”Corona kan ge demenssymptom”

Covid-19 kan drabba hjärnan och orsaka demensliknande symptom. Det säger Bengt Winblad, professor i geriatrik på Karolinska institutet, i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet”, säger Bengt Winblad i podden. ”Troligen handlar det om en inflammation i hjärnan orsakad av viruset.”

Han säger också att andningsproblemen som är förknippade med sjukdomen inte bara behöver bero på att lungorna är infekterade, utan också på att viruset troligen slår på hjärnstammen, där centrat för andning och blod sitter. Det här stämmer enligt Bengt Winblad väl överens med att många läkare på intensivvården rapporterar att patienterna är förvirrade när de kommer in till sjukhusen.

77-årige Bengt Winblad är en av Sveriges främsta geriatrikforskare och har skolat många av landets idag ledande forskare inom alzheimerområdet. 2019 fick han European grand prix for alzheimer research av Fondation pour la recherche sur alzheimer, Europas kanske finaste utmärkelse inom alzheimerforskningen. Även om mycket talar för att flertalet återhämtar sig från sin coronainfektion kommer forskare att studera om covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens.

Lyssna och lär

Samtalet med Bengt Winblad kan du lyssna på i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och spännande reportage. Dessutom får du höra om de olika artiklarna i det senaste numret av tidningen, #4/22,…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap, med syftet att förbättra vård och omsorg för äldre i länet. De erbjuder också process- och metodstöd…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.