Kultur (#4/23)

Äldre kvinna målar på duk
Bilderna som illustrerar temaartiklarna är från ett konstprojekt med dans-, musik- och konst- aktiviteter på äldreboendet Kungsgården i Upplands-Bro kommun i Stockholm om inget annat anges. Deltagarna har en demensdiagnos, men i aktiviteterna var de först och främst dansare eller konstnärer som uttryckte sina känslor och minnen. Fotograf är Yanan Li.

Kultur för hälsan

Forskning visar att konstupplevelser inom äldreomsorgen har goda hälsoeffekter. Stresshormonerna minskar och hälsan förbättras hos både boende och personal. Men det behövs mer än bara terapi och god vilja. Personalens insatser spelar en viktig roll, liksom en ledning som vågar satsa på kulturen.
Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Grupp av personer som tittar på tv tillsammans

Musik är mycket mer än bara guldkant

Det finns gott om forskning som bekräftar att musik i vård och omsorg gör stor nytta. Det är dags att inse att musiken…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Avbildning av Still life with flowers and insects

Konstens välgörande effekter inom vård och omsorg

Samtal om konst kan väcka slumrande sinnen till liv och bidra till att förbättra hälsan för både gamla och unga. Personal inom äldreomsorgen…

Tre personer sitter i en säng och tittar på en surfplatta

Digital symfoni ger harmoni

Många äldre har svårt att ta sig till teatrar, konsthallar, konserter och bibliotek. Men de har lika stort behov som alla andra av…