Slopad avgift för 85+ gav inte fler vårdbesök

Sverige tog bort avgiften för primärvårdsbesök för personer över 85 år för att de inte skulle avstå från vård och riskera sin hälsa. Men effekten uteblev.

Efter ett regeringsinitiativ togs avgiften på vårdbesök i primärvården bort för personer över 85 år. Anledningen var en oro för att äldre personer avstod från vård som de egentligen behövde, på grund av kostnaden.

Nu har en svenskinternationell grupp forskare undersökt om den slopade avgiften gett någon effekt. Och svaret blev något oväntat.

– Våra resultat visar att så inte är fallet. Äldre gör inte fler besök med patientavgiften borttagen. Patientavgiften har alltså inte hindrat målgruppen från att göra de besök som de behövde, säger Naimi Johansson, aktiv som forskare vid Örebro och Göteborgs universitet, i en kommentar till Läkartidningen.

I studien ingick mer än 40 000 personer genom registerdata från Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Perioden för coronapandemin har inte ingått i studien.

En effekt av den slopade avgiften blev dock att en del snart 85-åringar väntar med vårdbesök tills de fyllt år. Men samtidigt tycks de kunna bedöma vilka besök de kan skjuta upp, då forskarna inte har stöd för att det skulle försämra deras hälsa på ett allvarligt sätt.

Läs den vetenskapliga artikeln

N Johansson, SC de New, JS Kunz, D Petrie och M Svensson (2022). Reductions in out-of-pocket prices and forward-looking moral hazard in health care demand. Journal of health economics.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett tecken på för mycket ryggmärgsvätska i huvudet. Det visar en avhandling från Umeå universitet.