Susanne Iwarsson - porträttbild.
Foto: Kennet Ruona

Susanne Iwarsson får Nordens största gerontologipris

Susanne Iwarsson, professor i arbetsterapi vid Lunds universitet, tilldelas årets Sohlbergspris för sin förmåga att bygga en stark forskargrupp och forskning som har varit betydelsefull för gerontologiutvecklingen.

– Jag känner mig hedrad, men vill betona att detta är ett kvitto på omfattande samarbete under många år, säger hon.

Sohlbergpriset delas ut årligen till ledande forskare inom gerontologi som är verksamma i Norden. I år får Susanne Iwarsson priset.

– Jag känner mig mycket hedrad och det är överväldigande att få detta erkännande för den forskning jag bedriver tillsammans med mina många medarbetare och samarbetspartners. Jag vill verkligen betona det – det är inte en individuell insats som leder till en utmärkelse som Sohlbergpriset, utan det är i hög grad ett kvitto på värdet av omfattande samarbete och samverkan under många år. Därför vill jag tacka alla som bidragit till att jag får priset, säger hon i ett pressmeddelande.

Susanne Iwarsson är professor vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och har sedan 2005 Maria och Seved Ribbings professur i gerontologi och äldrevård. Susanne Iwarsson är också koordinator för det tvärvetenskapliga centret Case, Centre for ageing and supportive environments, på Lunds universitet och forskarskolan Sweah, Swedish national graduate school on ageing and health.

Sohlbergpriset delas ut av Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse, och består av en prissumma på 10 000 euro som ges under den nordiska gerontologikongressen 26NKG i Odense 8 juni.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…