Kvinna som går med rullator
Foto: Mostphotos

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar en ny studie från Högskolan Dalarna som pekar på att hemtjänsten behöver ta hänsyn till de äldres önskemål.

I dag vill många äldre bo kvar i sina hem, något som till större delen är möjligt tack vare bland annat hemtjänst och olika hjälpmedel. I en ny studie från Högskolan Dalarna har forskare undersökt användningen och nyttan av hjälpmedel bland äldre personer som har hemtjänst.

Resultaten visade att äldre personer med demens och hemtjänst var mindre delaktiga i valet av hjälpmedel och hade mindre nytta av dem.

– Eftersom demenssjukdom ökar risken för att äldre personer faller och skadar sig i hemmet är det betydelsefullt att de har de hjälpmedel de behöver för att se bra och röra sig säkert, säger Johan Borg vid Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.

Även personer utan demens var mer besvärade av ängslan, oro, ångest och ensamhet. De kände sig mer otrygga att bo hemma med stöd av hemtjänst, och upplevde i större utsträckning att personalen inte tog hänsyn till deras åsikter och önskemål.

– Det är viktigt att öka äldre personernas delaktighet i val av hjälpmedel för att öka nyttan med dem. Det är också viktigt att undersöka hur man kan dämpa deras oro och minska upplevd ensamhet. Hemtjänsten behöver säkerställa att de tar hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål samt bemöter alla på ett likvärdigt sätt, säger Johan Borg.

Fakta
Studien

Forskarna har analyserat data från Socialstyrelsens enkätundersökning om äldre personers uppfattning om kvalitetens i hemtjänsten från 2017. Totalt ingick det svar från 89 811 personer 65 år eller äldre. Även data från patientregistret och läkemedelsregistret ingick.

Läs studien i sin helhet

Johan Borg, Moudud Alam, Anne-Marie Boström och Lena Marmstål Hammar (2022). Experiences of assisstive products and home care among older clients with and without dementia in Sweden. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld…

Nattbemanning på äldreboenden – en dunkel historia

När staten försöker styra kommunerna sätter de sig ofta på tvären, eftersom det kommunala självstyret utgör en del i den svenska samhällsmodellen. Kollisionen…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…