Susanne Iwarsson - porträttbild.
Foto: Kennet Ruona

Susanne Iwarsson får Nordens största gerontologipris

Susanne Iwarsson, professor i arbetsterapi vid Lunds universitet, tilldelas årets Sohlbergspris för sin förmåga att bygga en stark forskargrupp och forskning som har varit betydelsefull för gerontologiutvecklingen.

– Jag känner mig hedrad, men vill betona att detta är ett kvitto på omfattande samarbete under många år, säger hon.

Sohlbergpriset delas ut årligen till ledande forskare inom gerontologi som är verksamma i Norden. I år får Susanne Iwarsson priset.

– Jag känner mig mycket hedrad och det är överväldigande att få detta erkännande för den forskning jag bedriver tillsammans med mina många medarbetare och samarbetspartners. Jag vill verkligen betona det – det är inte en individuell insats som leder till en utmärkelse som Sohlbergpriset, utan det är i hög grad ett kvitto på värdet av omfattande samarbete och samverkan under många år. Därför vill jag tacka alla som bidragit till att jag får priset, säger hon i ett pressmeddelande.

Susanne Iwarsson är professor vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och har sedan 2005 Maria och Seved Ribbings professur i gerontologi och äldrevård. Susanne Iwarsson är också koordinator för det tvärvetenskapliga centret Case, Centre for ageing and supportive environments, på Lunds universitet och forskarskolan Sweah, Swedish national graduate school on ageing and health.

Sohlbergpriset delas ut av Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse, och består av en prissumma på 10 000 euro som ges under den nordiska gerontologikongressen 26NKG i Odense 8 juni.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…