Foto: Unsplash

Studie: Gener kopplas till hörselnedsättning

Risken att drabbas åldersrelaterat hörselbortfall verkar till viss del bero på genetiska faktorer som påverkar innerörats funktion. Det visar en studie från Uppsala universitet.

Hörselnedsättning drabbar mer än 1,23 miljarder människor om året. Ungefär 90 procent av fallen är kopplade till skador i örat som uppstår vid hög ålder. Varför dessa skador uppkommer har varit okänt fram till nu. 

Genetiker och hörselforskare vid Uppsala universitet har med hjälp av högupplöst mikroskopi av innerörat hittat proteiner som är kopplade till åldersrelaterad hörselnedsättning. 

– Vi har kunnat studera människans hörsel på molekylär nivå och undersöka generna som bidrar till nedsatt hörsel samt se var de förekommer, säger Helge-Rask Andersen, läkare och seniorprofessor vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande. 

Vissa gener som kopplas till hörselnedsättning finns i olika delar hos de viktiga hårcellerna i hörselsnäckan, och leder till skador. De hittades också på hörselnerven som är en särskilt känslig struktur. 

– Resultaten från denna studie ökar vår förståelse för hur åldersrelaterad hörselnedsättning uppkommer och hur det möjligen kan samverka med miljöfaktorer, såsom buller. Med denna kunskap kan vi förhoppningsvis förhindra eller minska risken för åldersrelaterat hörselbortfall, säger docenten Mathias Rask-Andersen vid Uppsala universitet.

Läs den vetenskapliga artikeln

Wei Liu, Åsa Johansson, Helge Rask-Andersen & Mathias Rask-Andersen (2021). A combined genome-wide association and molecular study of age-related hearing loss i H. sapiens. Publicerad i BMC medicine.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Fler nyheter

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…