Betydelsen av platser utanför hemmet

Med sin nya avhandling undersöker Isabel Margot-Cattin på Karolinska sjukhuset betydelsen av platser utanför hemmet för äldre med och utan demenssjukdom.

Man vet att det är bra för både hälsan och det sociala välbefinnandet att kunna ta sig ut från sitt hem och delta i olika aktiviteter, både på egen hand och tillsammans med andra. Samtidigt upplever många med stigande ålder större hinder för att ta sig ut, vare sig det beror på rörelsehinder eller osäkerhet och rädsla, till exempel för att falla eller tappa bort sig.

Isabel Margot-Cattin, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, har i sin avhandling tittat närmare på sambanden kring aktiviteter utanför hemmet. Bland annat har hon skapat ett nytt verktyg, Participation in activities and places outside home, ACT-OUT, med vilket man kan ställa frågor kring sysselsättningar och platser. Med hjälp av detta och intervjuer har Isabel Margot-Cattin sedan undersökt hur äldre personer upplever besök utanför hemmet i relation till faktorer som demenssjukdom och olika risker.

Avhandlingens resultat visar bland annat att personer som lever med demens mer sällan genomförde aktiviteter utanför hemmet och att exempelvis sociala aktiviteter och fysisk aktivitet skedde mer sällan, medan vårdbesök ökade. Det ledde till att man övergav tidigare välbekanta platser och aktiviteter.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Isabel Margot-Cattin (2021). Participation in everyday occupations and situations outside home for older adults living with and without dementia: places, familiarity and risks. Karolinska institutet.

Avhandlingsartiklar

Margot-Cattin I, Kühne N, Kottorp A, Cutchin M, Öhman A och Nygård L (2019). Development of a questionnaire to evaluate out-of-home participation for people with dementia. American journal of occupational therapy. (Kräver prenumeration.)

Margot-Cattin I, Ludwig C, Kühne N, Eriksson G, Berchtold A, Nygård L och Kottorp A. (2021). Visiting out-of-home places when living with dementia: a cross-sectional observational study. Canadian journal of occupational therapy.

Margot-Cattin I, Kühne N, Öhman A, Brorsson A och Nygård L (2021). Familiarity and participation outside home for persons living with dementia. Dementia.

 

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är svårt, men med professionellt stöd kan det fungera visar världsomspännande forskning.

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras arbete. Sociala kontakter och känslan av att ha ett syfte var två viktiga faktorer.