Foto: Unsplash

Antidepressiva medel kan minska självmordsrisk hos äldre

Antidepressiva läkemedel kan minska risken för självmord för personer 75 år och äldre som bor på äldreboende. Däremot fördubblas självmordsrisken hos dem som får sömnpiller. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer i särskilda boenden som använder antidepressiva läkemedel är högt, och det har funnits farhågor om att medicinen kan leda till ökad självmordsrisk.

Men nu visar en studie av forskare från Göteborgs universitet att antidepressiva läkemedel faktiskt gör motsatsen – de minskar risken för självmord.

Data om drygt 280 000 svenskar 75 år och äldre och som bor på äldreboende har ingått i studien. Dessa personer har följts i upp till nio år.

Resultaten visar att självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva mediciner. Men för personer med sömnmedel var det en annan bild. Där fördubblades risken för självmord och blev ännu högre om individen tidigare visat på självskadebeteende.

Försteförfattaren till studien, Khedidja Hedna, betonar dock att mer forsknings behövs för att säkerställa om det finns ett samband mellan antidepressiva medel och minskad suicidrisk.

Men forskarna anser ändå att resultaten pekar på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker för suicid.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som har lett studien i ett pressmeddelande.

Fakta
Läs den vetenskapliga artikeln

Khedidja Hedna m fl (2022). Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents. Publicerad i International journal of geriatric psychiatry.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…