Tio forskare står i en trappa.
En del av forskarna bakom UserAge. Foto: Lunds universitet

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

UserAge är ett forskningsprogram där forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet samlas för att undersöka olika perspektiv på brukarmedverkan. Bland annat har man arbetat fram metoder och modeller för att involvera brukare på ett bra sätt. Självklart har man själva samarbetat med sköra äldre personer, anhörigvårdare och organisationer.

Nu är programmets sex år till ända och man samlar sig till en avslutningskonferens i Lund. 20 april arrangerar blir det ett heldagsprogram med förmiddagen vikt åt en vetenskaplig konferens på engelska, medan eftermiddagen blir mer populärvetenskapligt hållen och på svenska. Dessutom bjuder man på öppet hus på Movement and reality lab där man kan skapa simulerade miljöer med realistiska förutsättningar för att göra tester i en kontrollerad miljö.

Både förmiddagen och eftermiddagen går att följa digitalt för den som önskar. Konferensens tema är Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa.

!
Läs mer om konferensen

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…