Foto: Linn Fryk

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar. Nu startar en nationell undersökning riktad till närstående 55+ som ger omsorg till en anhörig. Enkäten ska ge en bild av deras situation som forskningen ska utforma stödprogram utifrån. Är du en av dem som får enkäten är det värdefullt om du tar dig tid att svara.

Uppdaterad 2023-09-20

Under maj 2023 fick 31 000 slumpvis utvalda invånare över 55 år en enkät i sin fysiska eller digitala brevlåda från Statiska centralbyrån, en påminnelse skickades ut i början av september. Undersökningen vänder sig till närstående till äldre som har behov av vård och omsorg. Familjemedlemmar, vänner eller grannar, är ofta ett viktigt stöd till äldre vuxna som behöver hjälp med dagliga aktiviteter, sjukvård och socialt stöd. Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur äldre vårdgivare hanterar sin situation och hur anhörigstödet påverkar deras vardag.

Bakom undersökningen står forskare från Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).  Resultatet av undersökningen ska hjälpa forskarna att utveckla effektivare stödprogram för personer som ger anhöriga stöd och omsorg.

– Vi är mycket tacksamma om många tar sig tid att besvara enkäten. Med tanke på att anhörigvårdare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma, är det absolut nödvändigt att se till deras välbefinnande, säger Amaia Calderón-Larrañaga, som är huvudansvarig forskare i studien.

47 procent av de tillfrågade har hittills svarat på enkäten men fler uppmanas att svara. Resultaten av undersökningen kommer  hjälpa forskargruppen att utveckla mer effektiva stödprogram för informella vårdgivare.

Relaterat

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…