Fortes logotyp

Äldreprojekt får nya Fortepengar

I Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning gick pengarna i första hand till projekt om barn och unga. Men två projekt med äldreinriktning från Högskolan Dalarna och Jönköping university fick sammanlagt tio miljoner kronor.

I Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning ska forskningen bidra till kunskap och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Programmet startade 2016 och ska pågå i tio år.

Det senaste bidragsbeslutet omfattar 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt. Lejonparten gick i år till projekt med inriktning mot barn och ungdomar, men två projekt har inriktning mot äldre personer. Johan Borg vid Högskolan Dalarna tilldelas drygt sex miljoner kronor för projektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv, och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan vid Jönköping university får drygt fyra miljoner kronor för projektet Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal.

Jönköpingsprojektet fokuserar på problemet att välfärdsteknik sällan utvecklas och införs tillsammans med dem som ska använda dem. Det saknas också forskning på hur tekniken faktiskt underlättar för personal och brukare.

– Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt i ett pressmeddelande.

I projektet, som redan har fått stöd från Familjen Kamprads stiftelse, kommer forskarna att arbeta med brukarrepresentanter. Målet är att utforma riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik i hemtjänsten.

Fakta
Projekten som fick pengar

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv. 6,3 miljoner kronor.

Sofi Fristedt, Jönköping university. Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. 4,2 miljoner kronor.

Relaterat

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Äldre exkluderas från teknikutvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…