Foto: Unsplash

Svensk teknik för säkrare demensdiagnoser

En svenskutvecklad app är mer träffsäker än traditionella metoder för att diagnosticera demenssjukdomar.

Patienter vid den kognitiva mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset har i en studie fått använda en app för kognitiv testning vid minnesutredningar. De fick genomföra testet med hjälp av en läsplatta eller smartphone, men utan handledning från vårdpersonal. Testpoäng och tidsåtgång utvärderades emot den slutliga diagnos som de fått efter en fullständig utredning med blodprover, röntgen och neuropsykologiska tester.

Resultaten visar att träffsäkerheten för apptesterna är högre än för de normala intervjubaserade utredningarna som görs i dag. Dessutom verkar appen kunna särskilja individer med subjektiv kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och demensdiagnos.

– Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ner tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog vid Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu ska den nya tekniken genomgå ytterligare pilottestning i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att appen ska ge tidsbesparingar och bidra till en säkrare och tidigare diagnos. Ytterligare en fördel är att den möjliggör för patienter att testa minnet och andra kognitiva funktioner i sin hemmiljö.

Ladda ner studien

Victor Bloniecki m fl (2021) Digital screening for cognitive impairment — A proof of concept study. Publicerad i The journal of prevention of Alzheimers disease.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…