”Corona kan ge demenssymptom”

Covid-19 kan drabba hjärnan och orsaka demensliknande symptom. Det säger Bengt Winblad, professor i geriatrik på Karolinska institutet, i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet”, säger Bengt Winblad i podden. ”Troligen handlar det om en inflammation i hjärnan orsakad av viruset.”

Han säger också att andningsproblemen som är förknippade med sjukdomen inte bara behöver bero på att lungorna är infekterade, utan också på att viruset troligen slår på hjärnstammen, där centrat för andning och blod sitter. Det här stämmer enligt Bengt Winblad väl överens med att många läkare på intensivvården rapporterar att patienterna är förvirrade när de kommer in till sjukhusen.

77-årige Bengt Winblad är en av Sveriges främsta geriatrikforskare och har skolat många av landets idag ledande forskare inom alzheimerområdet. 2019 fick han European grand prix for alzheimer research av Fondation pour la recherche sur alzheimer, Europas kanske finaste utmärkelse inom alzheimerforskningen. Även om mycket talar för att flertalet återhämtar sig från sin coronainfektion kommer forskare att studera om covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens.

Lyssna och lär

Samtalet med Bengt Winblad kan du lyssna på i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.