Bild: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Per Elgestad Stjernfeldt som är tandläkare vid Folktandvården Stockholm har nyligen disputerat med sin avhandling Objective and subjective masticatory function in older individuals skriven vid Karolinska institutet där han tittat på vilka faktorer som påverkar äldre personers tuggförmåga. Han har frågat äldre personer om de själva uppfattar om de har problem att tugga viss mat och om de väljer bort det som är svårt att tugga. Anledningen kan vara att de har förlorat tänder och att det gör ont.

Det visade sig att de flesta som deltog i undersökningen tror att de inte väljer bort viss mat utan att de känner sig nöjda och upplever att de äter allt. Men i själva verket väljer de bort viss mat omedvetet. Det kan till exempel vara hårda bitar av äpplen och morötter som ratas, vilket kan leda till näringsbrist. Att de själva inte har noterat att de väljer bort en del mat, beror på att det förändrade sättet att äta har skett gradvis under en lång period.

– Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition, säger Per Elgestad Stjernfeldt, i en nyhet från Folktandvården.

Som vård- och omsorgspersonal är det viktigt att lägga märke till om en äldre som har tuggproblem väljer bort viss mat, till exempel att de alltid lämnar kvar grönsaker på tallriken eller tackar nej till frukt.

Läs avhandlingen

Per Elgestad Stjernfeldt (2023). Objective and subjective masticatory function in older individuals. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens publicerade artiklar

I. P Elgestad Stjernfeldt, P Sjögren, I Wårdh och A-M Boström (2019). Systematic review of measurement properties of methods for objectively assessing masticatory performance. Clinical & experimental dental research.

II. P Stjernfeldt, G Faxén-Irving och I Wårdh (2021). Masticatory ability in older individuals: A qualitative interview study. Gerodontology.

III. CS Dintica, A Marseglia, I Wårdh, P, Stjernfeldt Elgestad, D Rizzuto, Y Shang, W Xu och NL Pedersen (2020). The relation of poor mastication with cognition and dementia risk: a population-based longitudinal study. Aging.

IV. Stjernfeldt PE, Faxén Irving G, Wårdh I, Lundqvist R, Lantto A (2022). The Relation between Masticatory Function and Nutrition in Older Individuals, Dependent on Supportive Care for Daily Living. Environmental research and public health.

Relaterat

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…