Kvinna som går med rullator
Foto: Mostphotos

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres önskemål.

I dag vill många äldre bo kvar i sina hem, något som till större delen är möjligt tack vare bland annat hemtjänst och olika hjälpmedel. I en ny studie från Högskolan Dalarna har forskare undersökt användningen och nyttan av hjälpmedel bland äldre personer som har hemtjänst.

Resultaten visade att äldre personer med demens och hemtjänst var mindre delaktiga i valet av hjälpmedel och hade mindre nytta av dem.

– Eftersom demenssjukdom ökar risken för att äldre personer faller och skadar sig i hemmet är det betydelsefullt att de har de hjälpmedel de behöver för att se bra och röra sig säkert, säger Johan Borg vid Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.

Även personer utan demens var mer besvärade av ängslan, oro, ångest och ensamhet. De kände sig mer otrygga att bo hemma med stöd av hemtjänst, och upplevde i större utsträckning att personalen inte tog hänsyn till deras åsikter och önskemål.

– Det är viktigt att öka äldre personernas delaktighet i val av hjälpmedel för att öka nyttan med dem. Det är också viktigt att undersöka hur man kan dämpa deras oro och minska upplevd ensamhet. Hemtjänsten behöver säkerställa att de tar hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål samt bemöter alla på ett likvärdigt sätt, säger Johan Borg.

Fakta
Studien

Forskarna har analyserat data från Socialstyrelsens enkätundersökning om äldre personers uppfattning om kvalitetens i hemtjänsten från 2017. Totalt ingick det svar från 89 811 personer 65 år eller äldre. Även data från patientregistret och läkemedelsregistret ingick.

Läs studien i sin helhet

Johan Borg, Moudud Alam, Anne-Marie Boström och Lena Marmstål Hammar (2022). Experiences of assisstive products and home care among older clients with and without dementia in Sweden. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Fler nyheter

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.