Slopad avgift för 85+ gav inte fler vårdbesök

Sverige tog bort avgiften för primärvårdsbesök för personer över 85 år för att de inte skulle avstå från vård och riskera sin hälsa. Men effekten uteblev.

Efter ett regeringsinitiativ togs avgiften på vårdbesök i primärvården bort för personer över 85 år. Anledningen var en oro för att äldre personer avstod från vård som de egentligen behövde, på grund av kostnaden.

Nu har en svenskinternationell grupp forskare undersökt om den slopade avgiften gett någon effekt. Och svaret blev något oväntat.

– Våra resultat visar att så inte är fallet. Äldre gör inte fler besök med patientavgiften borttagen. Patientavgiften har alltså inte hindrat målgruppen från att göra de besök som de behövde, säger Naimi Johansson, aktiv som forskare vid Örebro och Göteborgs universitet, i en kommentar till Läkartidningen.

I studien ingick mer än 40 000 personer genom registerdata från Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Perioden för coronapandemin har inte ingått i studien.

En effekt av den slopade avgiften blev dock att en del snart 85-åringar väntar med vårdbesök tills de fyllt år. Men samtidigt tycks de kunna bedöma vilka besök de kan skjuta upp, då forskarna inte har stöd för att det skulle försämra deras hälsa på ett allvarligt sätt.

Läs den vetenskapliga artikeln

N Johansson, SC de New, JS Kunz, D Petrie och M Svensson (2022). Reductions in out-of-pocket prices and forward-looking moral hazard in health care demand. Journal of health economics.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie från Uppsala universitet hittar nyanser i äldre personers inställning till ensamätande.