Foto: Unsplash

Antidepressiva medel kan minska självmordsrisk hos äldre

Antidepressiva läkemedel kan minska risken för självmord för personer 75 år och äldre som bor på äldreboende. Däremot fördubblas självmordsrisken hos dem som får sömnpiller. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer i särskilda boenden som använder antidepressiva läkemedel är högt, och det har funnits farhågor om att medicinen kan leda till ökad självmordsrisk.

Men nu visar en studie av forskare från Göteborgs universitet att antidepressiva läkemedel faktiskt gör motsatsen – de minskar risken för självmord.

Data om drygt 280 000 svenskar 75 år och äldre och som bor på äldreboende har ingått i studien. Dessa personer har följts i upp till nio år.

Resultaten visar att självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva mediciner. Men för personer med sömnmedel var det en annan bild. Där fördubblades risken för självmord och blev ännu högre om individen tidigare visat på självskadebeteende.

Försteförfattaren till studien, Khedidja Hedna, betonar dock att mer forsknings behövs för att säkerställa om det finns ett samband mellan antidepressiva medel och minskad suicidrisk.

Men forskarna anser ändå att resultaten pekar på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker för suicid.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som har lett studien i ett pressmeddelande.

Fakta
Läs den vetenskapliga artikeln

Khedidja Hedna m fl (2022). Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents. Publicerad i International journal of geriatric psychiatry.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…