Fortes logotyp

Äldreprojekt får nya Fortepengar

I Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning gick pengarna i första hand till projekt om barn och unga. Men två projekt med äldreinriktning från Högskolan Dalarna och Jönköping university fick sammanlagt tio miljoner kronor.

I Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning ska forskningen bidra till kunskap och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Programmet startade 2016 och ska pågå i tio år.

Det senaste bidragsbeslutet omfattar 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt. Lejonparten gick i år till projekt med inriktning mot barn och ungdomar, men två projekt har inriktning mot äldre personer. Johan Borg vid Högskolan Dalarna tilldelas drygt sex miljoner kronor för projektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv, och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan vid Jönköping university får drygt fyra miljoner kronor för projektet Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal.

Jönköpingsprojektet fokuserar på problemet att välfärdsteknik sällan utvecklas och införs tillsammans med dem som ska använda dem. Det saknas också forskning på hur tekniken faktiskt underlättar för personal och brukare.

– Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt i ett pressmeddelande.

I projektet, som redan har fått stöd från Familjen Kamprads stiftelse, kommer forskarna att arbeta med brukarrepresentanter. Målet är att utforma riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik i hemtjänsten.

Fakta
Projekten som fick pengar

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv. 6,3 miljoner kronor.

Sofi Fristedt, Jönköping university. Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. 4,2 miljoner kronor.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…