Fortes logotyp

Äldreprojekt får nya Fortepengar

I Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning gick pengarna i första hand till projekt om barn och unga. Men två projekt med äldreinriktning från Högskolan Dalarna och Jönköping university fick sammanlagt tio miljoner kronor.

I Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning ska forskningen bidra till kunskap och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Programmet startade 2016 och ska pågå i tio år.

Det senaste bidragsbeslutet omfattar 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt. Lejonparten gick i år till projekt med inriktning mot barn och ungdomar, men två projekt har inriktning mot äldre personer. Johan Borg vid Högskolan Dalarna tilldelas drygt sex miljoner kronor för projektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv, och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan vid Jönköping university får drygt fyra miljoner kronor för projektet Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal.

Jönköpingsprojektet fokuserar på problemet att välfärdsteknik sällan utvecklas och införs tillsammans med dem som ska använda dem. Det saknas också forskning på hur tekniken faktiskt underlättar för personal och brukare.

– Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt i ett pressmeddelande.

I projektet, som redan har fått stöd från Familjen Kamprads stiftelse, kommer forskarna att arbeta med brukarrepresentanter. Målet är att utforma riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik i hemtjänsten.

Fakta
Projekten som fick pengar

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv. 6,3 miljoner kronor.

Sofi Fristedt, Jönköping university. Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. 4,2 miljoner kronor.

Relaterat

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…