Foto: Mostphotos

Sociala miljön viktig för äldres munhälsa

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om vad som främjar en god munhälsa hos äldre personer. Nu visar en avhandling från Malmö universitet att äldres relationer till sin familj eller tandvårdspersonal kan vara viktiga pusselbitar.

Det är sedan länge känt att regelbunden tandborstning och vilken kost man har kan avgöra om man har en god munhälsa eller inte, särskilt om man är äldre. En avhandling från Malmö universitet visar att även relationen till tandvårdspersonal eller familjen är viktig.

– I Sverige är det inte riktigt okej att gå med tandluckor om man är gammal och då tog man hand om sina tänder för att vara fin för familjen eller sin fru. På så sätt kunde familjen vara ett stöd i att uppmuntra sin anhöriga till att gå till tandläkaren, säger den nyblivna doktorn Elena Shmarina, i ett pressmeddelande.

Till sin avhandling har hon bland annat intervjuat tolv personer som är 75 år eller äldre, hade många tänder kvar och en god munhälsa, samt elva tandläkare och tandhygienister. Tandläkarna och tandhygienisterna svarade att resurs- och tidsbrist inte skapade rätt förutsättningar för att främja en god munhälsa.

– Tandvårdspersonalen ville inte bara laga hål och säga hej då, utan försökte fånga upp faktorer i det övriga livet som kan påverka patientens munhälsa och leda till att munhygienen försummas. De försökte få till ett samtal och skapa förtroende, även om tiden inte alltid räckte till, säger Elena Shmarina.

Hon har även utvecklat en modell för vidare forskning utifrån resultaten från en litteraturgenomgång.

– Det är vanligt med undersökningar kring risker och vad som orsakar ohälsa i munnen, men litteraturgenomgången visar att det är en utmaning att hitta studier med ett tydligt hälsofrämjande perspektiv. Det är viktigt att genomföra studier med ett perspektiv på hur man främjar en god munhälsa med större underlag i framtiden.

Läs avhandlingen

Elena Shmarina (2023). Oral health-related salutogenic factors: reviewing factors promoting oral health in older people and exploring dental professionals’ perspective. Malmö universitet.

Delstudier

I. Elena Shmarina, Dan Ericson, Sigvard Åkerman och Björn Axtelius (2021). Salutogenic factors for oral health among older people: an integrative review connecting the theoretical frameworks of Antonovsky and Lalonde. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

II. Elena Shmarina, Dan Ericson, Sigvard Åkerman och Björn Axtelius (2022). Exploring salutogenic factors supporting oral health in the elderly. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

III. Elena Shmarina, Dan Ericson, Cecilia Franzén och Bengt Götrick (2022). Self-perceived oral health-related salutogenic factors in orally healthy older Swedes. A qualitative interview study. Publicerad i Acta odontologica Scandinavia.

IV. Elena Shmarina, Dan Ericson, Bengt Götrick och Cecilia Franzén (2023). Dental professionals’ perception of their role in the practice of oral health promotion: a qualitative interview study. Publicerad i Bmc oral health.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…