Kvinna som går med rullator
Foto: Mostphotos

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres önskemål.

I dag vill många äldre bo kvar i sina hem, något som till större delen är möjligt tack vare bland annat hemtjänst och olika hjälpmedel. I en ny studie från Högskolan Dalarna har forskare undersökt användningen och nyttan av hjälpmedel bland äldre personer som har hemtjänst.

Resultaten visade att äldre personer med demens och hemtjänst var mindre delaktiga i valet av hjälpmedel och hade mindre nytta av dem.

– Eftersom demenssjukdom ökar risken för att äldre personer faller och skadar sig i hemmet är det betydelsefullt att de har de hjälpmedel de behöver för att se bra och röra sig säkert, säger Johan Borg vid Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.

Även personer utan demens var mer besvärade av ängslan, oro, ångest och ensamhet. De kände sig mer otrygga att bo hemma med stöd av hemtjänst, och upplevde i större utsträckning att personalen inte tog hänsyn till deras åsikter och önskemål.

– Det är viktigt att öka äldre personernas delaktighet i val av hjälpmedel för att öka nyttan med dem. Det är också viktigt att undersöka hur man kan dämpa deras oro och minska upplevd ensamhet. Hemtjänsten behöver säkerställa att de tar hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål samt bemöter alla på ett likvärdigt sätt, säger Johan Borg.

Fakta
Studien

Forskarna har analyserat data från Socialstyrelsens enkätundersökning om äldre personers uppfattning om kvalitetens i hemtjänsten från 2017. Totalt ingick det svar från 89 811 personer 65 år eller äldre. Även data från patientregistret och läkemedelsregistret ingick.

Läs studien i sin helhet

Johan Borg, Moudud Alam, Anne-Marie Boström och Lena Marmstål Hammar (2022). Experiences of assisstive products and home care among older clients with and without dementia in Sweden. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

Relaterat

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Personlig omsorg är en kompetensfråga

Magdalena Elmersjö skriver om hur viktigt det är att omsorgsmottagare träffar få och samma personal samt betydelsen av relationer och personkontinuitet i både…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Fler nyheter

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…