Slopad avgift för 85+ gav inte fler vårdbesök

Sverige tog bort avgiften för primärvårdsbesök för personer över 85 år för att de inte skulle avstå från vård och riskera sin hälsa. Men effekten uteblev.

Efter ett regeringsinitiativ togs avgiften på vårdbesök i primärvården bort för personer över 85 år. Anledningen var en oro för att äldre personer avstod från vård som de egentligen behövde, på grund av kostnaden.

Nu har en svenskinternationell grupp forskare undersökt om den slopade avgiften gett någon effekt. Och svaret blev något oväntat.

– Våra resultat visar att så inte är fallet. Äldre gör inte fler besök med patientavgiften borttagen. Patientavgiften har alltså inte hindrat målgruppen från att göra de besök som de behövde, säger Naimi Johansson, aktiv som forskare vid Örebro och Göteborgs universitet, i en kommentar till Läkartidningen.

I studien ingick mer än 40 000 personer genom registerdata från Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Perioden för coronapandemin har inte ingått i studien.

En effekt av den slopade avgiften blev dock att en del snart 85-åringar väntar med vårdbesök tills de fyllt år. Men samtidigt tycks de kunna bedöma vilka besök de kan skjuta upp, då forskarna inte har stöd för att det skulle försämra deras hälsa på ett allvarligt sätt.

Läs den vetenskapliga artikeln

N Johansson, SC de New, JS Kunz, D Petrie och M Svensson (2022). Reductions in out-of-pocket prices and forward-looking moral hazard in health care demand. Journal of health economics.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.