Äldrepolitik

Utmanande om konkurrens

Vård och omsorg antas må väl av att konkurrensutsättas. Men forskare påpekar att beslutsfattare ofta missar att konkurrens inte är ett naturligt fenomen.

Så ska vård- och omsorgsyrken bli mer attraktiva

För att fler ska välja vård- och omsorgsyrken behöver arbets- och anställningsvillkoren förbättras, ledarskapet förstärkas och ny teknik tas tillvara. Det anser den…

”Jag vill jämföra frågan om en god äldreomsorg med klimatkrisen”

Vårdbiträdet som blev doktor i socialt arbete och ledamot i regeringens äldreforskarråd tycker att vi måste acceptera en omfördelning av resurser.

Avgifter inom äldreomsorgen: en historia om konflikter

Det finns inga gratisluncher och inte heller någon gratis äldreomsorg. Tyvärr, eller tack och lov?

De som ändå snart skulle dö

Om livsloppet ses som en utmätt tid med vissa stationer, har då yngre personer mer rätt till liv än äldre? Håkan Jönson resonerar…

På spaning efter den pandemi som flytt

Temat i nya numret av Äldre i Centrum berättar om hur coronapandemin har påverkat personer 65+ (och hela jämra välfärdssamhället).

Coronastrategin, äldreomsorgen och den svenska välfärdsstaten

Coronakommissionen konstaterade att Sverige inte lyckades skydda sina äldre på grund av en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt rustad. Spåren till detta misslyckande finns i en stundtals aggressiv reformering av välfärdsstaten.

Stor ökning av pensioneringsåldern

Den ålder då vi går i pension ökade med fem månader i medeltal mellan 2019 och 2020. Den stora förklaringen är förändringar i regelverket.

SNS startar projekt om äldreomsorgen

Tankesmedjan SNS inleder ett treårigt projekt om vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Arbetsförmedlingens arbete saknar åldersperspektiv

Det är lättare att bli långtidsarbetslös för den som är äldre. Men detta faktum märks inte i Arbetsförmedlingens arbete, eller i regeringens uppdrag…