”Corona kan ge demenssymptom”

Covid-19 kan drabba hjärnan och orsaka demensliknande symptom. Det säger Bengt Winblad, professor i geriatrik på Karolinska institutet, i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet”, säger Bengt Winblad i podden. ”Troligen handlar det om en inflammation i hjärnan orsakad av viruset.”

Han säger också att andningsproblemen som är förknippade med sjukdomen inte bara behöver bero på att lungorna är infekterade, utan också på att viruset troligen slår på hjärnstammen, där centrat för andning och blod sitter. Det här stämmer enligt Bengt Winblad väl överens med att många läkare på intensivvården rapporterar att patienterna är förvirrade när de kommer in till sjukhusen.

77-årige Bengt Winblad är en av Sveriges främsta geriatrikforskare och har skolat många av landets idag ledande forskare inom alzheimerområdet. 2019 fick han European grand prix for alzheimer research av Fondation pour la recherche sur alzheimer, Europas kanske finaste utmärkelse inom alzheimerforskningen. Även om mycket talar för att flertalet återhämtar sig från sin coronainfektion kommer forskare att studera om covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens.

Lyssna och lär

Samtalet med Bengt Winblad kan du lyssna på i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är svårt, men med professionellt stöd kan det fungera visar världsomspännande forskning.

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar om just denna, lite dolda grupp.

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv svikt och demenssjukdomar när kostnaderna förväntas öka alltmer. Det skriver Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i en…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.