”Corona kan ge demenssymptom”

Covid-19 kan drabba hjärnan och orsaka demensliknande symptom. Det säger Bengt Winblad, professor i geriatrik på Karolinska institutet, i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet”, säger Bengt Winblad i podden. ”Troligen handlar det om en inflammation i hjärnan orsakad av viruset.”

Han säger också att andningsproblemen som är förknippade med sjukdomen inte bara behöver bero på att lungorna är infekterade, utan också på att viruset troligen slår på hjärnstammen, där centrat för andning och blod sitter. Det här stämmer enligt Bengt Winblad väl överens med att många läkare på intensivvården rapporterar att patienterna är förvirrade när de kommer in till sjukhusen.

77-årige Bengt Winblad är en av Sveriges främsta geriatrikforskare och har skolat många av landets idag ledande forskare inom alzheimerområdet. 2019 fick han European grand prix for alzheimer research av Fondation pour la recherche sur alzheimer, Europas kanske finaste utmärkelse inom alzheimerforskningen. Även om mycket talar för att flertalet återhämtar sig från sin coronainfektion kommer forskare att studera om covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens.

Lyssna och lär

Samtalet med Bengt Winblad kan du lyssna på i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

Relaterat

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var liknande i olika länder och att ålder och kön, snarare än utbildningsnivå, spelade störst roll.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.