Foto: Unsplash

Antidepressiva medel kan minska självmordsrisk hos äldre

Antidepressiva läkemedel kan minska risken för självmord för personer 75 år och äldre som bor på äldreboende. Däremot fördubblas självmordsrisken hos dem som får sömnpiller. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer i särskilda boenden som använder antidepressiva läkemedel är högt, och det har funnits farhågor om att medicinen kan leda till ökad självmordsrisk.

Men nu visar en studie av forskare från Göteborgs universitet att antidepressiva läkemedel faktiskt gör motsatsen – de minskar risken för självmord.

Data om drygt 280 000 svenskar 75 år och äldre och som bor på äldreboende har ingått i studien. Dessa personer har följts i upp till nio år.

Resultaten visar att självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva mediciner. Men för personer med sömnmedel var det en annan bild. Där fördubblades risken för självmord och blev ännu högre om individen tidigare visat på självskadebeteende.

Försteförfattaren till studien, Khedidja Hedna, betonar dock att mer forsknings behövs för att säkerställa om det finns ett samband mellan antidepressiva medel och minskad suicidrisk.

Men forskarna anser ändå att resultaten pekar på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker för suicid.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som har lett studien i ett pressmeddelande.

Fakta
Läs den vetenskapliga artikeln

Khedidja Hedna m fl (2022). Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents. Publicerad i International journal of geriatric psychiatry.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…