Foto: Unsplash

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Patienter vid den kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset har i en studie fått använda en app för kognitiv testning vid minnesutredningar. De fick genomföra testet med hjälp av en läsplatta eller smartphone, men utan handledning från vårdpersonal. Testpoäng och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som de fått efter en fullständig utredning med blodprover, röntgen och neuropsykologiska tester.

Resultaten visar att träffsäkerheten för apptesterna är högre än för de normala intervjubaserade utredningarna som görs i dag. Dessutom verkar appen kunna särskilja individer med subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och demensdiagnos.

– Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ner tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog vid Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu ska den nya tekniken genomgå ytterligare pilottestning i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att appen ska ge tidsbesparingar och bidra till en säkrare och tidigare diagnos. Ytterligare en fördel är att den möjliggör för patienter att testa minnet och andra kognitiva funktioner i sin hemmiljö.

Ladda ner studien

Victor Bloniecki m fl (2021) Digital screening for cognitive impairment — A proof of concept study. Publicerad i The journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som…

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…