Foto: Linn Fryk

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar. Nu startar en nationell undersökning riktad till närstående 55+ som ger omsorg till en anhörig. Enkäten ska ge en bild av deras situation som forskningen ska utforma stödprogram utifrån. Är du en av dem som får enkäten är det värdefullt om du tar dig tid att svara.

I dagarna får 31 000 slumpvis utvalda invånare över 55 år en enkät i sin fysiska eller digitala brevlåda från Statiska centralbyrån. Undersökningen vänder sig till närstående till äldre som har behov av vård och omsorg. Familjemedlemmar, vänner eller grannar, är ofta ett viktigt stöd till äldre vuxna som behöver hjälp med dagliga aktiviteter, sjukvård och socialt stöd. Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur äldre vårdgivare hanterar sin situation och hur anhörigstödet påverkar deras vardag.

Bakom undersökningen står forskare från Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).  Resultatet av undersökningen ska hjälpa forskarna att utveckla effektivare stödprogram för personer som ger anhöriga stöd och omsorg.

– Vi är mycket tacksamma om många tar sig tid att besvara enkäten. Med tanke på att anhörigvårdare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma, är det absolut nödvändigt att se till deras välbefinnande, säger Amaia Calderón-Larrañaga, som är huvudforskare i studien.

Relaterat

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…