Foto: Pixabay

Så påverkas hälsan hos äldre vårdgivare

Informella vårdgivare drar ofta ett tungt lass när de stödjer sina anhöriga. Forskare har använt befolkningsstudien GÅS för att leta efter negativa effekter på dödlighet och sjuklighet.

Med data från befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne, som är en del av Swedish national study on aging and care, SNAC, har lundaforskare undersökt hur informella vårdgivare påverkas av att vårda sin partner i hemmet. I studien jämför de vårdgivare och ickevårdgivare, respektive de som upplever en hög vårdbörda och personer med lägre vårdbörda i termer av dödlighet och konsumtion av slutenvård och öppenvård.

Resultaten visar inga skillnader mellan vare sig olika vårdbörda eller jämfört med dem som inte vårdar någon hemma, varken i ett kortare perspektiv eller på 10-15 års sikt. Hälsan tycktes med andra ord inte påverkas negativt av att vårda sin partner.

En intressant iakttagelse blev att män oftare anger att de är vårdgivare. Studiens författare föreslår att det kan bero på en underrapportering där kvinnor möjligen inte identifierar sig som vårdgivare, utan ser det som en naturlig del av vardagen.

Läs artikeln

Sölve Elmståhl, Nathalie Lundholm-Auoja, Henrik Ekström och Lena Sandin Wranker (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study Good aging in Skåne. Scandinavian journal of public health.

Relaterat

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…