Betydelsen av platser utanför hemmet

Med sin nya avhandling undersöker Isabel Margot-Cattin på Karolinska sjukhuset betydelsen av platser utanför hemmet för äldre med och utan demenssjukdom.

Man vet att det är bra för både hälsan och det sociala välbefinnandet att kunna ta sig ut från sitt hem och delta i olika aktiviteter, både på egen hand och tillsammans med andra. Samtidigt upplever många med stigande ålder större hinder för att ta sig ut, vare sig det beror på rörelsehinder eller osäkerhet och rädsla, till exempel för att falla eller tappa bort sig.

Isabel Margot-Cattin, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har i sin avhandling tittat närmare på sambanden kring aktiviteter utanför hemmet. Bland annat har hon skapat ett nytt verktyg, Participation in activities and places outside home, ACT-OUT, med vilket man kan ställa frågor kring sysselsättningar och platser. Med hjälp av detta och intervjuer har Isabel Margot-Cattin sedan undersökt hur äldre personer upplever besök utanför hemmet i relation till faktorer som demenssjukdom och olika risker.

Avhandlingens resultat visar bland annat att personer som lever med demens mer sällan genomförde aktiviteter utanför hemmet och att exempelvis sociala aktiviteter och fysisk aktivitet skedde mer sällan, medan vårdbesök ökade. Det ledde till att man övergav tidigare välbekanta platser och aktiviteter.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Isabel Margot-Cattin (2021). Participation in everyday occupations and situations outside home for older adults living with and without dementia: places, familiarity and risks. Karolinska institutet.

Avhandlingsartiklar

Margot-Cattin I, Kühne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A och Nygård L (2019). Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American journal of occupational therapy. (Kräver prenumeration.)

Margot-Cattin I, Ludwig C, Kühne N, Eriksson G, Berchtold A, Nygård L och Kottorp A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian journal of occupational therapy.

Margot-Cattin I, Kühne N, Öhman A, Brorsson A och Nygård L (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia.

 

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.