Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Nyblivna pensionärer som är 65 år får i genomsnitt 79 procent av sin slutlön i pension. För höginkomsttagare ligger dock snittet på 64 procent och för låginkomsttagare på 127 procent enligt Pensionsmyndighetens rapport Nyblivna pensionärers kompensationsgrader.

Den procentuella kompensationsgraden är tänkt att spegla pensionen i förhållande till den inkomst som personer har när de väljer att gå i pension.

Att låginkomsttagare får en ökad i inkomst när de pensionerar sig, beror bland annat på att garantipensionen kraftigt höjer pensionen för den inkomstgruppen. Den allmänna pensionens kompensationsgrad för höginkomsttagare är 35 procent, men inklusive deras tjänstepension blir kompensationsgraden 64 procent.

Det finns även skillnader mellan könen. Kvinnliga låginkomsttagare har i snitt en kompensationsgrad på 129 procent medan män i samma inkomstkategori får 123 procent. Det beror på att kvinnorna hade lägre inkomster före pensionering och att garantipension kompenserar för deras lägre inkomstgrundade pension.

Kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat över tid för de som har högre inkomst eller medelinkomst även om man bortser från effekter av inflationen.

– Den sjunkande kompensationsgraden kan i hög grad förklaras av en ökad medellivslängd, vilket självklart är något positivt, men det får en negativ effekt på pensionerna eftersom pensionskapitalet då ska fördelas på fler år som pensionär. Den beslutade pensionsåldershöjningen förväntas motverka den fallande kompensationsgraden, säger Kristin Kirs analytiker på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Kristin Kirs, Erik Granseth och Tommy Lowén. Nyblivna pensionärers kompensationsgrader. Pensionsmyndigheten 2024.

Relaterat

Allt fler vill utbilda sig till arbetsterapeut

Det är nu fler än på många år som har valt att söka till arbetsterapeututbildningen. En anledning är den ökade efterfrågan på yrkesgruppen…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Stipendier till forskning om transplantationer

Läkare som forskar om hur äldre personer påverkas av njurtransplantioner har tilldelats pengar från Transplantationsfonden.

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…