Foto: Unsplash

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Patienter vid den kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset har i en studie fått använda en app för kognitiv testning vid minnesutredningar. De fick genomföra testet med hjälp av en läsplatta eller smartphone, men utan handledning från vårdpersonal. Testpoäng och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som de fått efter en fullständig utredning med blodprover, röntgen och neuropsykologiska tester.

Resultaten visar att träffsäkerheten för apptesterna är högre än för de normala intervjubaserade utredningarna som görs i dag. Dessutom verkar appen kunna särskilja individer med subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och demensdiagnos.

– Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ner tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog vid Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu ska den nya tekniken genomgå ytterligare pilottestning i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att appen ska ge tidsbesparingar och bidra till en säkrare och tidigare diagnos. Ytterligare en fördel är att den möjliggör för patienter att testa minnet och andra kognitiva funktioner i sin hemmiljö.

Ladda ner studien

Victor Bloniecki m fl (2021) Digital screening for cognitive impairment — A proof of concept study. Publicerad i The journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…