Fortes logotyp

Äldreprojekt får nya Fortepengar

I Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning gick pengarna i första hand till projekt om barn och unga. Men två projekt med äldreinriktning från Högskolan Dalarna och Jönköping university fick sammanlagt tio miljoner kronor.

I Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning ska forskningen bidra till kunskap och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Programmet startade 2016 och ska pågå i tio år.

Det senaste bidragsbeslutet omfattar 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt. Lejonparten gick i år till projekt med inriktning mot barn och ungdomar, men två projekt har inriktning mot äldre personer. Johan Borg vid Högskolan Dalarna tilldelas drygt sex miljoner kronor för projektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv, och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan vid Jönköping university får drygt fyra miljoner kronor för projektet Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal.

Jönköpingsprojektet fokuserar på problemet att välfärdsteknik sällan utvecklas och införs tillsammans med dem som ska använda dem. Det saknas också forskning på hur tekniken faktiskt underlättar för personal och brukare.

– Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt i ett pressmeddelande.

I projektet, som redan har fått stöd från Familjen Kamprads stiftelse, kommer forskarna att arbeta med brukarrepresentanter. Målet är att utforma riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik i hemtjänsten.

Fakta
Projekten som fick pengar

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv. 6,3 miljoner kronor.

Sofi Fristedt, Jönköping university. Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. 4,2 miljoner kronor.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…