Foto: Unsplash

Studie: Gener kopplas till hörselnedsättning

Risken att drabbas åldersrelaterat hörselbortfall verkar till viss del bero på genetiska faktorer som påverkar innerörats funktion. Det visar en studie från Uppsala universitet.

Hörselnedsättning drabbar mer än 1,23 miljarder människor om året. Ungefär 90 procent av fallen är kopplade till skador i örat som uppstår vid hög ålder. Varför dessa skador uppkommer har varit okänt fram till nu. 

Genetiker och hörselforskare vid Uppsala universitet har med hjälp av högupplöst mikroskopi av innerörat hittat proteiner som är kopplade till åldersrelaterad hörselnedsättning. 

– Vi har kunnat studera människans hörsel på molekylär nivå och undersöka generna som bidrar till nedsatt hörsel samt se var de förekommer, säger Helge-Rask Andersen, läkare och seniorprofessor vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande. 

Vissa gener som kopplas till hörselnedsättning finns i olika delar hos de viktiga hårcellerna i hörselsnäckan, och leder till skador. De hittades också på hörselnerven som är en särskilt känslig struktur. 

– Resultaten från denna studie ökar vår förståelse för hur åldersrelaterad hörselnedsättning uppkommer och hur det möjligen kan samverka med miljöfaktorer, såsom buller. Med denna kunskap kan vi förhoppningsvis förhindra eller minska risken för åldersrelaterat hörselbortfall, säger docenten Mathias Rask-Andersen vid Uppsala universitet.

Läs den vetenskapliga artikeln

Wei Liu, Åsa Johansson, Helge Rask-Andersen & Mathias Rask-Andersen (2021). A combined genome-wide association and molecular study of age-related hearing loss i H. sapiens. Publicerad i BMC medicine.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…