyrelsens senaste kartläggning har andelen hemlösa över 65 år ökat.

Omslaget på kartläggningen.Var sjätte år sedan 1993 genomför Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige. Nu har de publicerat den senaste kartläggningen för 2023, som ingår i regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka hemlöshet. Mer än 27000 personer levde i hemlöshet, vilket är 2700 personer färre än 2017. Myndigheten påpekar dock att det klart finns ett mörkertal, då siffran i stort främst motsvarar de personer socialtjänsten hade kontakt med.

Av de 27000 var fem procent över 65 år. Det är en liten ökning från 2017. 65 procent av dem bodde i långsiktiga boendelösningar, som ordnats av socialtjänsten. Nästan två tredjedelar av dessa personer var män.

Äldre personer i akut och tillfällig hemlöshet bodde oftast på ett boende med stöd, men med utskrivning inom tre månader utan ordnad bostad. Andra vistades på härbärgen eller bodde på hotell och vandrarhem.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…