Foto: Mostphotos

Seniorer medverkar i projekt om måltider

Den sociala samvaron vid måltider har stor betydelse för hälsan. Många äldre som är ensamstående vill gärna äta tillsammans med andra men hur ska det gå till? Det ska Eskilstuna kommun tillsammans med Mälardalens universitet finna svar på med hjälp av seniorer, restauranger och företagare.

Att ofta äta ensam kan vara en riskfaktor för undernäring och sämre psykosocial hälsa hos äldre personer.

I projektet Måltider och möten – Framtiden för Eskilstunas seniorer samverkar Eskilstuna kommun med Mälardalens universitet för att utforska olika sätt kring måltider och möten som kan förbättra äldre personers liv. De bjuder de in seniorer, restaurangbranschen och lokala företag för att finna innovativa lösningar på hur det går att förena sociala samvaro med måltider på ett hållbart sätt. Totalt genomförs 40 dialoger. De mest lovande idéerna ska de sedan testa i praktiken.

Målet är att identifiera vilka behov som finns och testa lösningar kring frågeställningen: Vad behövs för att Eskilstunas äldre ska känna sig trygga och självständiga kring måltider?

–  Med tanke på Eskilstunas växande äldre befolkning och en tydlig önskan om att bibehålla sin självständighet så länge som möjligt så är behovet av innovativa lösningar stort. Det handlar inte bara om mat, utan om att göra livet bättre för seniorer genom ökad tillgänglighet och nya innovativa lösningar. Ju längre du känner du får bibehålla din självständighet desto starkare koppling till god hälsa och att må bra, säger Fridha Söderqvist, verksamhetschef för äldreomsorgen i Eskilstuna kommun, i ett pressmeddelande.

Projektet är en del av initiativet Måltider och möten som Samhällskontraktet leder. Det är ett partnerskap mellan Mälardalens universitet, Västerås stad och Eskilstuna kommun där de utforskar och hittar lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. Genom Måltider och möten undersöker de genom nya, innovativa lösningar som ska uppfylla äldre personers behov av måltider, självständighet och gemenskap.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.