Foto: Mostphotos/Jagen51

Bättre kontinuitet kan ge färre läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Läkemedel är viktiga för många äldre, men behandlingen behöver individanpassas för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del i arbetet är bättre kontinuitet och att olika yrkesgrupper har samma information om äldre patienter och deras läkemedel. Det visar en kunskapsöversikt från forskningsrådet Forte.

Äldre personer har ofta flera sjukdomar och får många olika läkemedel. Detta kan göra det svårt för personerna att följa läkemedelsordinationerna och ökar dessutom risken för oönskade interaktioner mellan olika läkemedel. Äldre personer är också känsligare för mediciner än yngre individer och löper en högre risk för biverkningar. 

– Ändå baseras merparten av kunskapen om läkemedel på begränsad information om hur de påverkar äldre patienter som är sköra. Det gör att akuta sjukhusinläggningar som är relaterade till läkemedel drabbar många äldre. Framför allt drabbas personer med kognitiv svikt, som är multisjuka och har många läkemedel eller har nedsatt njurfunktion, säger Kristina Johnell, professor i geriatrisk farmakoepidemiologi vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande. 

Hon har lett arbetet med en kunskapsöversikt om äldre och läkemedel som Forte nyligen publicerade. 

Översikten visar att äldres läkemedelsbehandling bland annat skulle behöva individanpassas i högre utsträckning. 

– Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver ta ett samlat grepp om äldre patienters läkemedel. God vårdkontinuitet är en viktig del, det vill säga sammanhängande åtgärder från första kontakt med sjukvården, genom behandling och uppföljning. Även att läkare och annan personal har tillgång till samma information om äldre och deras läkemedelsbehandling, säger Kristina Johnell. 

Kunskapsöversikten pekar även ut att det behövs fler studier om hur läkemedel påverkar äldre, liksom forskning inom precicionsmedicin, för att öka möjligheterna att individanpassa behandlingen. 

Läs rapporten

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2024). Äldre och läkemedel – kunskap och utmaningar. 

Relaterat

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Så kan individanpassad vård minska antalet fallskador

Att som äldre drabbas av en höftfraktur innebär ofta ett stort lidande och en väsentligt försämrad livskvalitet. Nu ska forskare från Örebros universitet…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.