Betydelsen av platser utanför hemmet

Med sin nya avhandling undersöker Isabel Margot-Cattin på Karolinska sjukhuset betydelsen av platser utanför hemmet för äldre med och utan demenssjukdom.

Man vet att det är bra för både hälsan och det sociala välbefinnandet att kunna ta sig ut från sitt hem och delta i olika aktiviteter, både på egen hand och tillsammans med andra. Samtidigt upplever många med stigande ålder större hinder för att ta sig ut, vare sig det beror på rörelsehinder eller osäkerhet och rädsla, till exempel för att falla eller tappa bort sig.

Isabel Margot-Cattin, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har i sin avhandling tittat närmare på sambanden kring aktiviteter utanför hemmet. Bland annat har hon skapat ett nytt verktyg, Participation in activities and places outside home, ACT-OUT, med vilket man kan ställa frågor kring sysselsättningar och platser. Med hjälp av detta och intervjuer har Isabel Margot-Cattin sedan undersökt hur äldre personer upplever besök utanför hemmet i relation till faktorer som demenssjukdom och olika risker.

Avhandlingens resultat visar bland annat att personer som lever med demens mer sällan genomförde aktiviteter utanför hemmet och att exempelvis sociala aktiviteter och fysisk aktivitet skedde mer sällan, medan vårdbesök ökade. Det ledde till att man övergav tidigare välbekanta platser och aktiviteter.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Isabel Margot-Cattin (2021). Participation in everyday occupations and situations outside home for older adults living with and without dementia: places, familiarity and risks. Karolinska institutet.

Avhandlingsartiklar

Margot-Cattin I, Kühne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A och Nygård L (2019). Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American journal of occupational therapy. (Kräver prenumeration.)

Margot-Cattin I, Ludwig C, Kühne N, Eriksson G, Berchtold A, Nygård L och Kottorp A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian journal of occupational therapy.

Margot-Cattin I, Kühne N, Öhman A, Brorsson A och Nygård L (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia.

 

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands regelverk, men även av normer och regler i sitt tidigare hemland.