Foto: Linn Fryk

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar. Nu startar en nationell undersökning riktad till närstående 55+ som ger omsorg till en anhörig. Enkäten ska ge en bild av deras situation som forskningen ska utforma stödprogram utifrån. Är du en av dem som får enkäten är det värdefullt om du tar dig tid att svara.

Uppdaterad 2023-09-20

Under maj 2023 fick 31 000 slumpvis utvalda invånare över 55 år en enkät i sin fysiska eller digitala brevlåda från Statiska centralbyrån, en påminnelse skickades ut i början av september. Undersökningen vänder sig till närstående till äldre som har behov av vård och omsorg. Familjemedlemmar, vänner eller grannar, är ofta ett viktigt stöd till äldre vuxna som behöver hjälp med dagliga aktiviteter, sjukvård och socialt stöd. Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur äldre vårdgivare hanterar sin situation och hur anhörigstödet påverkar deras vardag.

Bakom undersökningen står forskare från Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).  Resultatet av undersökningen ska hjälpa forskarna att utveckla effektivare stödprogram för personer som ger anhöriga stöd och omsorg.

– Vi är mycket tacksamma om många tar sig tid att besvara enkäten. Med tanke på att anhörigvårdare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma, är det absolut nödvändigt att se till deras välbefinnande, säger Amaia Calderón-Larrañaga, som är huvudansvarig forskare i studien.

47 procent av de tillfrågade har hittills svarat på enkäten men fler uppmanas att svara. Resultaten av undersökningen kommer  hjälpa forskargruppen att utveckla mer effektiva stödprogram för informella vårdgivare.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Tuff press på anhöriga

Anhörigvårdare lägger ofta mycket tid och omsorg på sina nära, och främst gäller det kvinnor. Joana Vicente har lagt fram en avhandling vid…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…