Foto: Unsplash

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Patienter vid den kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset har i en studie fått använda en app för kognitiv testning vid minnesutredningar. De fick genomföra testet med hjälp av en läsplatta eller smartphone, men utan handledning från vårdpersonal. Testpoäng och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som de fått efter en fullständig utredning med blodprover, röntgen och neuropsykologiska tester.

Resultaten visar att träffsäkerheten för apptesterna är högre än för de normala intervjubaserade utredningarna som görs i dag. Dessutom verkar appen kunna särskilja individer med subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och demensdiagnos.

– Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ner tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog vid Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu ska den nya tekniken genomgå ytterligare pilottestning i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att appen ska ge tidsbesparingar och bidra till en säkrare och tidigare diagnos. Ytterligare en fördel är att den möjliggör för patienter att testa minnet och andra kognitiva funktioner i sin hemmiljö.

Ladda ner studien

Victor Bloniecki m fl (2021) Digital screening for cognitive impairment — A proof of concept study. Publicerad i The journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Miljonregn över äldreforskningen

Det råder miljonregn över äldre- och åldrandeforskningen i Sverige. Flera forskningsprojekt om bland annat lungsjukdomen KOL och stroke får medel från Hjärt-lungfonden i…

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…