Susanne Iwarsson - porträttbild.
Foto: Kennet Ruona

Susanne Iwarsson får Nordens största gerontologipris

Susanne Iwarsson, professor i arbetsterapi vid Lunds universitet, tilldelas årets Sohlbergspris för sin förmåga att bygga en stark forskargrupp och forskning som har varit betydelsefull för gerontologiutvecklingen.

– Jag känner mig hedrad, men vill betona att detta är ett kvitto på omfattande samarbete under många år, säger hon.

Sohlbergpriset delas ut årligen till ledande forskare inom gerontologi som är verksamma i Norden. I år får Susanne Iwarsson priset.

– Jag känner mig mycket hedrad och det är överväldigande att få detta erkännande för den forskning jag bedriver tillsammans med mina många medarbetare och samarbetspartners. Jag vill verkligen betona det – det är inte en individuell insats som leder till en utmärkelse som Sohlbergpriset, utan det är i hög grad ett kvitto på värdet av omfattande samarbete och samverkan under många år. Därför vill jag tacka alla som bidragit till att jag får priset, säger hon i ett pressmeddelande.

Susanne Iwarsson är professor vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och har sedan 2005 Maria och Seved Ribbings professur i gerontologi och äldrevård. Susanne Iwarsson är också koordinator för det tvärvetenskapliga centret Case, Centre for ageing and supportive environments, på Lunds universitet och forskarskolan Sweah, Swedish national graduate school on ageing and health.

Sohlbergpriset delas ut av Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse, och består av en prissumma på 10 000 euro som ges under den nordiska gerontologikongressen 26NKG i Odense 8 juni.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…