Foto: Mostphotos/Arne Trautmann

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

I sin avhandling har Eva Hjort-Telhede studerat hur så kallade tyngdtäcken påverkar sömn och livskvalitet hos äldre personer som bor på särskilt boende. I fyra delstudier pekar resultaten på att tyngdtäcken kan ha positiva effekter på sömnen, framför allt genom att bidrar till färre uppvaknanden under natten, och hälsan.

– I min forskning har jag sett att, utöver att förbättra sömnen, kan tyngdtäcken också bidra till ökat välbefinnande, lugnande av känslomässigt oroliga tillstånd, förbättring av kognitiva funktioner och ökning av näringsstatus och daglig aktivitet, säger Eva Hjort-Telhede i ett pressmeddelande.

Deltagarna i studierna beskrev även hur tyngdtäcket förändrade deras vardagsliv.

– Det var inspirerande att höra hur de blev mer aktiva i sociala sammanhang och kunde delta mer aktivt i konversationer och gemensamma aktiviteter. Dessutom var det spännande att se hur tyngdtäcket kunde bidra till smärtlindring. Det visar verkligen på den breda potentialen i detta.

Eva Hjort-Telhede lyfter även fram att användning av tyngdtäcken skulle kunna minska behovet av medicinering för sömnproblem, och därmed minska risken för biverkningar eller beroende.

Läs avhandlingen

Avhandling

Eva Hjort-Telhede (2024). Health intervention with weighted blankets for frail older people with insomnia in nursing homes. Doktorsavhandling. Högskolan i Halmstad.

Delstudier

I. Eva Hjort-Telhede, Susann Arvidsson och Staffan Karlsson [Manuskript]. Frail older people with insomnia experiences of using weighted blankets: A qualitative study.

II. Eva Hjort-Telhede, Susann Arvidsson och Staffan Karlsson (2022). Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence residents in nursing homes expressions of health. Publicerad i International journal of qualitative studies in health and well-being.

III. Eva Hjort-Telhede, Susann Arvidsson, Staffan Karlsson och Andreas Ivarsson (2022). Weighted blankets’ effect on the health of older people living in nursing homes. Publicerad i Geriatrics.

IV. Eva Hjort-Telhede, Andreas Ivarsson, Susann Arvidsson och Staffan Karlsson (2024). The effect of weighted blankets on sleep in frail older people: A quasi-experimental study. Inskickad till Sleep health.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…