Bild: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Per Elgestad Stjernfeldt som är tandläkare vid Folktandvården Stockholm har nyligen disputerat med sin avhandling Objective and subjective masticatory function in older individuals skriven vid Karolinska institutet där han tittat på vilka faktorer som påverkar äldre personers tuggförmåga. Han har frågat äldre personer om de själva uppfattar om de har problem att tugga viss mat och om de väljer bort det som är svårt att tugga. Anledningen kan vara att de har förlorat tänder och att det gör ont.

Det visade sig att de flesta som deltog i undersökningen tror att de inte väljer bort viss mat utan att de känner sig nöjda och upplever att de äter allt. Men i själva verket väljer de bort viss mat omedvetet. Det kan till exempel vara hårda bitar av äpplen och morötter som ratas, vilket kan leda till näringsbrist. Att de själva inte har noterat att de väljer bort en del mat, beror på att det förändrade sättet att äta har skett gradvis under en lång period.

– Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition, säger Per Elgestad Stjernfeldt, i en nyhet från Folktandvården.

Som vård- och omsorgspersonal är det viktigt att lägga märke till om en äldre som har tuggproblem väljer bort viss mat, till exempel att de alltid lämnar kvar grönsaker på tallriken eller tackar nej till frukt.

Läs avhandlingen

Per Elgestad Stjernfeldt (2023). Objective and subjective masticatory function in older individuals. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens publicerade artiklar

I. P Elgestad Stjernfeldt, P Sjögren, I Wårdh och A-M Boström (2019). Systematic review of measurement properties of methods for objectively assessing masticatory performance. Clinical & experimental dental research.

II. P Stjernfeldt, G Faxén-Irving och I Wårdh (2021). Masticatory ability in older individuals: A qualitative interview study. Gerodontology.

III. CS Dintica, A Marseglia, I Wårdh, P, Stjernfeldt Elgestad, D Rizzuto, Y Shang, W Xu och NL Pedersen (2020). The relation of poor mastication with cognition and dementia risk: a population-based longitudinal study. Aging.

IV. Stjernfeldt PE, Faxén Irving G, Wårdh I, Lundqvist R, Lantto A (2022). The Relation between Masticatory Function and Nutrition in Older Individuals, Dependent on Supportive Care for Daily Living. Environmental research and public health.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…