Foto: Unsplash

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Patienter vid den kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset har i en studie fått använda en app för kognitiv testning vid minnesutredningar. De fick genomföra testet med hjälp av en läsplatta eller smartphone, men utan handledning från vårdpersonal. Testpoäng och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som de fått efter en fullständig utredning med blodprover, röntgen och neuropsykologiska tester.

Resultaten visar att träffsäkerheten för apptesterna är högre än för de normala intervjubaserade utredningarna som görs i dag. Dessutom verkar appen kunna särskilja individer med subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och demensdiagnos.

– Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ner tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog vid Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu ska den nya tekniken genomgå ytterligare pilottestning i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att appen ska ge tidsbesparingar och bidra till en säkrare och tidigare diagnos. Ytterligare en fördel är att den möjliggör för patienter att testa minnet och andra kognitiva funktioner i sin hemmiljö.

Ladda ner studien

Victor Bloniecki m fl (2021) Digital screening for cognitive impairment — A proof of concept study. Publicerad i The journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…