Foto: Pixabay

Så påverkas hälsan hos äldre vårdgivare

Informella vårdgivare drar ofta ett tungt lass när de stödjer sina anhöriga. Forskare har använt befolkningsstudien GÅS för att leta efter negativa effekter på dödlighet och sjuklighet.

Med data från befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne, som är en del av Swedish national study on aging and care, SNAC, har lundaforskare undersökt hur informella vårdgivare påverkas av att vårda sin partner i hemmet. I studien jämför de vårdgivare och ickevårdgivare, respektive de som upplever en hög vårdbörda och personer med lägre vårdbörda i termer av dödlighet och konsumtion av slutenvård och öppenvård.

Resultaten visar inga skillnader mellan vare sig olika vårdbörda eller jämfört med dem som inte vårdar någon hemma, varken i ett kortare perspektiv eller på 10-15 års sikt. Hälsan tycktes med andra ord inte påverkas negativt av att vårda sin partner.

En intressant iakttagelse blev att män oftare anger att de är vårdgivare. Studiens författare föreslår att det kan bero på en underrapportering där kvinnor möjligen inte identifierar sig som vårdgivare, utan ser det som en naturlig del av vardagen.

Läs artikeln

Sölve Elmståhl, Nathalie Lundholm-Auoja, Henrik Ekström och Lena Sandin Wranker (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study Good aging in Skåne. Scandinavian journal of public health.

Relaterat

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

En äldre man sitter på sin säng, och ser ut att tröstas av en yngre man, kanske en son.

Många demenssjuka lever utan äldreomsorg

Nästan en fjärdedel av alla som lever med demens i Sverige saknar äldreomsorg. Varför är det så och vilka är de? Det har…

sällskapsdel på äldreboende. kvinna i rullstol och man i fåtölj

Starka skäl att välja äldreboende framför hemmet

Personer som ansöker om att få flytta till äldreboende anser att det är deras medborgerliga rättighet att få en plats. De har också…

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…