Betydelsen av platser utanför hemmet

Med sin nya avhandling undersöker Isabel Margot-Cattin på Karolinska sjukhuset betydelsen av platser utanför hemmet för äldre med och utan demenssjukdom.

Man vet att det är bra för både hälsan och det sociala välbefinnandet att kunna ta sig ut från sitt hem och delta i olika aktiviteter, både på egen hand och tillsammans med andra. Samtidigt upplever många med stigande ålder större hinder för att ta sig ut, vare sig det beror på rörelsehinder eller osäkerhet och rädsla, till exempel för att falla eller tappa bort sig.

Isabel Margot-Cattin, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har i sin avhandling tittat närmare på sambanden kring aktiviteter utanför hemmet. Bland annat har hon skapat ett nytt verktyg, Participation in activities and places outside home, ACT-OUT, med vilket man kan ställa frågor kring sysselsättningar och platser. Med hjälp av detta och intervjuer har Isabel Margot-Cattin sedan undersökt hur äldre personer upplever besök utanför hemmet i relation till faktorer som demenssjukdom och olika risker.

Avhandlingens resultat visar bland annat att personer som lever med demens mer sällan genomförde aktiviteter utanför hemmet och att exempelvis sociala aktiviteter och fysisk aktivitet skedde mer sällan, medan vårdbesök ökade. Det ledde till att man övergav tidigare välbekanta platser och aktiviteter.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Isabel Margot-Cattin (2021). Participation in everyday occupations and situations outside home for older adults living with and without dementia: places, familiarity and risks. Karolinska institutet.

Avhandlingsartiklar

Margot-Cattin I, Kühne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A och Nygård L (2019). Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American journal of occupational therapy. (Kräver prenumeration.)

Margot-Cattin I, Ludwig C, Kühne N, Eriksson G, Berchtold A, Nygård L och Kottorp A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian journal of occupational therapy.

Margot-Cattin I, Kühne N, Öhman A, Brorsson A och Nygård L (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia.

 

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.