Slopad avgift för 85+ gav inte fler vårdbesök

Sverige tog bort avgiften för primärvårdsbesök för personer över 85 år för att de inte skulle avstå från vård och riskera sin hälsa. Men effekten uteblev.

Efter ett regeringsinitiativ togs avgiften på vårdbesök i primärvården bort för personer över 85 år. Anledningen var en oro för att äldre personer avstod från vård som de egentligen behövde, på grund av kostnaden.

Nu har en svenskinternationell grupp forskare undersökt om den slopade avgiften gett någon effekt. Och svaret blev något oväntat.

– Våra resultat visar att så inte är fallet. Äldre gör inte fler besök med patientavgiften borttagen. Patientavgiften har alltså inte hindrat målgruppen från att göra de besök som de behövde, säger Naimi Johansson, aktiv som forskare vid Örebro och Göteborgs universitet, i en kommentar till Läkartidningen.

I studien ingick mer än 40 000 personer genom registerdata från Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Perioden för coronapandemin har inte ingått i studien.

En effekt av den slopade avgiften blev dock att en del snart 85-åringar väntar med vårdbesök tills de fyllt år. Men samtidigt tycks de kunna bedöma vilka besök de kan skjuta upp, då forskarna inte har stöd för att det skulle försämra deras hälsa på ett allvarligt sätt.

Läs den vetenskapliga artikeln

N Johansson, SC de New, JS Kunz, D Petrie och M Svensson (2022). Reductions in out-of-pocket prices and forward-looking moral hazard in health care demand. Journal of health economics.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och en början på något nytt.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.