Betydelsen av platser utanför hemmet

Med sin nya avhandling undersöker Isabel Margot-Cattin på Karolinska sjukhuset betydelsen av platser utanför hemmet för äldre med och utan demenssjukdom.

Man vet att det är bra för både hälsan och det sociala välbefinnandet att kunna ta sig ut från sitt hem och delta i olika aktiviteter, både på egen hand och tillsammans med andra. Samtidigt upplever många med stigande ålder större hinder för att ta sig ut, vare sig det beror på rörelsehinder eller osäkerhet och rädsla, till exempel för att falla eller tappa bort sig.

Isabel Margot-Cattin, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har i sin avhandling tittat närmare på sambanden kring aktiviteter utanför hemmet. Bland annat har hon skapat ett nytt verktyg, Participation in activities and places outside home, ACT-OUT, med vilket man kan ställa frågor kring sysselsättningar och platser. Med hjälp av detta och intervjuer har Isabel Margot-Cattin sedan undersökt hur äldre personer upplever besök utanför hemmet i relation till faktorer som demenssjukdom och olika risker.

Avhandlingens resultat visar bland annat att personer som lever med demens mer sällan genomförde aktiviteter utanför hemmet och att exempelvis sociala aktiviteter och fysisk aktivitet skedde mer sällan, medan vårdbesök ökade. Det ledde till att man övergav tidigare välbekanta platser och aktiviteter.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Isabel Margot-Cattin (2021). Participation in everyday occupations and situations outside home for older adults living with and without dementia: places, familiarity and risks. Karolinska institutet.

Avhandlingsartiklar

Margot-Cattin I, Kühne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A och Nygård L (2019). Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American journal of occupational therapy. (Kräver prenumeration.)

Margot-Cattin I, Ludwig C, Kühne N, Eriksson G, Berchtold A, Nygård L och Kottorp A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian journal of occupational therapy.

Margot-Cattin I, Kühne N, Öhman A, Brorsson A och Nygård L (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia.

 

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.