Fortes logotyp

Äldreprojekt får nya Fortepengar

I Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning gick pengarna i första hand till projekt om barn och unga. Men två projekt med äldreinriktning från Högskolan Dalarna och Jönköping university fick sammanlagt tio miljoner kronor.

I Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning ska forskningen bidra till kunskap och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Programmet startade 2016 och ska pågå i tio år.

Det senaste bidragsbeslutet omfattar 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt. Lejonparten gick i år till projekt med inriktning mot barn och ungdomar, men två projekt har inriktning mot äldre personer. Johan Borg vid Högskolan Dalarna tilldelas drygt sex miljoner kronor för projektet Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv, och Sofi Fristedt vid Hälsohögskolan vid Jönköping university får drygt fyra miljoner kronor för projektet Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal.

Jönköpingsprojektet fokuserar på problemet att välfärdsteknik sällan utvecklas och införs tillsammans med dem som ska använda dem. Det saknas också forskning på hur tekniken faktiskt underlättar för personal och brukare.

– Det finns därför ett akut behov av ny kunskap som främjar utvecklingen av teknik som upplevs användarvänlig och relevant av nämnda brukargrupper, samt som stödjer implementering tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal, säger Sofi Fristedt i ett pressmeddelande.

I projektet, som redan har fått stöd från Familjen Kamprads stiftelse, kommer forskarna att arbeta med brukarrepresentanter. Målet är att utforma riktlinjer för implementering och användning av välfärdsteknik i hemtjänsten.

Fakta
Projekten som fick pengar

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv. 6,3 miljoner kronor.

Sofi Fristedt, Jönköping university. Welfare@Home – Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. 4,2 miljoner kronor.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…