Foto: Lotta Wittinger

Demensvänligt Helsingborg nominerat till fint pris

Demensvänligt Helsingborg är nominerade i två kategorier till European social services awards (ESSA) 2023. Nu kan du rösta på Helsingborgs satsning på demensvänliga platser som stimulerar sinnen, lockar fram positiva tankar och ökar välbefinnandet, men också bidrar till kunskapsspridning.

Ett Demensvänligt Helsingborg är offentliga platser som passar alla invånare, men är särskilt bra för människor med demenssjukdom och ingår som en del i Helsingborgs långsiktiga satsning på hållbarhet. Specialanpassade trädgårdar och parker har utvecklats i ett samarbete mellan forskare och invånare med demens samt deras anhöriga.

I ett Demensvänligt Helsingborg sprids forskningsresultaten på nya innovativa sätt. En del i satsningen är parken Minnenas trädgård som bidrar till att öka självständigheten hos personer med demens. Där finns element som tilltalar sinnena såsom syn, lukt, doft och hörsel, bänkar och sittplatser i 60-talsestetik från den tid som många i stadens äldre befolkning minns.

– Nära parken finns en dagverksamhet som har inriktning på kognitiv svikt. Personer har berättat att de efter att parken gjordes om känner sig mer accepterade när de är ute. De kan själva hitta till parken och tillbaka till dagverksamheten, berättar Sanna Melling, som har varit FoU-ledare för ett Demensvänligt Helsingborg, i ett tidigare reportage för Äldre i Centrum.

Fler svenska kommuner som Lund, Mölndal, Linköping kommuner är nominerade inom andra sociala områden, men det är bara Helsingborg tillsammans med Lunds universitet som deltar med ett äldreforskningsdrivet projekt.

Rösta här på Demensvänligt Helsingborg i två kategorier: Research and Evaluation och Excellence in Cities Award

Läs mer

Läs den längre artikeln De skapar parker och nya minnen för äldre om FoU Helsingborgs arbete med bland annat ett Demensvänligt Helsingborg.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…