Tio forskare står i en trappa.
En del av forskarna bakom UserAge. Foto: Lunds universitet

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

UserAge är ett forskningsprogram där forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet samlas för att undersöka olika perspektiv på brukarmedverkan. Bland annat har man arbetat fram metoder och modeller för att involvera brukare på ett bra sätt. Självklart har man själva samarbetat med sköra äldre personer, anhörigvårdare och organisationer.

Nu är programmets sex år till ända och man samlar sig till en avslutningskonferens i Lund. 20 april arrangerar blir det ett heldagsprogram med förmiddagen vikt åt en vetenskaplig konferens på engelska, medan eftermiddagen blir mer populärvetenskapligt hållen och på svenska. Dessutom bjuder man på öppet hus på Movement and reality lab där man kan skapa simulerade miljöer med realistiska förutsättningar för att göra tester i en kontrollerad miljö.

Både förmiddagen och eftermiddagen går att följa digitalt för den som önskar. Konferensens tema är Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa.

!
Läs mer om konferensen

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…