Äldrepolitik

De som ändå snart skulle dö

Om livsloppet ses som en utmätt tid med vissa stationer, har då yngre personer mer rätt till liv än äldre? Håkan Jönson resonerar…

På spaning efter den pandemi som flytt

Temat i nya numret av Äldre i Centrum berättar om hur coronapandemin har påverkat personer 65+ (och hela jämra välfärdssamhället).

Coronastrategin, äldreomsorgen och den svenska välfärdsstaten

Coronakommissionen konstaterade att Sverige inte lyckades skydda sina äldre på grund av en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt rustad. Spåren till detta misslyckande finns i en stundtals aggressiv reformering av välfärdsstaten.

Stor ökning av pensioneringsåldern

Den ålder då vi går i pension ökade med fem månader i medeltal mellan 2019 och 2020. Den stora förklaringen är förändringar i regelverket.

SNS startar projekt om äldreomsorgen

Tankesmedjan SNS inleder ett treårigt projekt om vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Arbetsförmedlingens arbete saknar åldersperspektiv

Det är lättare att bli långtidsarbetslös för den som är äldre. Men detta faktum märks inte i Arbetsförmedlingens arbete, eller i regeringens uppdrag…

Blygsam medelsökning i forskningspropositionen

Regeringen föreslår 30 miljoner kronor årligen i extra anslag till forskningen om äldre och åldrande åren 2021–2024. Den totala ökningen av anslagen i…

Akademi + samhälle = mer tillgängliga bostäder

För att forskning ska kunna bidra till utvecklingen av nya kunskaper och lösningar kring bostadsförsörjning för den åldrande befolkningen krävs aktiv samverkan mellan olika berörda aktörer.

Praktisk brukarmedverkan – exemplet demensvänligt Norrköping

Liten uppmärksamhet inom forskning har hittills inriktats mot de erfarenheter, kunskaper och strategier som personer som lever med demens själva har utvecklat.

Käringen mot vinden

Coronapandemin har tydliggjort hur äldreomsorgen under en följd av år har misshandlats. För Lena Ede blev det en av drivkrafterna för att få…