Foto: Pixabay

Varm tvätt av hjärnan halverar antalet omoperationer hos äldre

Lättare slag mot skallen kan leda till vätskeansamlingar mellan skallben och hjärna, och drabbar främst äldre personer. Nu visar en studie att varmare spolvätska som används under operation mot blödningen kan minska risken för återfall.

Blödning mellan skallben och hjärna, så kallad subduralblödning, uppstår oftast efter lättare slag mot huvudet och drabbar främst äldre. Tillståndet kan ge en ansamling av inflammatorisk vätska som leder till svullnad och tryck mot hjärnan. 

I dag behandlas patienter genom att vätska töms genom ett borrhål i skallbenet. Därefter sköljer man med spolvätska på hjärnytan för att kvarvarande blödningsrester inte ska växa till sig igen och orsaka återfall. Det är den vanligaste hjärnoperationen i Sverige i dag. 

Nu visar en studie från Göteborgs universitet att patienter som får varmare kroppstempererad spolvätska halverades andelen omoperationer, sex procent, jämfört med dem som fick rumstempererad vätska, 14 procent. 

– Att man med en så enkel åtgärd kan minska antalet återfall har stor betydelse framför allt för att minska onödigt lidande hos denna äldre patientgrupp, men också för att minska trycket på sjukvården, säger försteförfattaren till studien och doktoranden Andreas Bartley i ett pressmeddelande. 

– Det totala antalet operationer för blödningar under skallbenet väntas öka kraftigt med ökande andel äldre personer i befolkningen. Att höja temperaturen på spolvätskan är en åtgärd som också lätt kan tillämpas i resursknappa låginkomstländer, säger Magnus Tisell, sisteförfattare till studien. 

Totalt ingick 541 patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs studien i sin helhet

Andreas Bartley, Jiri Bartek Jr, Asgeir S. Jakola, Jimmy Sundblom, Marie Fält, Petter Förander m fl (2022). Effect of irrigation fluid temperature on recurrence in the evaluation of chronic subdural hematoma. Publicerad i Jama neurology. 

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…