Kvinna som går med rullator
Foto: Mostphotos

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres önskemål.

I dag vill många äldre bo kvar i sina hem, något som till större delen är möjligt tack vare bland annat hemtjänst och olika hjälpmedel. I en ny studie från Högskolan Dalarna har forskare undersökt användningen och nyttan av hjälpmedel bland äldre personer som har hemtjänst.

Resultaten visade att äldre personer med demens och hemtjänst var mindre delaktiga i valet av hjälpmedel och hade mindre nytta av dem.

– Eftersom demenssjukdom ökar risken för att äldre personer faller och skadar sig i hemmet är det betydelsefullt att de har de hjälpmedel de behöver för att se bra och röra sig säkert, säger Johan Borg vid Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.

Även personer utan demens var mer besvärade av ängslan, oro, ångest och ensamhet. De kände sig mer otrygga att bo hemma med stöd av hemtjänst, och upplevde i större utsträckning att personalen inte tog hänsyn till deras åsikter och önskemål.

– Det är viktigt att öka äldre personernas delaktighet i val av hjälpmedel för att öka nyttan med dem. Det är också viktigt att undersöka hur man kan dämpa deras oro och minska upplevd ensamhet. Hemtjänsten behöver säkerställa att de tar hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål samt bemöter alla på ett likvärdigt sätt, säger Johan Borg.

Fakta
Studien

Forskarna har analyserat data från Socialstyrelsens enkätundersökning om äldre personers uppfattning om kvalitetens i hemtjänsten från 2017. Totalt ingick det svar från 89 811 personer 65 år eller äldre. Även data från patientregistret och läkemedelsregistret ingick.

Läs studien i sin helhet

Johan Borg, Moudud Alam, Anne-Marie Boström och Lena Marmstål Hammar (2022). Experiences of assisstive products and home care among older clients with and without dementia in Sweden. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Fler nyheter

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…