Foto: Lotta Wittinger

Demensvänligt Helsingborg nominerat till fint pris

Demensvänligt Helsingborg är nominerade i två kategorier till European social services awards (ESSA) 2023. Nu kan du rösta på Helsingborgs satsning på demensvänliga platser som stimulerar sinnen, lockar fram positiva tankar och ökar välbefinnandet, men också bidrar till kunskapsspridning.

Ett Demensvänligt Helsingborg är offentliga platser som passar alla invånare, men är särskilt bra för människor med demenssjukdom och ingår som en del i Helsingborgs långsiktiga satsning på hållbarhet. Specialanpassade trädgårdar och parker har utvecklats i ett samarbete mellan forskare och invånare med demens samt deras anhöriga.

I ett Demensvänligt Helsingborg sprids forskningsresultaten på nya innovativa sätt. En del i satsningen är parken Minnenas trädgård som bidrar till att öka självständigheten hos personer med demens. Där finns element som tilltalar sinnena såsom syn, lukt, doft och hörsel, bänkar och sittplatser i 60-talsestetik från den tid som många i stadens äldre befolkning minns.

– Nära parken finns en dagverksamhet som har inriktning på kognitiv svikt. Personer har berättat att de efter att parken gjordes om känner sig mer accepterade när de är ute. De kan själva hitta till parken och tillbaka till dagverksamheten, berättar Sanna Melling, som har varit FoU-ledare för ett Demensvänligt Helsingborg, i ett tidigare reportage för Äldre i Centrum.

Fler svenska kommuner som Lund, Mölndal, Linköping kommuner är nominerade inom andra sociala områden, men det är bara Helsingborg tillsammans med Lunds universitet som deltar med ett äldreforskningsdrivet projekt.

Rösta här på Demensvänligt Helsingborg i två kategorier: Research and Evaluation och Excellence in Cities Award

Läs mer

Läs den längre artikeln De skapar parker och nya minnen för äldre om FoU Helsingborgs arbete med bland annat ett Demensvänligt Helsingborg.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som…

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…