Foto: Mostphotos

Sociala miljön viktig för äldres munhälsa

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om vad som främjar en god munhälsa hos äldre personer. Nu visar en avhandling från Malmö universitet att äldres relationer till sin familj eller tandvårdspersonal kan vara viktiga pusselbitar.

Det är sedan länge känt att regelbunden tandborstning och vilken kost man har kan avgöra om man har en god munhälsa eller inte, särskilt om man är äldre. En avhandling från Malmö universitet visar att även relationen till tandvårdspersonal eller familjen är viktig.

– I Sverige är det inte riktigt okej att gå med tandluckor om man är gammal och då tog man hand om sina tänder för att vara fin för familjen eller sin fru. På så sätt kunde familjen vara ett stöd i att uppmuntra sin anhöriga till att gå till tandläkaren, säger den nyblivna doktorn Elena Shmarina, i ett pressmeddelande.

Till sin avhandling har hon bland annat intervjuat tolv personer som är 75 år eller äldre, hade många tänder kvar och en god munhälsa, samt elva tandläkare och tandhygienister. Tandläkarna och tandhygienisterna svarade att resurs- och tidsbrist inte skapade rätt förutsättningar för att främja en god munhälsa.

– Tandvårdspersonalen ville inte bara laga hål och säga hej då, utan försökte fånga upp faktorer i det övriga livet som kan påverka patientens munhälsa och leda till att munhygienen försummas. De försökte få till ett samtal och skapa förtroende, även om tiden inte alltid räckte till, säger Elena Shmarina.

Hon har även utvecklat en modell för vidare forskning utifrån resultaten från en litteraturgenomgång.

– Det är vanligt med undersökningar kring risker och vad som orsakar ohälsa i munnen, men litteraturgenomgången visar att det är en utmaning att hitta studier med ett tydligt hälsofrämjande perspektiv. Det är viktigt att genomföra studier med ett perspektiv på hur man främjar en god munhälsa med större underlag i framtiden.

Läs avhandlingen

Elena Shmarina (2023). Oral health-related salutogenic factors: reviewing factors promoting oral health in older people and exploring dental professionals’ perspective. Malmö universitet.

Delstudier

I. Elena Shmarina, Dan Ericson, Sigvard Åkerman och Björn Axtelius (2021). Salutogenic factors for oral health among older people: an integrative review connecting the theoretical frameworks of Antonovsky and Lalonde. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

II. Elena Shmarina, Dan Ericson, Sigvard Åkerman och Björn Axtelius (2022). Exploring salutogenic factors supporting oral health in the elderly. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

III. Elena Shmarina, Dan Ericson, Cecilia Franzén och Bengt Götrick (2022). Self-perceived oral health-related salutogenic factors in orally healthy older Swedes. A qualitative interview study. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

IV. Elena Shmarina, Dan Ericson, Bengt Götrick och Cecilia Franzén (2023). Dental professionals’ perception of their role in the practice of oral health promotion: a qualitative interview study. Publicerad i Bmc oral health.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…