Foto: Unsplash

Antidepressiva medel kan minska självmordsrisk hos äldre

Antidepressiva läkemedel kan minska risken för självmord för personer 75 år och äldre som bor på äldreboende. Däremot fördubblas självmordsrisken hos dem som får sömnpiller. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Antalet personer i särskilda boenden som använder antidepressiva läkemedel är högt, och det har funnits farhågor om att medicinen kan leda till ökad självmordsrisk.

Men nu visar en studie av forskare från Göteborgs universitet att antidepressiva läkemedel faktiskt gör motsatsen – de minskar risken för självmord.

Data om drygt 280 000 svenskar 75 år och äldre och som bor på äldreboende har ingått i studien. Dessa personer har följts i upp till nio år.

Resultaten visar att självmordsrisken var lägre hos dem som fick antidepressiva mediciner. Men för personer med sömnmedel var det en annan bild. Där fördubblades risken för självmord och blev ännu högre om individen tidigare visat på självskadebeteende.

Försteförfattaren till studien, Khedidja Hedna, betonar dock att mer forsknings behövs för att säkerställa om det finns ett samband mellan antidepressiva medel och minskad suicidrisk.

Men forskarna anser ändå att resultaten pekar på vikten av att personalen har kunskap om de boendes bakgrund för att tidigt kunna identifiera risker för suicid.

– Våra resultat sporrar till förbättrad kvalitet i vården som ges på äldreboende. Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden, säger Margda Waern, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som har lett studien i ett pressmeddelande.

Fakta
Läs den vetenskapliga artikeln

Khedidja Hedna m fl (2022). Psychoactive medication use and risk of suicide in long-term care facility residents. Publicerad i International journal of geriatric psychiatry.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…