Foto: Pixabay

Så påverkas hälsan hos äldre vårdgivare

Informella vårdgivare drar ofta ett tungt lass när de stödjer sina anhöriga. Forskare har använt befolkningsstudien GÅS för att leta efter negativa effekter på dödlighet och sjuklighet.

Med data från befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne, som är en del av Swedish national study on aging and care, SNAC, har lundaforskare undersökt hur informella vårdgivare påverkas av att vårda sin partner i hemmet. I studien jämför de vårdgivare och ickevårdgivare, respektive de som upplever en hög vårdbörda och personer med lägre vårdbörda i termer av dödlighet och konsumtion av slutenvård och öppenvård.

Resultaten visar inga skillnader mellan vare sig olika vårdbörda eller jämfört med dem som inte vårdar någon hemma, varken i ett kortare perspektiv eller på 10-15 års sikt. Hälsan tycktes med andra ord inte påverkas negativt av att vårda sin partner.

En intressant iakttagelse blev att män oftare anger att de är vårdgivare. Studiens författare föreslår att det kan bero på en underrapportering där kvinnor möjligen inte identifierar sig som vårdgivare, utan ser det som en naturlig del av vardagen.

Läs artikeln

Sölve Elmståhl, Nathalie Lundholm-Auoja, Henrik Ekström och Lena Sandin Wranker (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study Good aging in Skåne. Scandinavian journal of public health.

Relaterat

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Kvinnors livspussel förvärras med åren

I takt med att svenskarna blir allt äldre är det också fler som behöver stöd och hjälp från anhöriga. Det är främst kvinnor…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…