Konstprojekt på äldreboendet Kungsgården i Upplands-Bro kommun i Stockholm. Foto: Yanan Li

Webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa

Välkommen till årets första webbinarium 2024 den 9 februari. Fyra forskare delar med sig av sin kunskap om hur kultur kan leda till bättre hälsa för både äldre personer och äldreomsorgens personal.

Hör några av forskarna bakom artiklarna i vår senaste tidning berätta om hur musik används i vård och omsorg av äldre samt om hur personer, med grav funktionsnedsättning som befinner sig i livets slutskede, blir stimulerade av att bekanta sig med konstföremål och skapande. Vi får även höra om digitala musikupplevelsers effekter samt hur personer med demens, som vårdas i hemmet, och deras nära anhöriga kan lyssna på musik tillsammans varje dag för en lugnare tillvaro.

Medverkande:

Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska institutet
Katarina Lindblad, musikterapeut, programchef vid Betaniastiftelsen och försteamanuensis i vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Rebecca Hilton, professor i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola
Zahra Ebrahimi, filosofie doktor, lektor och specialistsjuksköterska, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin.

Anmälan: Jag vill anmäla mig till webbinariet 9 februari klockan 8.30-9.30.

 

Läs #4/23

Läs om kultur i senaste numret av Äldre i Centrum, nummer 4 2023.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…