Foto: Unsplash

Antidepressiva medel kan minska självmordsrisk hos äldre

Antidepressiva läkemedel kan minska risken för självmord för personer 75 år och äldre som bor på äldreboende. Däremot fördubblas självmordsrisken hos dem som får sömnpiller. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer i särskilda boenden som använder antidepressiva läkemedel är högt, och det har funnits farhågor om att medicinen kan leda till ökad självmordsrisk.

Men nu visar en studie av forskare från Göteborgs universitet att antidepressiva läkemedel faktiskt gör motsatsen – de minskar risken för självmord.

Data om drygt 280 000 svenskar 75 år och äldre och som bor på äldreboende har ingått i studien. Dessa personer har följts i upp till nio år.

Resultaten visar att självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva mediciner. Men för personer med sömnmedel var det en annan bild. Där fördubblades risken för självmord och blev ännu högre om individen tidigare visat på självskadebeteende.

Försteförfattaren till studien, Khedidja Hedna, betonar dock att mer forsknings behövs för att säkerställa om det finns ett samband mellan antidepressiva medel och minskad suicidrisk.

Men forskarna anser ändå att resultaten pekar på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker för suicid.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som har lett studien i ett pressmeddelande.

Fakta
Läs den vetenskapliga artikeln

Khedidja Hedna m fl (2022). Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents. Publicerad i International journal of geriatric psychiatry.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…